Algemeen overleg

Vreemdelingen- en asielbeleid

Algemeen overleg: "Vreemdelingen- en asielbeleid "Deze vergadering is geweest

Bijlagen

Convocatie commissieactiviteit
Download 2e Herziene convocatie algemeen overleg Vreemdelingen- en asielbeleid op 7 november 2019
Verslag van een algemeen overleg
Download Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 7 november 2019, over Vreemdelingen- en asielbeleid

Bewindsperso(o)n(en)

Deelnemers


Agendapunten

5
Reactie Europese Commissie op motie van het lid Van Toorenburg c.s. over opschorting van de visumliberalisatie voor Albanië via de noodremprocedure (Kamerstuk 29911-239)

Te behandelen: