Commissievergaderingen

Donderdag 24 januari 2019

delegatie naar de Parlementaire Vergadering van de Raad van Europa

Tijd vergadering 00:01 - 23:59 uur

Parlementaire Assemblee Raad van Europa - 1e deelsessie 2019

Werkbezoek
Straatsburg (besloten)

Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Tijd vergadering 10:00 - 10:15 uur

Dier en Recht biedt petitie aan inzake slachten van drachtige koeien

Petitie
Petitie Statenpassage

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Tijd vergadering 10:00 - 11:15 uur

Procedures en brieven

Procedurevergadering
Klompézaal

Infrastructuur en Waterstaat

Tijd vergadering 10:00 - 13:00 uur

Internationaal Spoor (verplaatst naar 6 februari)

Algemeen overleg
(verplaatst)

Financiën

Tijd vergadering 10:00 - 13:00 uur

Jaarverslag Beheer Staatsdeelnemingen 2017 (Verplaatst; nieuwe datum nog niet bekend)

Algemeen overleg
(verplaatst)

Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Tijd vergadering 10:00 - 13:00 uur

Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit - verplaatst naar 31 januari 2019 van 14.00-17.00 uur

Algemeen overleg
(verplaatst)

Justitie en Veiligheid

Tijd vergadering 10:00 - 11:30 uur

Procedures en brieven

Procedurevergadering
Groen van Prinstererzaal

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Tijd vergadering 10:15 - 11:15 uur

Procedures en brieven (verplaatst naar 10.00 uur)

Procedurevergadering
(verplaatst)

Economische Zaken en Klimaat

Tijd vergadering 10:30 - 11:00 uur

Voorbereidingsgroep jaarplanning - MKB

Vergadering
Wttewaall van Stoetwegenzaal (besloten)

Defensie

Tijd vergadering 10:30 - 11:30 uur

Procedurevergadering

Procedurevergadering
Aletta Jacobszaal

Infrastructuur en Waterstaat

Tijd vergadering 11:00 - 12:00 uur

Strategisch Plan Verkeersveiligheid door SWOV

Technische briefing
Wttewaall van Stoetwegenzaal

Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Tijd vergadering 11:00 - 12:00 uur

CPB inzake vertraagde loonontwikkeling in Nederland

Technische briefing
Suze Groenewegzaal

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Tijd vergadering 11:15 - 16:45 uur

Leraren

Algemeen overleg
Troelstrazaal

Infrastructuur en Waterstaat

Tijd vergadering tot 12:00 uur

Wijziging van de Wet luchtvaart ter implementatie van artikel 83bis van het Verdrag inzake de internationale burgerluchtvaart

Inbreng verslag (wetsvoorstel)
(besloten)

Buitenlandse Zaken

Tijd vergadering 12:30 - 13:15 uur

Procedurevergadering

Procedurevergadering
Wttewaall van Stoetwegenzaal

Financiën

Tijd vergadering 12:30 - 13:30 uur

Voorbereidingsgroep Verantwoordingsactiviteiten 2019 (Oudkamer)

Vergadering
(besloten)

algemene commissie voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking

Tijd vergadering 13:15 - 14:00 uur

Procedurevergadering

Procedurevergadering
Wttewaall van Stoetwegenzaal

commissie voor de Verzoekschriften en de Burgerinitiatieven

Tijd vergadering 13:30 - 14:00 uur

Bespreking van de conceptverslagen van de commissie voor de Verzoekschriften en de Burgerinitiatieven

Procedurevergadering
Aletta Jacobszaal (besloten)

Binnenlandse Zaken

Tijd vergadering tot 14:00 uur

E-mailprocedure inzake het verzoek van de leden Koerhuis (VVD) en Van Toorenburg (CDA) om een reactie te vragen aan de ministers BZK en J&V over ontruiming Fort bij Velsen

E-mailprocedure
(besloten)

Binnenlandse Zaken

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Beleidsdoorlichting van artikel 7 “Arbeidszaken overheid” van de begroting van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (TK 30985-29)

Inbreng feitelijke vragen
(besloten)

Financiën

Tijd vergadering 14:00 - 14:45 uur

Voorbereidingsgroep rapporteurs belastingheffing digitale economie

Vergadering
Tilanuskamer (besloten)

Binnenlandse Zaken

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Right to Challenge regeling en stimulering bewonersinitiatieven (TK 35000-VII-80)

Inbreng schriftelijk overleg
(besloten)

Justitie en Veiligheid

Tijd vergadering 14:00 - 18:00 uur

Personen- en familierecht

Algemeen overleg
Klompezaal

Binnenlandse Zaken

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Ontwerpbesluit tot wijziging van het Besluit BRP en het Besluit BSN (TK 27859-130)

Inbreng schriftelijk overleg
(besloten)

Buitenlandse Zaken

Tijd vergadering 14:30 - 15:30 uur

voorbereidingsgroep kennisagenda godsdienstvrijheid

Vergadering
(besloten)

Infrastructuur en Waterstaat

Tijd vergadering 14:30 - 17:30 uur

Vrachtwagenheffing (verplaatst naar 6 maart)

Algemeen overleg
(verplaatst)

Buitenlandse Zaken

Tijd vergadering 14:40 - 15:30 uur

Voorbereidingsgroep BUZA Consulaire dienstverlening

Vergadering
(besloten)

Defensie

Tijd vergadering 15:00 - 18:00 uur

EU Defensieraad

Algemeen overleg
Groen van Prinstererzaal

Infrastructuur en Waterstaat

Tijd vergadering 16:30 - 17:30 uur

Voorbereidingsgroep werkbezoek grondbanken- en reinigers

Vergadering

Defensie

Tijd vergadering 19:00 - 21:30 uur

NAVO Defensie Ministeriële (verplaatst naar 7 februari)

Algemeen overleg
(verplaatst)