Commissievergaderingen

Donderdag 7 november 2019

delegatie naar de NAVO-Assemblee

Tijd vergadering 00:01 - 23:59 uur

NAVO PA - Visit of Committee on the Civil Dimension of Sececurity (CDS) tbc

Werkbezoek
Paris and Strasbourg, France (besloten)

Justitie en Veiligheid

Tijd vergadering 10:00 - 13:00 uur

Gesubsidieerde rechtsbijstand

Algemeen overleg
Troelstrazaal

Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Tijd vergadering 10:00 - 13:00 uur

Arbeidsongeschiktheid

Algemeen overleg
Groen van Prinstererzaal

Binnenlandse Zaken

Tijd vergadering 10:00 - 13:00 uur

Ontwerp Novi

Algemeen overleg
Aletta Jacobszaal

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Tijd vergadering 10:00 - 13:00 uur

E-health/Slimme zorg

Algemeen overleg
Thorbeckezaal

Economische Zaken en Klimaat

Tijd vergadering 10:00 - 11:30 uur

PBL - KEV (Klimaat- en Energieverkenning 2019)

Technische briefing
Suze Groenewegzaal

Economische Zaken en Klimaat

Tijd vergadering 10:00 - 11:30 uur

PBL - Conceptadviezen CO2-reducerende opties (tot nader order uitgesteld)

Technische briefing
(verplaatst)

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Tijd vergadering 10:15 - 11:15 uur

Procedurevergadering

Procedurevergadering
Klompezaal

Europese Zaken

Tijd vergadering 11:30 - 12:30 uur

Procedurevergadering

Procedurevergadering
Klompezaal

algemene commissie voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking

Tijd vergadering 12:00 - 15:00 uur

Maatschappelijk middenveld

Algemeen overleg
Suze Groenewegzaal

algemene commissie voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking

Tijd vergadering 12:00 - 14:30 uur

Ontwikkelingssamenwerking (verplaatst naar 31 oktober)

Algemeen overleg
(verplaatst)

Binnenlandse Zaken

Tijd vergadering 13:00 - 16:00 uur

Paspoorten en e-id/ BRP (Vooruitblik)

Algemeen overleg
Klompezaal

commissie voor de Verzoekschriften en de Burgerinitiatieven

Tijd vergadering 13:00 - 13:30 uur

Bespreking Burgerinitiatief Ik ben onbetaalbaar

Gesprek
Aletta Jacobszaal (besloten)

Justitie en Veiligheid

Tijd vergadering 13:30 - 14:30 uur

Procedures en brieven

Procedurevergadering
Thorbeckezaal

Economische Zaken en Klimaat

Tijd vergadering 14:00 - 18:00 uur

Mijnbouw/Groningen (tot nader order uitgesteld)

Algemeen overleg
(verplaatst)

Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Rapport van de taskforce verdienvermogen ‘Goed boeren kunnen boeren niet alleen’

Inbreng feitelijke vragen
(besloten)

Financiën

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Antwoorden op vragen commissie over de nieuwe strategische samenwerking Air France- KLM

Inbreng schriftelijk overleg
(besloten)

Financiën

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Toezichthouderregeling DNB i.v.m. introductie minimumvloer voor risicogewichten van hypotheekleningen in Nederland

Inbreng feitelijke vragen
(besloten)

Buitenlandse Zaken

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Nederlandse bijdrage aan de anti-ISIS coalitie en de brede veiligheidsinzet in Irak in 2020 en 2021

Inbreng feitelijke vragen
(besloten)

Buitenlandse Zaken

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Politieke verantwoordelijkheid mbt nevenfuncties leden Koninklijk Huis

Inbreng schriftelijk overleg
(besloten)

Binnenlandse Zaken

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Voorstel van wet van de leden Kuiken, Dik-Faber en Van Eijs ter erkenning van de Nederlandse gebarentaal (Wet erkenning Nederlandse gebarentaal)- 34562

Inbreng verslag (wetsvoorstel)
(besloten)

Justitie en Veiligheid

Tijd vergadering 15:00 - 18:00 uur

Vreemdelingen- en asielbeleid

Algemeen overleg
Troelstrazaal

Infrastructuur en Waterstaat

Tijd vergadering 15:00 - 16:30 uur

Deltacommissaris

Gesprek
Wttewaall van Stoetwegenzaal

Koninkrijksrelaties

Tijd vergadering tot 15:00 uur

Verzoek van de leden Van Dam (CDA) en Bosman (VVD) om het AO Sint Eustatius, dat staat gepland voor 28 november a.s., te laten vervallen in afwachting van de ontvangst van het wetsvoorstel tot verlenging van...

E-mailprocedure
(besloten)

Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Tijd vergadering 15:00 - 17:00 uur

Armoede- en schuldenbeleid (voortzetting) (wordt verplaatst naar 14 november 2019)

Algemeen overleg
(verplaatst)

Buitenlandse Zaken

Tijd vergadering 15:30 - 18:00 uur

Raad Buitenlandse Zaken

Algemeen overleg
Thorbeckezaal

algemene commissie voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking

Tijd vergadering tot 16:00 uur

Omzetting gesprek met Movement on The Ground naar petitieaanbieding

E-mailprocedure
(besloten)

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Tijd vergadering 16:00 - 17:00 uur

Verslavingszorg/Drugsbeleid (tweede termijn; voortzetting van het AO van 10 oktober 2019)

Algemeen overleg
Klompezaal

Financiën

Tijd vergadering 16:30 - 17:00 uur

Werkgroep werving buitengewoon collegelid Algemene Rekenkamer - vooroverleg

Vergadering
(besloten)

Financiën

Tijd vergadering tot 17:00 uur

Verzoek van Glastuinbouw Nederland tot aanbieden petitie op 12 november (13.15 uur) i.v.m. plenaire behandeling Belastingplan 2020

E-mailprocedure
(besloten)