Inbreng verslag (wetsvoorstel) : Voorstel van wet van de leden Kuiken, Dik-Faber en Van Eijs ter erkenning van de Nederlandse gebarentaal (Wet erkenning Nederlandse gebarentaal)- 34562

De vergadering is geweest

7 november 2019
14:00 uur

Bijlage

Agendapunten

  1. 1

    Voorstel van wet van de leden Kuiken, Dik-Faber en Van Eijs ter erkenning van de Nederlandse gebarentaal (Wet erkenning Nederlandse gebarentaal)

    Te behandelen:

    Loading data