Inbreng schriftelijk overleg : Politieke verantwoordelijkheid mbt nevenfuncties leden Koninklijk Huis

De vergadering is geweest

7 november 2019
14:00 uur

Bijlage

Agendapunten

  1. 1

    Beantwoording vragen commissie over de uitvoering van de motie van de leden Van Helvert en Koopmans over de internationale inspanningen van de Koningin en de motie van de leden Sjoerdsma en Van Ojik over de politieke verantwoordelijkheid met betrekking tot nevenfuncties van leden van het Koninklijk Huis

    Te behandelen:

    Loading data