Procedurevergadering : Procedurevergadering

De vergadering is geweest

7 november 2019
11:30 - 12:30 uur
Locatie: Klompézaal
Commissie: Europese Zaken

Bijlagen

Deelnemers

 • A. (Anne) Mulder (VVD)
 • P.H. Omtzigt (CDA)
 • R.M. Leijten (SP)

Agendapunten

 1. 1

  Stand van zaken Brexit voorbereidingen in de zorg

  Te behandelen:

  Loading data
 2. 2

  Reactie op verzoek commissie over stand van zaken van de voorbereidingen op de Brexit op IenW-terrein

  Te behandelen:

  Loading data
 3. 3

  Stand van zaken nationale voorbereidingen op LNV-terrein voor een no deal-Brexit

  Te behandelen:

  Loading data
 4. 4

  Brievenlijst

 5. 5

  Geannoteerde agenda Europese Raad inclusief Art. 50 van 17 en 18 oktober 2019

  Te behandelen:

  Loading data
 6. 6

  Verslag van de Europese Raad van 17 en 18 oktober 2019

  Te behandelen:

  Loading data
 7. 7

  Verslag van de Raad Algemene Zaken van 15 oktober 2019

  Te behandelen:

  Loading data
 8. 8

  Rectificatie aanwezigheid Raden Algemene Zaken en Raden Buitenlandse Zaken

  Te behandelen:

  Loading data
 9. 9

  Kabinetsappreciatie aangepast terugtrekkingsakkoord

  Te behandelen:

  Loading data
 10. 10

  Schriftelijke procedure voor de vaststelling van de besluiten van de Raad tot ondertekening en sluiting van het terugtrekkingsakkoord

  Te behandelen:

  Loading data
 11. 11

  Schriftelijke procedure vaststelling verlengingsbesluit van de in Artikel 50, lid 3, VEU bedoelde termijn

  Te behandelen:

  Loading data
 12. 12

  Onderhandelingen uittreding Verenigd Koninkrijk

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 13. 13

  Kabinetsreactie op het verslag van de Europese Commissie over de toepassing in 2018 van Verordening (EG) nr. 1049/2001

  Te behandelen:

  Loading data
 14. 14

  Reactie op verzoek commissie over een technische briefing inzake het inkomende Kroatische EU-Voorzitterschap

  Te behandelen:

  Loading data
 15. 15

  Stand van zaken bij de implementatie van EU-richtlijnen in de Nederlandse wet- en regelgeving aan het einde van het derde kwartaal van 2019

  Te behandelen:

  Loading data
 16. 16

  Verslag plenaire COSAC conferentie

  Te behandelen:

  Loading data
 17. 17

  Verslag van een werkbezoek van een delegatie uit de vaste commissie voor Europese Zaken aan Londen over de stand van zaken van de Brexit

  Te behandelen:

  Loading data
 18. 18

  Verslag van een werkbezoek van de rapporteurs transparantie aan de Venetië-Commissie van de Raad van Europa

  Te behandelen:

  Loading data
 19. 19

  Brief over ambassadeursconferentie januari 2020

  Te behandelen:

  Loading data
 20. 20

  Nog te ontvangen brieven

  Naar aanleiding van procedurevergadering
  • Aan minister buza - kabinetsreactie op de petitie inzake vrijlating Catalaanse gevangenen in Spanje inclusief het verzoek om in de reactie in te gaan op het aspect van de strafoplegging aan Catalaanse leiders
  • Aan minister buza - kabinetsreactie op het onderzoeksrapport "De Europese Commissie in balans? Ambitie, organisatie en macht", te ontvangen voor het debat over de Staat van de Europese Unie
  • Aan minister buza - planningsbrief voor het jaar 2020, te ontvangen uiterlijk 20 december 2019
  Toezeggingen in het AO Belangenbehartiging dd 3 oktober 2019
  • Aan minister buza - kabinetsreactie inzake (1) benoemingen van Nederlandse ambtenaren in de Europese Commissie en daarvoor een plan te maken; (2) impact assessments bij EU-voorstellen; (3) de geslaagde lobby om het EMA naar Nederland te halen om daaruit lessen te trekken; (4) de ervaringen van andere landen met een ‘eigen’ ontmoetingspunt in Brussel.
  Toezeggingen in het AO RAZ dd 15 oktober 2019
  • Aan minister buza - kabinetsbrief inzake de stand van zaken betreffende de zaak van klokkenluider Post
  • Aan minister buza - kabinetsbrief inzake de Europese Vredesfaciliteit, als onderdeel van het informeren van de Kamer inzake de MFK-onderhandelingen

  Besluit (1): Minister van Buitenlandse Zaken verzoeken om de kabinetsreactie op de bovenvermelde petitie voor het algemeen overleg Raad Algemene Zaken d.d. 19 november 2019 aan de Kamer toe te zenden.

  Besluit (2): Minister van Buitenlandse Zaken verzoeken de brief inzake klokkenluider Post binnen twee weken aan de Kamer toe te zenden, onder vermelding van de voorgestane inzet om deze zaak op te lossen. Tevens de minister verzoeken om de eerder tussen oud-secretaris-generaal Selmayr en mevrouw Post tot stand gekomen afspraken bij de Europese Commissie op te vragen en met de Kamer te delen.
 21. 21

  Commissie-agenda

  07-11-2019 11:30 - 12:30 procedurevergadering
  12-11-2019 13:30 - 13:45 petitie- en boekaanbieding over Handvest van de Grondrechten EU
  13-11-2019 15:30 - 17:30 AO Raad Algemene Zaken dd 19 november 2019
  21-11-2019 11:00 - 12:00 gesprek met AIV over de uitvoering van de motie van het lid Omtzigt over een externe check op de rechtsstatelijke aspecten van de Unie
  26-11-2019 17:00 - 17:20 delegatieoverleg plenaire COSAC (nieuw)
  26-11-2019 17:30 - 19:30 AO Raad Algemene Zaken dd 10 december 2019 (tijd gewijzigd)
  28-11-2019 11:30 - 12:30 procedurevergadering
  01/03-12-2019 plenaire COSAC-conferentie in Helsinki
  10/11/12-12-2019 (week 50) plenair debat Europese Raad d.d. 12-13 december 2019
  12-12-2019 14:00 - 15:00 gesprek met de Nederlandse ambassadeur in Zagreb over het inkomende Kroatische EU-voorzitterschap
  19-12-2019 11:30 - 12:30 procedurevergadering
  08/10-01-2020 werkbezoek aan Parijs
  15-01-2020 13:30 - 15:30 AO EU-informatievoorziening
  19/20-01-2020 voorzitters COSAC-conferentie in Zagreb
  21-01-2020 16:30 - 18:30 AO Raad Algemene Zaken dd 28 januari 2020
  23-01-2020 11:30 - 12:30 procedurevergadering
  13-02-2020 11:30 - 12:30 procedurevergadering
  18-02-2020 16:30 - 18:30 AO Raad Algemene Zaken dd 25 februari 2020
  05-03-2020 11:30 - 12:30 procedurevergadering
  17-03-2020 20:00 - 22:00 AO Raad Algemene Zaken dd 24 maart 2020
  26-03-2020 11:30 - 12:30 procedurevergadering
  15-04-2020 10:00 - 12:00 AO Raad Algemene Zaken dd 21 april 2020
  16-04-2020 11:30 - 12:30 procedurevergadering
  06-05-2020 om 12:00 uur SO Raad Algemene Zaken dd 12 mei 2020
  14-05-2020 11:30 - 12:30 procedurevergadering
  24/26-05-2020 plenaire COSAC-conferentie in Zagreb
  04-06-2020 11:30 - 12:30 procedurevergadering
  10-06-2020 10:00 - 12:00 AO Raad Algemene Zaken dd 16 juni 2020
  18-06-2020 11:30 - 12:30 procedurevergadering
  02-07-2020 11:30 - 12:30 procedurevergadering  
  19/20-07-2020 Voorzitters COSAC in Berlijn
  29/11-1/12-2020 plenaire COSAC-conferentie in Berlijn

  Kerstreces 2019: vrijdag 20 december 2019 t/m maandag 13 januari 2020

  Besluit: Minister van Buitenlandse Zaken verzoeken om een ambtelijke technische briefing over het MFK te verzorgen, conform het aanbod van de minister-president gedaan in het plenair debat over de Europese Raad d.d. 17-18 oktober 2019.

  Noot: update werkbezoek Parijs in kerstreces
  Het werkbezoek vangt woensdag 8 januari 2020 al in de ochtend aan - voorzien vertrek met de Thalys rond 09:30 - ivm afspraak met de Assemblée Nationale in de middag.
  Een uitgewerkt programma zal voor de volgende procedurevergadering worden geagendeerd.
 22. 22

  Voorstel algemeen overleg en bezoek aan Westelijke Balkan

  Te behandelen:

  Loading data
 23. 23

  Bilaterale dialoog met Poolse parlementariërs

  Besluit: De commissiestaf verzoeken om een voorstel voor te bereiden voor een ontmoeting en dialoog met Poolse parlementsleden over bilaterale aangelegenheden zoals arbeidsmigratie.