E-mailprocedure : Verzoek van de leden Van Dam (CDA) en Bosman (VVD) om het AO Sint Eustatius, dat staat gepland voor 28 november a.s., te laten vervallen in afwachting van de ontvangst van het wetsvoorstel tot verlenging van de Wet taakverwaarlozing Sint Eustatius

De vergadering is geweest

7 november 2019
15:00 uur
Geachte (plv.) leden van de vaste commissie voor Koninkrijksrelaties,

In onderstaand verzoek van de leden Van Dam (CDA) en Bosman (VVD) wordt voorgesteld om het AO Sint Eustatius, dat staat gepland voor 28 november a.s., te laten vervallen in afwachting van de ontvangst van het wetsvoorstel tot verlenging van de Wet taakverwaarlozing Sint Eustatius.

Ik verzoek u mij uiterlijk donderdag 7 november 2019 om 15:00 uur te laten weten of u kunt instemmen met het verzoek van de leden Van Dam en Bosman. U wordt verzocht te reageren met een “allen beantwoorden” op dit emailbericht. Spoedig daarna zal ik u informeren over de uitkomst van de emailprocedure*.


Met vriendelijke groet,
Mr. T.N.J. (Tim) de Lange
Griffier commissies Defensie en Koninkrijksrelaties
GC Internationaal en Ruimtelijk
Tweede Kamer der Staten-Generaal
 

Bijlage

Agendapunten

  1. 1

    Verzoek van de leden Van Dam (CDA) en Bosman (VVD) om het AO Sint Eustatius, dat staat gepland voor 28 november a.s., te laten vervallen in afwachting van de ontvangst van het wetsvoorstel tot verlenging van de Wet taakverwaarlozing Sint Eustatius.

    Te behandelen:

    Loading data