Gesprek : Bespreking Burgerinitiatief Ik ben onbetaalbaar

De vergadering is geweest

7 november 2019
13:00 - 13:30 uur
Gesprek Commissie voor de Verzoekschriften met de indieners van het Burgerinitiatief Ik ben onbetaalbaar, mw. W. de Jong en mw. S. Lous-Wijnja van Exxpose.

Bijlage

Deelnemers

  • S.M.G. Koopmans (VVD)
  • C. Stoffer (SGP)
  • C.J.L. van Dam (CDA)