Algemeen overleg

Paspoorten en e-id/ BRP (Vooruitblik)

Algemeen overleg: "Paspoorten en e-id/ BRP (Vooruitblik)"Deze vergadering is geweest

Bijlagen

Convocatie commissieactiviteit
Download Herziene convocatie algemeen overleg paspoorten en e-id op 7 november 2019
Verslag van een algemeen overleg
Download Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 7 november 2019, over Paspoorten en e-id/ BRP (Vooruitblik)

Bewindsperso(o)n(en)

Deelnemers


Agendapunten