Algemeen overleg : Vreemdelingen- en asielbeleid

De vergadering is geweest

7 november 2019
15:00 - 18:00 uur
Locatie: Troelstrazaal
Commissie: Justitie en Veiligheid

Bijlagen

Bewindsperso(o)n(en)

 • A. Broekers-Knol
  staatssecretaris van Justitie en Veiligheid

Deelnemers

 • J.J. (Jasper) van Dijk (SP)
 • A.H. Kuiken (PvdA)
 • E. (Emiel) van Dijk (PVV)
 • M.M. van Toorenburg (CDA)
 • M. Groothuizen (D66)
 • A. van Ojik (GroenLinks)
 • J.S. Voordewind (ChristenUnie)
 • F.M. van Kooten-Arissen (Van Kooten-Arissen)
 • B. Becker (VVD)

Agendapunten

 1. 1

  Rapport van de Onderzoekscommissie ‘Langdurig verblijvende vreemdelingen zonder bestendig verblijfsrecht’

  Te behandelen:

  Loading data
 2. 2

  Afschrift brief aan minister Salvini inzake Sea Watch-3

  Te behandelen:

  Loading data
 3. 3

  Adviesvraag ‘Landgebonden informatie voor asielverzoeken’ (ACVZ)

  Te behandelen:

  Loading data
 4. 4

  Tijdelijk humanitaire vergunningen

  Te behandelen:

  Loading data
 5. 5

  Reactie Europese Commissie op motie van het lid Van Toorenburg c.s. over opschorting van de visumliberalisatie voor Albanië via de noodremprocedure (Kamerstuk 29911-239)

  Te behandelen:

  Loading data
 6. 6

  Uitkomsten van de gesprekken omtrent politie-inzet in de gemeente Westerwolde/Ter Apel

  Te behandelen:

  Loading data
 7. 7

  Landgebonden asielbeleid Somalië

  Te behandelen:

  Loading data
 8. 8

  EASO Country Guidance Afghanistan

  Te behandelen:

  Loading data
 9. 9

  Beleidsreactie WODC-memorandum over de geloofwaardigheidsbeoordeling van asielaanvragen van lhbti

  Te behandelen:

  Loading data
 10. 10

  Twee toezeggingen en een beleidswijziging met betrekking tot minderjarige vreemdelingen

  Te behandelen:

  Loading data
 11. 11

  Veilige landen van herkomst - Herbeoordeling 1e tranche

  Te behandelen:

  Loading data
 12. 12

  Beleidsreactie op rapportage Inspectie JenV “Internationale Rechtshulp Gewogen”

  Te behandelen:

  Loading data
 13. 13

  Landgebonden asielbeleid Syrië

  Te behandelen:

  Loading data
 14. 14

  Voortgang integrale migratieagenda

  Te behandelen:

  Loading data