Procedurevergadering

Procedurevergadering

Procedurevergadering: "Procedurevergadering"Deze vergadering is geweest

Bijlagen

Besluitenlijst procedurevergadering
Download Besluitenlijst OCW-procedurevergadering, 7-11-2019
Brief lid / fractie
Download Verzoek reactie minister OCW op artikel Door NWO afgewezen onderzoek krijgt toch nog geld van minister
Brief lid / fractie
Download Verzoek AO Digitalisering in het funderend onderwijs annuleren en de stukken onderbrengen in het dossier van Curriculum.nu
Agenda procedurevergadering
Download Agenda OCW-procedurevergadering, 7-11-2019
Brief commissie
Download Uitnodiging ambassadeursconferentie 30 januari 2020

Deelnemers


Agendapunten

1
Brievenlijst
6
Aanbieding evaluatierapport ‘Evaluatie AWTI 2015-15’
13
31
Overzicht nieuw gepubliceerde EU-voorstellen procedurevergadering 7 november 2019
32
Debatten en dertigledendebatten op OCW-terrein

Details

13. Debat over de afrekenbaarheid van bestuurders in het onderwijs (Kwint) (minister BVO en Media)
20. Debat over hoge financiële reserves bij schoolbesturen en samenwerkingsverbanden (Westerveld) (minister BVO en Media)
31. Debat over geweld tegen leerkrachten (Beertema) (minister BVO en Media)
32. Debat over seksuele intimidatie op de werkvloer (Van den Hul) (minister OCW, staatssecretaris SZW)
40. Debat over de acties van leraren (Kwint) (minister OCW, minister BVO en Media)
47. Debat over de afname van het aantal vaste banen in het onderwijs (Futselaar) (minister OCW)
49. Debat over meisjes in het voortgezet speciaal onderwijs die worden gedwongen tot seksuele handelingen (Van den Hul) (minister BVO en Media, minister VWS, minister RB)
61. Debat over modernisering van de onderwijsvrijheid in artikel 23 van de Grondwet (Asscher) (minister BVO en Media)
65. Debat over de achterstand van leerlingen op basisscholen in achterstandswijken (Van Meenen) (minister BVO en Media)
66. Debat over het grote aantal oud-studenten met een studieschuld en een betalingsachterstand (Futselaar) (minister OCW)
81. Debat over onderzoek van LAKS over nooit gemaakte schoolexamens in het programma van toetsing (Kwint) (minister BVO en Media)
84. Debat over falend toezicht op Chinese militaire wetenschappers in Nederland (Tielen) (minister OCW)
99. Debat over lesmethodes op islamitische scholen die in strijd zijn met democratische basiswaarden (Van Meenen) (minister BVO en Media)
108. Debat over het rapport van de commissie Pechtold inzake de bescherming van cultureel erfgoed (Belhaj) (minister OCW)

Dertigledendebatten
11. Dertigledendebat over de Handreiking lerarentekort voor basisscholen (Kuzu) (minister BVO en Media)
27. Dertigledendebat over studenten die prestatiedruk en psychische klachten ervaren als gevolg van het leenstelsel (Futselaar) (minister OCW)
60. Dertigledendebat over minder geld voor scholen (Van den Hul) (minister BVO en Media, minister OCW)
67. Dertigledendebat over de cao-onderhandelingen in het primair onderwijs (Van den Hul) (minister BVO en Media)
33
Overzicht geplande OCW-commissieactiviteiten (ter informatie)

Details

34
Planning van AO Zorg en Onderwijs, c.q. passend onderwijs

Details


Het algemeen overleg Zorg en onderwijs (3 uur) wordt, indien mogelijk, gepland voor het kerstreces, anders wordt het omgezet in een schriftelijk overleg. Een van de onderwerpen van overleg betreft de toelaatbaarheidsverklaringen.
Ten aanzien van het algemeen overleg passend onderwijs, dat vooralsnog gepland staat op 5 februari 2020, wordt nagegaan of de evaluatie passend onderwijs dan al bij de Kamer ligt. Zo nee, dan wordt uitstel overwogen.
Ambtelijke informatie wijst uit dat het eindrapport van de NRO in april gereed is. Er is nog een advies van de Onderwijsraad in de maak. In juni 2020 ontvangt de Kamer de beleidsreactie naar aanleiding van deze rapporten. In uitgebreid overleg (notaoverleg/lang AO) kan gepland worden vóór het zomerreces.
40
Voorstel genderscan ondernemerschap (voorbereidingsgroep Emancipatie)
41
Voorstel Commissieactiviteiten rond Curriculum.nu