Procedurevergadering : Procedures en brieven

De vergadering is geweest

7 november 2019
13:30 - 14:30 uur
Locatie: Thorbeckezaal
Commissie: Justitie en Veiligheid

Bijlagen

Deelnemers

 • Voorzitter
  P.H. van Meenen (D66)
 • A.A.G.M. van Raak (SP)
 • N. Özütok (GroenLinks)
 • C.J.L. van Dam (CDA)
 • M.G.W. den Boer (D66)
 • M. Groothuizen (D66)
 • J. van Wijngaarden (VVD)
 • B. Becker (VVD)
 • T. van Gent (VVD)

Agendapunten

 1. 1

  Invoeringswet herziening tenuitvoerlegging strafrechtelijke beslissingen

  Te behandelen:

  Loading data
 2. 2

  Wijziging van de Wet toezicht en geschillenbeslechting collectieve beheersorganisaties auteurs- en naburige rechten

  Te behandelen:

  Loading data
 3. 3

  Voorstel van Rijkswet van de leden Sjoerdsma, Asscher, Van Otterloo, Van Wijngaarden en Van Ojik houdende regels inzake het creëren van tijdelijke uitzonderingen op de Rijkswet op het Nederlanderschap (Rijkswet inperking gevolgen Brexit)

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 4. 4

  Implementatie e-screener

  Te behandelen:

  Loading data
 5. 5

  Reactie op verzoek commissie over het artikel 'Politie overschreed budget voor feesten met miljoenen'

  Te behandelen:

  Loading data
 6. 6

  Beleidsreactie op Inspectieonderzoek naar de aanpak van de stalking door Bekir E.

  Te behandelen:

  Loading data
 7. 7

  Reactie op het verzoek van het lid Van Kooten-Arissen over het bericht dat in een deel van het politiekorps Den Haag sprake is van discriminatie, overmatig gebruik van geweld en een verziekte cultuur

  Te behandelen:

  Loading data
 8. 8

  Migratie en vervolgproces nieuwe infrastructuur mobiele communicatie (C2000)

  Te behandelen:

  Loading data
 9. 9

  Toestemming voor deelname aan een technische briefing over rechts-extremisme

  Te behandelen:

  Loading data
 10. 10

  Kabinetsreactie op de brief van de Kinderombudsman over individuele belangen van de Nederlandse kinderen in IDP-kampen

  Te behandelen:

  Loading data
 11. 11

  Ontwikkelingen met betrekking tot de brandweer

  Te behandelen:

  Loading data
 12. 12

  Reactie op het verzoek van het lid Van Dam over de moord op de advocaat die een kroongetuige bijstond

  Te behandelen:

  Loading data
 13. 13

  Politie-eenheid Den Haag

  Te behandelen:

  Loading data
 14. 14

  Het woonplaatsvereiste voor politiechefs

  Te behandelen:

  Loading data
 15. 15

  NIOD onderzoek naar gespecialiseerde officier van justitie voor de vervolging van IS strijders voor genocide

  Te behandelen:

  Loading data
 16. 16

  Voortgangsrapportage OM over vervolg op rapport Onderzoekscommissie Openbaar Ministerie

  Te behandelen:

  Loading data
 17. 17

  Contouren breed offensief tegen georganiseerde ondermijnende criminaliteit

  Te behandelen:

  Loading data
 18. 18

  Jaarverslag RIEC-LIEC 2018 en een Landelijk beeld van ondermijnende criminaliteit

  Te behandelen:

  Loading data
 19. 19

  De operationeel expert in de praktijk

  Te behandelen:

  Loading data
 20. 20

  5G EU Risico assessment

  Te behandelen:

  Loading data
 21. 21

  Reactie op verzoek commissie over informatie inzake het proces Wilders

  Te behandelen:

  Loading data
 22. 22

  Wet openbaarheid van bestuur (WOB) verzoek OM inzake dienstreizen onderzoek Poch

  Te behandelen:

  Loading data
 23. 23

  Verzoek inzake gijzeling journalist door rechter-commissaris

  Te behandelen:

  Loading data
 24. 24

  Bijstelling uitvoeringspraktijk e-screener

  Te behandelen:

  Loading data
 25. 25

  Verslag van de 62e vergadering van de Commission on Narcotic Drugs

  Te behandelen:

  Loading data
 26. 26

  Voortgang versterkte aanpak cybersecurity

  Te behandelen:

  Loading data
 27. 27

  Reactie op de motie van de leden Van Toorenburg en Van Wijngaarden over in kaart brengen van de aanpak van dierenextremisme

  Te behandelen:

  Loading data
 28. 28

  Contouren breed offensief tegen georganiseerde ondermijnende criminaliteit, najaarsnota

  Te behandelen:

  Loading data
 29. 29

  Turboliquidatie van rechtspersonen

  Te behandelen:

  Loading data
 30. 30

  Maatschappelijk verantwoorde incasso

  Te behandelen:

  Loading data
 31. 31

  Waarborgen tegen risico’s van data-analyses door de overheid

  Te behandelen:

  Loading data
 32. 32

  Reactie op het verzoek van het lid Markuszower over het bericht ‘Gerson F. die wordt verdacht van gewelddadige verkrachtingszaak De Esch had vorig jaar vast moeten zitten’

  Te behandelen:

  Loading data
 33. 33

  Stand van zaken implementatie Wet herziening tenuitvoerlegging strafrechtelijke beslissingen (USB)

  Te behandelen:

  Loading data
 34. 34

  WODC rapport “Geschillen in het MKB – Over het verloop van conflicten bij bedrijven tot tien werkzame personen”

  Te behandelen:

  Loading data
 35. 35

  Voortgang forensische zorg

  Te behandelen:

  Loading data
 36. 36

  Proceskostenvergoeding bij procederen over WOZ-beschikkingen

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 37. 37

  Beleidsvisie op filantropie

  Te behandelen:

  Loading data
 38. 38

  Voornemens met betrekking tot de Uitvoeringswet Algemene verordening gegevensbescherming (UAVG) en Algemene verordening gegevensbescherming (AVG)

  Te behandelen:

  Loading data
 39. 39

  Reactie op verzoek commissie over het bericht 'Geld voor verstoorder dodenherdenking Vught na plaatsing in isoleercel’

  Te behandelen:

  Loading data
 40. 40

  Verzoek inzake de kabinetsreactie op de rapporten van de Commissie Van Zwol en Commissie De Leeuw

  Te behandelen:

  Loading data
 41. 41

  Voortgang integrale migratieagenda

  Te behandelen:

  Loading data
 42. 42

  Evaluatie die intern is uitgevoerd naar het ambtelijke proces met betrekking tot de totstandkoming van en besluitvorming over het incidentenoverzicht zoals opgenomen in de Rapportage Vreemdelingenketen 2018 (RVK)

  Te behandelen:

  Loading data
 43. 43

  Kabinetsreactie op "Advies Internationaal Tribunaal ISIS" van de extern volkenrechtelijk adviseur

  Te behandelen:

  Loading data
 44. 44

  Reactie op verzoek commissie om ambtelijke ondersteuning voor het voorgenomen werkbezoek van een delegatie aan Italië van 15 tot en met 18 november 2019

  Te behandelen:

  Loading data
 45. 45

  Kabinetsreactie nominatie van gemeenten voor deelname aan het experiment met een gesloten coffeeshopketen

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 46. 46

  Verslag van de interparlementaire conferentie van 8 en 9 september 2019 over asiel- en migratiezaken te Helsinki

  Te behandelen:

  Loading data
 47. 47

  Fiche : Mededeling gegevensbeschermingsregels

  Te behandelen:

  Loading data
 48. 48

  Afschrift van de brief aan de Eerste Kamer over de derde voortgangsrapportage EOM

  Te behandelen:

  Loading data
 49. 49

  Lijst met EU-voorstellen commissie J&V tot en met 31 oktober 2019

  Te behandelen:

  Loading data
 50. 50

  Erratum bij de aandachtspunten bij de ontwerpbegroting 2020 (hoofdstuk VI) van het Ministerie van Justitie en Veiligheid

  Te behandelen:

  Loading data
 51. 51

  Initiatiefnota van het lid Van Wijngaarden: “Het Nederlands huwelijksrecht discrimineert niet: als vrouw of man ben je in Nederland, ongeacht je afkomst en religie, vrij om je liefdesleven zo in te richten als je wilt”

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 52. 52

  Aanbieding verslag van de rapporteurs van een onderzoek naar de toepassing van artikel 3.1 van de Comptabiliteitswet 2016

  Te behandelen:

  Loading data
 53. 53

  Uitnodiging ambassadeursconferentie 30 januari 2020

  Te behandelen:

  Loading data
 54. 54

  Verzoek inzake het jaarverslag van de Hoge Raad

  Te behandelen:

  Loading data
 55. 55

  Verzoek reactie op bericht 'Brabantse boeren zwijgen over drugscriminelen, ze hebben meer last van de overheid'

  Te behandelen:

  Loading data
 56. 56

  Verzoek plannen van algemeen overleg over mensenhandel

  Te behandelen:

  Loading data
 57. 57

  Verzoek algemeen overleg over BOA’s en een reactie op berichtgeving over de middelen voor BOA’s

  Te behandelen:

  Loading data
 58. 58

  Verzoek inzake het rapport over de vuurwerkramp Enschede

  Te behandelen:

  Loading data
 59. 59

  Verzoek inzake technische briefing Wijzigingswet meldkamers

  Te behandelen:

  Loading data
 60. 60

  Verzoek inzake rondetafelgesprek over genitale verminking

  Te behandelen:

  Loading data
 61. 61

  Verzoek inzake contouren breed offensief tegen georganiseerde criminaliteit

  Te behandelen:

  Loading data
 62. 62

  Verzoek inzake apart algemeen overleg over het 'Actieplan Veilig Ondernemen 1919-2022'

  Te behandelen:

  Loading data
 63. 63

  Verzoek inzake reactie op bericht over aanslag op advocaat Enschede

  Te behandelen:

  Loading data
 64. 64

  Verzoek inzake reactie op bericht 'Betrek notariaat meer bij aanpak ondermijning'

  Te behandelen:

  Loading data
 65. 65

  Petitieaanbiedingen

  Te behandelen:

  Loading data
 66. 66

  Brievenlijst