Gesprek : Kennisagenda: Herijking Nederlands buitenlandbeleid

De vergadering is geannuleerd

13 september 2023
14:30 - 16:00 uur
In lijn met het besluit van de commissie is dit het eerste gesprek om een duidelijke structuur aan te brengen en geïnformeerd te worden over de reeds lopende trajecten rond het formuleren van een Nederlandse strategie voor buitenlandbeleid.

Bijlage

Deelnemers

  • R.P. Brekelmans (VVD)
  • S.W. Sjoerdsma (D66)
  • R. de Roon (PVV)

Agendapunten

  1. 1

    Deelnemers namens WRR:

    • prof. dr. Haroon Sheikh
    • dr. Ruth Mampuys