Algemeen overleg : Maatschappelijk middenveld

De vergadering is geweest

7 november 2019
12:00 - 15:00 uur
Locatie: Suze Groenewegzaal
Commissie: algemene commissie voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking
4e Herziene convocatie i.v.m. toevoeging agendapunt*

Bijlagen

Bewindsperso(o)n(en)

 • S.A.M. Kaag
  minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking

Deelnemers

 • A. Weverling (VVD)
 • A. Kuik (CDA)
 • A. Bouali (D66)
 • L.I. Diks (GroenLinks)
 • M.Ö. Alkaya (SP)
 • K.A.E. van den Hul (PvdA)
 • J.S. Voordewind (ChristenUnie)

Agendapunten

 1. 1

  Hoofdlijnen Beleidskader Versterking Maatschappelijk Middenveld

  Te behandelen:

  Loading data
 2. 2

  Beleidskader Versterking Maatschappelijk Middenveld

  Te behandelen:

  Loading data
 3. 3

  Stand van Zaken ‘Early Warning Mechanism Shrinking Space’

  Te behandelen:

  Loading data
 4. 4

  Steun aan het Global Partnership for Education; Appreciatie Education Outcomes Fund; Toezegging EU Early Warning System Shrinking Space

  Te behandelen:

  Loading data
 5. 5

  Reactie op verzoek commissie over de brief van Colombia Platform Nederland, namens CNV, FNV en PAX over het verzoek om steun n.a.v. doodsbedreigingen sociale leiders

  Te behandelen:

  Loading data
 6. 6

  Openstellen subsidietenders versterking maatschappelijk middenveld

  Te behandelen:

  Loading data
 7. 7

  Verzoek om uitstel van het algemeen overleg over Maatschappelijk Middenveld

  Te behandelen:

  Loading data
 8. 8

  Herziene planning van het beleidskader Versterking Maatschappelijk Middenveld en de daarbij behorende subsidie-instrumenten door verplaatsing Algemeen Overleg Maatschappelijk Middenveld

  Te behandelen:

  Loading data
 9. 9

  Beleidsreactie op evaluatie Wederopbouw tender, Strategische partners chronische crises programma en ARC tender

  Te behandelen:

  Loading data