Procedurevergadering : Procedurevergadering

De vergadering is geweest

13 september 2023
11:00 - 12:00 uur
Locatie: Suze Groenewegzaal
Commissie: Digitale Zaken

Bijlagen

Deelnemers

 • Voorzitter
  P.J. Valstar (VVD)
 • V.D.D. van Weerdenburg (PVV)
 • J.J. van der Werf (D66)
 • H. Dekker-Abdulaziz (D66)
 • Q.M. Rajkowski (VVD)
 • J.Z.C.M. Tielen (VVD)
 • M.F. Strolenberg (VVD)
 • H.M. Krul (CDA)
 • L.M. van Ginneken (D66)

Agendapunten

 1. 1

  Overzicht verzoeken commissie-regeling van werkzaamheden commissie voor Digitale Zaken d.d. 13 september 2023

  Verzoeken voor de commissie-RvW kunnen tot uiterlijk 16.00 uur op de werkdag voor de dag van de procedurevergadering (i.e. 12 september 2023) worden ingediend.

  Te behandelen:

  Loading data
 2. 2

  Brievenlijst

 3. 3

  Ontwerpbesluit directe bevraging gezagsmodule

  Te behandelen:

  Loading data
 4. 4

  Voorhang Experimentbesluit BRP dataminimalisatie

  Te behandelen:

  Loading data
 5. 5

  Beleidsreactie op de WODC-onderzoeken naar de regulering van deepfakes en immersieve technologieën

  Te behandelen:

  Loading data
 6. 6

  Voortgang Datavisie Handelsregister

  Te behandelen:

  Loading data
 7. 7

  Bestuurlijke reactie AcICT-rapport Logius Infrastructuur

  Te behandelen:

  Loading data
 8. 8

  Evaluatie storing DigiD 1 en 2 maart 2023

  Te behandelen:

  Loading data
 9. 9

  Onderzoek naar de (on)mogelijkheden en risico’s van digitale identiteitsvaststelling en -verificatie

  Te behandelen:

  Loading data
 10. 10

  Kabinetsreactie onderzoek rijksbrede privacy governance

  Te behandelen:

  Loading data
 11. 11

  Appreciatie rapportage Regeringscommissaris Informatiehuishouding

  Te behandelen:

  Loading data
 12. 12

  Verzamelbrief ‘algoritmen reguleren’

  Te behandelen:

  Loading data
 13. 13

  Digitale gemeenschapsgoederen

  Te behandelen:

  Loading data
 14. 14

  Agenda ‘Coalities voor de digitale samenleving’

  Te behandelen:

  Loading data
 15. 15

  Toezegging gedaan tijdens het commissiedebat Opruimen Vervuilde data van 15 juni j2023, over de vraag of de opdracht aan de Auditdienst Rijk (ADR) aangepast moet worden of dat die verder geëxpliciteerd kan worden

  Te behandelen:

  Loading data
 16. 16

  I-strategie Rijk: Update Routekaarten en evaluatie Strategische I-agenda

  Te behandelen:

  Loading data
 17. 17

  Advies AcICT (Adviescollege ICT) Toekomst Basisregistratie Personen (BRP)

  Te behandelen:

  Loading data
 18. 18

  Antwoorden op vragen commissie over deelname Nederland aan Europese pilot met digitaal reisdocument (Kamerstuk 25764-141)

  Te behandelen:

  Loading data
 19. 19

  Kinderrechten en digitalisering

  Te behandelen:

  Loading data
 20. 20

  Voortgang van de activiteiten van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) m.b.t. de aanlanding van nieuwe onderzeese datakabels en het vitaal verklaren van onderzeese datakabels

  Te behandelen:

  Loading data
 21. 21

  Uitstel beleidsreactie onderzoeksrapporten AVG

  Te behandelen:

  Loading data
 22. 22

  Toezegging gedaan tijdens het debat over de bescherming van online gegevens inzake de inzet van het kabinet op het onderwerp van cookies en online tracking

  Te behandelen:

  Loading data
 23. 23

  Lijst met EU-voorstellen commissie voor Digitale Zaken tussen 1 juni 2023 en 7 september 2023

  Te behandelen:

  Loading data
 24. 24

  EU-voorstel: Mededeling EU Initiatief Web4.0 en virtuele werelden COM (2023) 442

  Te behandelen:

  Loading data
 25. 25

  Voorlopig raadsakkoord Cyber Resilence Act in Coreper

  Te behandelen:

  Loading data
 26. 26

  Overzicht geplande activiteiten commissie voor Digitale Zaken

  Besluit: In verband met het verkiezingsreces worden de volgende activiteiten tot nader order uitgesteld: 
  wo 01-11-2023 14.00 - 17.00 uur Commissiedebat Basisregistratie personen.
  wo 08-11-2023 14.00 - 18.00 uur Commissiedebat Online veiligheid en cybersecurity. 
  do 09-11-2023 13.30 - 16.00 uur Rondetafelgesprek Duurzaamheid en Digitalisering.

  Besluit: het Wetgevingsoverleg Departementale ontwerpbegrotingen BZK, JenV en EZK dat gepland staat voor 27 november 2023 van 16.15 uur tot 23 uur wordt tot nader order uitgesteld. 

  Besluit: het commissiedebat Telecomraad (Formeel) dat gepland staat voor 28 november 2023 (van 16.30 uur tot 18.30 uur) wordt omgezet in een schriftelijk overleg. 

  Geplande activiteiten
  do 14-09-2023 14.00 - 17.00 uur Commissiedebat Kinderen en digitale rechten.
  do 05-10-2023 16.00 - 16.00 uur Inbreng verslag (wetsvoorstel) Wet implementatie Open data richtlijn (36382)
  vr 13-10-2023 12.00 - 12.00 uur Inbreng schriftelijk overleg Telecomraad (Informeel) d.d. 23-24 oktober 2023.

  Besluit: de strategische procedurevergadering wordt geannuleerd. 

  Geplande procedurevergaderingen
  wo 13-09-2023 11.00 - 12.00 uur Procedurevergadering Procedurevergadering.
  wo 27-09-2023 11.00 - 12.00 uur Procedurevergadering Procedurevergadering. 
  wo 11-10-2023 11.00 - 12.00 uur Procedurevergadering Procedurevergadering. 
  wo 25-10-2023 11.00 - 12.00 uur Procedurevergadering Procedurevergadering. 
  wo 08-11-2023 11.00 - 12.00 uur Procedurevergadering Procedurevergadering. 
  wo 22-11-2023 11.00 - 12.00 uur Procedurevergadering Procedurevergadering. 
  wo 06-12-2023 11.00 - 12.00 uur Procedurevergadering Procedurevergadering.
  wo 20-12-2023 11.00 - 12.00 uur Procedurevergadering Procedurevergadering.

  wo 24-01-2024 11.00 - 12.00 uur Procedurevergadering Procedurevergadering.
  wo 07-02-2024 11.00 - 12.00 uur Procedurevergadering Procedurevergadering.
  wo 28-02-2024 11.00 - 12.00  uur Procedurevergadering Procedurevergadering.
  wo 13-03-2024 11.00 - 12.00 uur Procedurevergadering Procedurevergadering.
  wo 27-03-2024 11.00 - 12.00 uur Procedurevergadering Procedurevergadering.
  wo 10-04-2024 11.00 - 12.00 uur Procedurevergadering Procedurevergadering.
  wo 24-04-2024 11.00 - 12.00 uur Procedurevergadering Procedurevergadering.
  wo 15-05-2024 11.00 - 12.00 uur Procedurevergadering Procedurevergadering.  
  wo 29-05-2024 11.00 - 12.00 uur Procedurevergadering Procedurevergadering. 
  wo 05-06-2024 11.00 - 12.00 uur Procedurevergadering Procedurevergadering.
  wo 19-06-2024 11.00 - 12.00 uur Procedurevergadering Procedurevergadering. 
   
 27. 27

  Overzicht ongeplande activiteiten commissie voor Digitale Zaken


  Commissiedebat Bescherming persoonsgegevens en digitale grondrechten. 
  Commissiedebat Digitaal burgerschap en democratie.
  Commissiedebat Digitaliserende overheid.
  Commissiedebat Informatiebeveiliging bij de overheid.
  Commissiedebat Inzet algoritmes en data-ethiek.
  Commissiedebat Opkomende en toekomstige technologieën.

  Ongeplande activiteiten
  • Technische briefing Wet implementatie Open data richtlijn (36382). Besluit: De commissie besluit de activiteit niet in te plannen. 
  • Rondetafelgesprek Wet implementatie Open data richtlijn (36382) Besluit: De commissie besluit de activiteit niet in te plannen. 
  • Rondetafelgesprek of een technische briefing over de (digitale) uitvoering met meerdere uitvoeringsorganisaties in het kader van horizontale taak. Besluit: De commissie besluit de activiteit niet in te plannen. 
  • Rondetafelgesprek over Client Side Scanning om inzicht te bieden in de techniek, impact en effectiviteit van chatcontrols Besluit: Zie agendapunt 28.
   
 28. 28

  Voorstel van de leden Dekker-Abdulaziz (D66) en Van Weerdenburg (PVV) om een rondetafelgesprek te organiseren over Client Side Scanning om inzicht te bieden in de techniek, impact en effectiviteit van chatcontrols