Procedurevergadering

Procedures en brieven

Procedurevergadering: "Procedures en brieven "Deze vergadering is geweest

Bijlagen

Agenda procedurevergadering
Download Herziene agenda procedurevergadering op 7 november 2019
Brief lid / fractie
Download Verzoek om reactie minister J&V op artikel inzake boeren zwijgen over drugscriminelen voorafgaand aan algemeen overleg over georganiseerde misdaad/ondermijning
Besluitenlijst procedurevergadering
Download Herziene besluitenlijst commissie Justitie en Veiligheid op 7 november 2019
Brief lid / fractie
Download Verzoek plannen van algemeen overleg over mensenhandel
Brief lid / fractie
Download Verzoek inzake het jaarverslag van de Hoge Raad
Brief lid / fractie
Download Verzoek inzake reactie op bericht 'Betrek notariaat meer bij aanpak ondermijning'
Brief lid / fractie
Download Verzoek om algemeen overleg over BOA’s en een reactie op berichtgeving over de middelen voor de BOA’s
Brief lid / fractie
Download Verzoek procedurevergadering inzake rondetafelgesprek over genitale verminking
Lijst met EU-voorstellen
Download Lijst met EU-voorstellen commissie J&V tot en met 31 november 2019
Brief lid / fractie
Download Voorstel Stichting Maatschappij en Veiligheid inzake het rapport over de vuurwerkramp
Brief lid / fractie
Download Verzoek procedurevergadering inzake technische briefing Wijzigingswet meldkamers
Brief lid / fractie
Download Verzoek procedurevergadering inzake apart algemeen overleg over het Actieplan Veilig Ondernemen 1919-2022'
Brief commissie
Download Uitnodiging ambassadeursconferentie 30 januari 2020
Brief lid / fractie
Download Verzoek inzake bericht over aanslag op advocaat Enschede
Brief lid / fractie
Download Verzoek procedurevergadering inzake contouren breed offensief tegen georganiseerde criminaliteit

Deelnemers


Agendapunten

4
Stafnotitie - Overzicht wetsvoorstellen, wetgevingsoverleggen en (dertigleden)debatten
43
Evaluatie die intern is uitgevoerd naar het ambtelijke proces met betrekking tot de totstandkoming van en besluitvorming over het incidentenoverzicht zoals opgenomen in de Rapportage Vreemdelingenketen 2018 (RVK)

Te behandelen:

51
Stafnotitie - werkbezoek Brussel n.a.v. werkprogramma inkomende Europese Commissie
68
Brievenlijst
69
Kennisagenda J&V
70
Stafnotitie - Voorstel opzet rondetafelgesprek discriminatie en inclusie bij de politie