Debat geweest
7 november 2019 | 13:30 - 14:30
Procedurevergadering

Procedures en brieven

Procedurevergadering: "Procedures en brieven "Deze vergadering is geweest

Bijlagen

Agenda procedurevergadering
Download Herziene agenda procedurevergadering op 7 november 2019
Brief lid / fractie
Download Verzoek om reactie minister J&V op artikel inzake boeren zwijgen over drugscriminelen voorafgaand aan algemeen overleg over georganiseerde misdaad/ondermijning
Besluitenlijst procedurevergadering
Download Herziene besluitenlijst commissie Justitie en Veiligheid op 7 november 2019
Brief lid / fractie
Download Verzoek plannen van algemeen overleg over mensenhandel
Brief lid / fractie
Download Verzoek inzake het jaarverslag van de Hoge Raad
Brief lid / fractie
Download Verzoek inzake reactie op bericht 'Betrek notariaat meer bij aanpak ondermijning'
Brief lid / fractie
Download Verzoek om algemeen overleg over BOA’s en een reactie op berichtgeving over de middelen voor de BOA’s
Brief lid / fractie
Download Verzoek procedurevergadering inzake rondetafelgesprek over genitale verminking
Lijst met EU-voorstellen
Download Lijst met EU-voorstellen commissie J&V tot en met 31 november 2019
Brief lid / fractie
Download Voorstel Stichting Maatschappij en Veiligheid inzake het rapport over de vuurwerkramp
Brief lid / fractie
Download Verzoek procedurevergadering inzake technische briefing Wijzigingswet meldkamers
Brief lid / fractie
Download Verzoek procedurevergadering inzake apart algemeen overleg over het Actieplan Veilig Ondernemen 1919-2022'
Brief commissie
Download Uitnodiging ambassadeursconferentie 30 januari 2020
Brief lid / fractie
Download Verzoek inzake bericht over aanslag op advocaat Enschede
Brief lid / fractie
Download Verzoek procedurevergadering inzake contouren breed offensief tegen georganiseerde criminaliteit

Deelnemers


Agendapunten

2
4
Stafnotitie - Overzicht wetsvoorstellen, wetgevingsoverleggen en (dertigleden)debatten
39
Voornemens met betrekking tot de Uitvoeringswet Algemene verordening gegevensbescherming (UAVG) en Algemene verordening gegevensbescherming (AVG)

Te behandelen:

43
Evaluatie die intern is uitgevoerd naar het ambtelijke proces met betrekking tot de totstandkoming van en besluitvorming over het incidentenoverzicht zoals opgenomen in de Rapportage Vreemdelingenketen 2018 (RVK)

Te behandelen:

45
Reactie op verzoek commissie om ambtelijke ondersteuning voor het voorgenomen werkbezoek van een delegatie aan Italië van 15 tot en met 18 november 2019

Te behandelen:

47
Verslag van de interparlementaire conferentie van 8 en 9 september 2019 over asiel- en migratiezaken te Helsinki

Te behandelen:

51
Stafnotitie - werkbezoek Brussel n.a.v. werkprogramma inkomende Europese Commissie
68
Brievenlijst
69
Kennisagenda J&V
70
Stafnotitie - Voorstel opzet rondetafelgesprek discriminatie en inclusie bij de politie