Procedurevergadering

Procedurevergadering

Procedurevergadering: "Procedurevergadering "Deze vergadering is geweest

Bijlagen

Agenda procedurevergadering
Download Agenda procedurevergadering EUZA dd 7 november 2019
Besluitenlijst procedurevergadering
Download Besluitenlijst procedurevergadering EUZA dd 7 november 2019

Deelnemers


Agendapunten

4
Brievenlijst
15
Stand van zaken bij de implementatie van EU-richtlijnen in de Nederlandse wet- en regelgeving aan het einde van het derde kwartaal van 2019

Te behandelen:

17
Inzetnotitie voor plenaire COSAC-conferentie d.d. 1-3 december 2019 in Helsinki
21
Lijst nieuwe EU-voorstellen
22
Nog te ontvangen brieven

Details

Naar aanleiding van procedurevergadering
  • Aan minister buza - kabinetsreactie op de petitie inzake vrijlating Catalaanse gevangenen in Spanje inclusief het verzoek om in de reactie in te gaan op het aspect van de strafoplegging aan Catalaanse leiders
  • Aan minister buza - kabinetsreactie op het onderzoeksrapport "De Europese Commissie in balans? Ambitie, organisatie en macht", te ontvangen voor het debat over de Staat van de Europese Unie
  • Aan minister buza - planningsbrief voor het jaar 2020, te ontvangen uiterlijk 20 december 2019
Toezeggingen in het AO Belangenbehartiging dd 3 oktober 2019
  • Aan minister buza - kabinetsreactie inzake (1) benoemingen van Nederlandse ambtenaren in de Europese Commissie en daarvoor een plan te maken; (2) impact assessments bij EU-voorstellen; (3) de geslaagde lobby om het EMA naar Nederland te halen om daaruit lessen te trekken; (4) de ervaringen van andere landen met een ‘eigen’ ontmoetingspunt in Brussel.
Toezeggingen in het AO RAZ dd 15 oktober 2019
  • Aan minister buza - kabinetsbrief inzake de stand van zaken betreffende de zaak van klokkenluider Post
  • Aan minister buza - kabinetsbrief inzake de Europese Vredesfaciliteit, als onderdeel van het informeren van de Kamer inzake de MFK-onderhandelingen

Besluit (1): Minister van Buitenlandse Zaken verzoeken om de kabinetsreactie op de bovenvermelde petitie voor het algemeen overleg Raad Algemene Zaken d.d. 19 november 2019 aan de Kamer toe te zenden.

Besluit (2): Minister van Buitenlandse Zaken verzoeken de brief inzake klokkenluider Post binnen twee weken aan de Kamer toe te zenden, onder vermelding van de voorgestane inzet om deze zaak op te lossen. Tevens de minister verzoeken om de eerder tussen oud-secretaris-generaal Selmayr en mevrouw Post tot stand gekomen afspraken bij de Europese Commissie op te vragen en met de Kamer te delen.
23
Commissie-agenda

Details

07-11-2019 11:30 - 12:30 procedurevergadering
12-11-2019 13:30 - 13:45 petitie- en boekaanbieding over Handvest van de Grondrechten EU
13-11-2019 15:30 - 17:30 AO Raad Algemene Zaken dd 19 november 2019
21-11-2019 11:00 - 12:00 gesprek met AIV over de uitvoering van de motie van het lid Omtzigt over een externe check op de rechtsstatelijke aspecten van de Unie
26-11-2019 17:00 - 17:20 delegatieoverleg plenaire COSAC (nieuw)
26-11-2019 17:30 - 19:30 AO Raad Algemene Zaken dd 10 december 2019 (tijd gewijzigd)
28-11-2019 11:30 - 12:30 procedurevergadering
01/03-12-2019 plenaire COSAC-conferentie in Helsinki
10/11/12-12-2019 (week 50) plenair debat Europese Raad d.d. 12-13 december 2019
12-12-2019 14:00 - 15:00 gesprek met de Nederlandse ambassadeur in Zagreb over het inkomende Kroatische EU-voorzitterschap
19-12-2019 11:30 - 12:30 procedurevergadering
08/10-01-2020 werkbezoek aan Parijs
15-01-2020 13:30 - 15:30 AO EU-informatievoorziening
19/20-01-2020 voorzitters COSAC-conferentie in Zagreb
21-01-2020 16:30 - 18:30 AO Raad Algemene Zaken dd 28 januari 2020
23-01-2020 11:30 - 12:30 procedurevergadering
13-02-2020 11:30 - 12:30 procedurevergadering
18-02-2020 16:30 - 18:30 AO Raad Algemene Zaken dd 25 februari 2020
05-03-2020 11:30 - 12:30 procedurevergadering
17-03-2020 20:00 - 22:00 AO Raad Algemene Zaken dd 24 maart 2020
26-03-2020 11:30 - 12:30 procedurevergadering
15-04-2020 10:00 - 12:00 AO Raad Algemene Zaken dd 21 april 2020
16-04-2020 11:30 - 12:30 procedurevergadering
06-05-2020 om 12:00 uur SO Raad Algemene Zaken dd 12 mei 2020
14-05-2020 11:30 - 12:30 procedurevergadering
24/26-05-2020 plenaire COSAC-conferentie in Zagreb
04-06-2020 11:30 - 12:30 procedurevergadering
10-06-2020 10:00 - 12:00 AO Raad Algemene Zaken dd 16 juni 2020
18-06-2020 11:30 - 12:30 procedurevergadering
02-07-2020 11:30 - 12:30 procedurevergadering  
19/20-07-2020 Voorzitters COSAC in Berlijn
29/11-1/12-2020 plenaire COSAC-conferentie in Berlijn

Kerstreces 2019: vrijdag 20 december 2019 t/m maandag 13 januari 2020

Besluit: Minister van Buitenlandse Zaken verzoeken om een ambtelijke technische briefing over het MFK te verzorgen, conform het aanbod van de minister-president gedaan in het plenair debat over de Europese Raad d.d. 17-18 oktober 2019.

Noot: update werkbezoek Parijs in kerstreces
Het werkbezoek vangt woensdag 8 januari 2020 al in de ochtend aan - voorzien vertrek met de Thalys rond 09:30 - ivm afspraak met de Assemblée Nationale in de middag.
Een uitgewerkt programma zal voor de volgende procedurevergadering worden geagendeerd.
25
Bilaterale dialoog met Poolse parlementariërs

Details

Besluit: De commissiestaf verzoeken om een voorstel voor te bereiden voor een ontmoeting en dialoog met Poolse parlementsleden over bilaterale aangelegenheden zoals arbeidsmigratie.