Algemeen overleg : Ontwerp Novi

De vergadering is geweest

7 november 2019
10:00 - 13:00 uur
Locatie: Aletta Jacobszaal
Commissie: Binnenlandse Zaken
Tweede herziene convocatie i.v.m. wijziging bewindspersoon

Bijlagen

Bewindsperso(o)n(en)

 • S. van Veldhoven-van der Meer
  minister voor Milieu en Wonen

Deelnemers

 • H.P.J. van Gerven (SP)
 • K. Regterschot (VVD)
 • H.A.G. Ronnes (CDA)
 • J.M. van Eijs (D66)
 • P.H.M. Smeulders (GroenLinks)
 • W.J. Moorlag (PvdA)
 • R.K. Dik-Faber (ChristenUnie)
 • R. Bisschop (SGP)

Agendapunten

 1. 1

  Beantwoording vragen commissie over het ontwerp van de Nationale Omgevingsvisie (NOVI)

  Te behandelen:

  Loading data
 2. 2

  Reactie op verzoek commissie over de brief van het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) over de policy brief 'Nu de koers is bepaald. Ex ante evaluatie ontwerp-Nationale Omgevingsvisie'

  Te behandelen:

  Loading data
 3. 3

  Ontwerp van de Nationale Omgevingsvisie (NOVI)

  Te behandelen:

  Loading data
 4. 4

  Informatie over de uitkomsten van de Strategische Bestuurlijke Overleggen MIRT en over de voortgang in het MIRT

  Te behandelen:

  Loading data
 5. 5

  Voortgang van het Kustpact

  Te behandelen:

  Loading data
 6. 6

  Reactie op het advies 'De stad als gezonde habitat: gezondheidswinst door omgevingsbeleid' van de Raad voor de leefomgeving en infrastructuur (Rli)

  Te behandelen:

  Loading data