Algemeen overleg : Paspoorten en e-id/ BRP (Vooruitblik)

De vergadering is geweest

7 november 2019
13:00 - 16:00 uur
Locatie: Klompézaal
Commissie: Binnenlandse Zaken
Herziene convocatie i.v.m. toevoeging nieuw agendapunt *)

Bijlagen

Bewindsperso(o)n(en)

 • R.W. Knops
  minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Deelnemers

 • J. Middendorp (VVD)
 • M.G.W. den Boer (D66)
 • N. Özütok (GroenLinks)

Agendapunten

 1. 1

  Beantwoording vragen commissie over verbeteringen Reisdocumentenstelsel (Kamerstuk 25764-120)

  Te behandelen:

  Loading data
 2. 2

  Stand van zaken Basisregistratie Personen (BRP)

  Te behandelen:

  Loading data
 3. 3

  Verplaatsing BSN op paspoorten en identiteitskaarten naar QR-code

  Te behandelen:

  Loading data
 4. 4

  Voortgangsrapportage Digitale toegang

  Te behandelen:

  Loading data
 5. 5

  Planning van nog te ontvangen stukken Wet BRP

  Te behandelen:

  Loading data
 6. 6

  Advies van het Adviescollege Toetsing Regeldruk over de vermindering van regeldruk door de BRP

  Te behandelen:

  Loading data
 7. 7

  Rapportages van twee onderzoeken die recent zijn verricht over de Basisregistratie Personen (BRP)

  Te behandelen:

  Loading data
 8. 8

  Regie op persoonlijke gegevens bij de overheid

  Te behandelen:

  Loading data
 9. 9

  Verbeteringen Reisdocumentenstelsel

  Te behandelen:

  Loading data
 10. 10

  Rapport Grip op gegevens: het stelsel van basisregistraties voor burgers en bedrijven

  Te behandelen:

  Loading data
 11. 11

  Uitkomsten triloog over verordening biometrie op identiteitskaarten

  Te behandelen:

  Loading data
 12. 12

  BSN op paspoorten en identiteitskaarten

  Te behandelen:

  Loading data
 13. 13

  Aanpak toekomst BRP-stelsel

  Te behandelen:

  Loading data