Commissiedebat : Raad voor Concurrentievermogen / Interne Markt & Industrie (formeel) d.d. 25 september 2023 (Omgezet naar een schriftelijke overleg op 11 september 2023)

De vergadering is verplaatst

13 september 2023
17:00 - 19:00 uur
De spreektijd per fractie is vastgesteld op max. 3 minuten in eerste termijn.

Indien de wens bestaat om dit commissiedebat om te zetten in een schriftelijk overleg, dan is het verzoek om dit uiterlijk op donderdag 7 september 2023 kenbaar te maken bij de griffie.

Indien een van de leden een tweeminutendebat inclusief stemmingen wenst te voeren, voorafgaand aan de formele Raad voor Concurrentievermogen / Interne Markt & Industrie op maandag 25 september 2023, dan dient daartoe een vooraankondiging gedaan te worden tijdens de Regeling van Werkzaamheden op dinsdag 12 september 2023.

Bijlage