E-mailprocedure : Omzetting gesprek met Movement on The Ground naar petitieaanbieding

De vergadering is geweest

7 november 2019
16:00 uur
Commissie: algemene commissie voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking
Van: Commissie BuHa-OS
Verzonden: woensdag 6 november 2019 15:29
Aan: BuHa-OS
Onderwerp: EMAILPROCEDURE Petitieaanbieding Movement on The Ground d.d. 12 november 2019

Aan de leden van de algemene commissie voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking

Geachte leden,

In de procedurevergadering van uw commissie van donderdag 31 oktober jl. heeft u gesproken over het verzoek van Movement on the Ground voor een gesprek met uw commissie op 14 november. U heeft besloten deze organisatie te willen ontvangen voor een gesprek, maar aangegeven dat hiervoor op 14 november geen ruimte in de agenda’s is.
Hierbij leg ik het voorstel van Movement on the Ground voor om het gesprek om te zetten in een petitie aanbieding op dinsdag 12 november a.s.

Graag verneem ik uiterlijk morgen donderdag 7 november 16.00 uur of u, namens uw fractie, instemt met dit verzoek, via een reply all op dit bericht.

Met vriendelijke groet,
Eva Meijers

Agendapunten

  1. 1

    Verzoek van adjunct-griffier van Algemene commissie voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking betreffende Movement on the Ground om het voorgenomen gesprek van 14 november 2019 om te zetten in een petitie aanbieding op dinsdag 12 november 2019

    Te behandelen:

    Loading data