Commissievergaderingen

Woensdag 1 juli 2020

Justitie en Veiligheid

Tijd vergadering 09:30 - 13:30 uur

Initiatiefnota 'Over een effectievere aanpak van antisemitisme' (aanvangstijdstip gewijzigd naar 10.00 uur)

Notaoverleg
(verplaatst)

Binnenlandse Zaken

Tijd vergadering 09:30 - 13:00 uur

Digitalisering

Algemeen overleg
Troelstrazaal

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Tijd vergadering 09:30 - 14:00 uur

Onderwijsachterstanden, lerarentekort en kwetsbare leerlingen (verplaatst naar 10.00 uur)

Algemeen overleg
(verplaatst)

Justitie en Veiligheid

Tijd vergadering 10:00 - 14:00 uur

Initiatiefnota 'Over een effectievere aanpak van antisemitisme'

Notaoverleg
Thorbeckezaal

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Tijd vergadering 10:00 - 14:30 uur

Onderwijsachterstanden, lerarentekort en kwetsbare leerlingen

Algemeen overleg
Oude zaal

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Tijd vergadering tot 10:00 uur

[E-MAILPROCEDURE] Verzoek petitie aanbieding 2 juli a.s. namens diverse jeugd- en jongeren organisaties

E-mailprocedure
(besloten)

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Tijd vergadering tot 10:00 uur

Groepsgrootte en leerling-leraarratio in het primair onderwijs in 2019

Inbreng schriftelijk overleg
(besloten)

Infrastructuur en Waterstaat

Tijd vergadering 10:15 - 11:45 uur

Procedurevergadering commissie voor Infrastructuur en Waterstaat (via videoconferentie)

Procedurevergadering
Vondelingkamer

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Tijd vergadering 10:15 - 10:45 uur

Procedurevergadering (via videoverbinding)

Procedurevergadering
Tilanuskamer

Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Tijd vergadering 10:50 - 11:05 uur

Dierenbescherming biedt digitaal de petitie 'Landelijke chip- en registratieplicht katten' aan

Petitie
Tilanuskamer

Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Tijd vergadering 11:15 - 12:15 uur

Procedurevergadering (via videoverbinding)

Procedurevergadering
Tilanuskamer

Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Tijd vergadering tot 12:00 uur

Reactie op verzoek commissie over alle relevante stukken die ten grondslag liggen aan de uitwerking van het pensioenakkoord (2020Z11754)

Inbreng feitelijke vragen
(besloten)

Infrastructuur en Waterstaat

Tijd vergadering tot 12:00 uur

Wetsvoorstel betreffende vakbekwaamheid, opleiding en nascholing van chauffeurs

Inbreng verslag (wetsvoorstel)
(besloten)

algemene commissie voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking

Tijd vergadering 13:00 - 14:00 uur

Procedurevergadering (via videoverbinding)

Procedurevergadering
Tilanuskamer

Binnenlandse Zaken

Tijd vergadering 13:30 - 15:30 uur

Discriminatie (tot nader order uitgesteld)

Algemeen overleg
(verplaatst)

Koninkrijksrelaties

Tijd vergadering 13:30 - 17:30 uur

Verzamel algemeen overleg

Algemeen overleg
Troelstrazaal

Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Tijd vergadering 14:00 - 17:00 uur

Visserij - algemeen overleg is tot nader order uitgesteld

Algemeen overleg
(verplaatst)

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Landelijke Nota Gezondheidsbeleid (LNG) 2020-2024 (TK 32793-481)

Inbreng feitelijke vragen
(besloten)

Justitie en Veiligheid

Tijd vergadering 14:00 - 18:00 uur

Initiatiefnota 'Over een effectievere aanpak van antisemitisme' (aanvangstijd gewijzigd naar 9.30 uur)

Notaoverleg
(verplaatst)

Buitenlandse Zaken

Tijd vergadering 14:30 - 17:00 uur

Raad Buitenlandse Zaken

Algemeen overleg
Thorbeckezaal

Justitie en Veiligheid

Tijd vergadering 14:30 - 15:00 uur

Aanbieding jaarverslag Autoriteit Persoonsgegevens (via videoverbinding)

Gesprek
Vondelingkamer

delegatie naar de NAVO-Assemblee

Tijd vergadering 15:00 - 17:00 uur

NAVO PA - Virtuele bijeenkomst van het Civil Dimension of Security Committee (CDS)

Vergadering
via videoconferentie (besloten)

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Tijd vergadering 15:00 - 19:00 uur

Wetsvoorstel Vereenvoudiging bekostiging voortgezet onderwijs

Wetgevingsoverleg
Oude zaal

contactgroep Verenigde Staten

Tijd vergadering 16:00 - 20:00 uur

Independence Day Reception (geannuleerd n.a.v. maatregelen coronavirus)

Werkbezoek
Geannuleerd John Adams Park 1, Wassenaar (besloten)

Defensie

Tijd vergadering tot 17:00 uur

Prioriteitsstelling commissie Defensie

E-mailprocedure
(besloten)

Buitenlandse Zaken

Tijd vergadering 17:15 - 18:00 uur

Procedurevergadering

Procedurevergadering
Thorbeckezaal

Koninkrijksrelaties

Tijd vergadering 17:30 - 18:00 uur

Procedurevergadering commissie Koninkrijksrelaties (ivm een vrijwel lege agenda wordt de procedurevergadering van woensdag 1 juli 2020 geannuleerd)

Procedurevergadering
(verplaatst)

Infrastructuur en Waterstaat

Tijd vergadering 17:45 - 19:15 uur

Onderhandelaarsakkoord voor de Noordzee

Technische briefing
Groen van Prinstererzaal

Financiƫn

Tijd vergadering 19:00 - 23:00 uur

Zesde incidentele suppletoire begroting inzake Steunmaatregelen KLM (Kamerstuk 35505)

Wetgevingsoverleg
Troelstrazaal