Procedurevergadering : Procedurevergadering

De vergadering is geweest

24 januari 2019
10:30 - 11:30 uur
Locatie: Aletta Jacobszaal
Commissie: Defensie

Bijlagen

Deelnemers

 • Voorzitter
  A. (Aukje) de Vries (VVD)
 • A. Bosman (VVD)
 • H.G.J. Bruins Slot (CDA)

Agendapunten

 1. 1

  Brievenlijst

 2. 2

  Beleidsmatige mutaties na Najaarsnota

  Te behandelen:

  Loading data
 3. 3

  Reactie op het verzoek van het lid Bosman om wettelijk te verankeren dat het onderzoeksdossier van een intern voorvalonderzoek door Defensie, niet kan worden gebruikt in een strafrechtelijk onderzoek door het Openbaar Ministerie (OM) naar hetzelfde voorval

  Te behandelen:

  Loading data
 4. 4

  Reactie op verzoek van de vaste commissie voor Defensie om een nadere toelichting op de Klankbordgroep Adaptieve Krijgsmacht

  Te behandelen:

  Loading data
 5. 5

  Reactie op verzoek commissie over het bericht “Drentse Defensiefotograaf legt misdragingen van Nederlandse mariniers in Tsjaad vast op video”

  Te behandelen:

  Loading data
 6. 6

  Reactie op verzoek commissie inzake deelname ambtenaren aan rondetafelgesprek over het reservistenbeleid op woensdag 6 februari 2019

  Te behandelen:

  Loading data
 7. 7

  Reactie op het verzoek van het lid Diks, gedaan tijdens de Regeling van werkzaamheden van 12 december 2018, over het bericht ‘Fataal defect crash Mali niet door ontwerp maar verbogen onderdeel’

  Te behandelen:

  Loading data
 8. 8

  Opschorten gunning bouw-voorbereidende werkzaamheden MARKAZ

  Te behandelen:

  Loading data
 9. 9

  Voortgang project Maatregelen brandveiligheid legeringsgebouwen

  Te behandelen:

  Loading data
 10. 10

  Instemming voor deelname aan rondetafelgesprek over reservistenbeleid

  Te behandelen:

  Loading data
 11. 11

  Reactie op verzoek commissie om aandacht voor groep dienstslachtoffers van Nederlandse Krijgsmacht

  Te behandelen:

  Loading data
 12. 12

  Notawisseling houdende een verdrag tot verlenging van de Overeenkomst inzake de rechtspositie van de strijdkrachten voor militair personeel en troepenuitrusting tussen de Staat Qatar en het Koninkrijk der Nederlanden; Doha, 30 oktober 2018

  Te behandelen:

  Loading data
 13. 13

  Notawisseling houdende een verdrag tot verlenging van het Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Republiek Uganda betreffende de status van personeel van het Ministerie van Defensie van het Koninkrijk der Nederlanden, dat aanwezig zal zijn op het grondgebied van de Republiek Uganda voor multilaterale trainings- en opleidingsactiviteiten; Kampala, 10 september 2018

  Te behandelen:

  Loading data
 14. 14

  Reactie op het verzoek van het lid Belhaj, gedaan tijdens de Regeling van werkzaamheden van 11 december 2018, over het bericht dat de MIVD met de Taliban sprak in Dubai

  Te behandelen:

  Loading data
 15. 15

  Defensie Industrie Strategie

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 16. 16

  Reactie op verzoek commissie naar aanleiding van een melding van een voorval op de schietbaan Washikemba te Bonaire

  Te behandelen:

  Loading data
 17. 17

  Voortgang maatregelen Ossendrecht

  Te behandelen:

  Loading data
 18. 18

  Beschikbaarstelling Coordinated Annual Review on Defence (CARD) Trial Run Report en het Capability Development Plan (CDP) 2018

  Te behandelen:

  Loading data
 19. 19

  Geannoteerde agenda informele Raad Buitenlandse Zaken van 30 en 31 januari 2019 te Boekarest

  Te behandelen:

  Loading data
 20. 20

  Jaarplanning van te verzenden stukken door de minister en staatssecretaris van Defensie in 2019

  Te behandelen:

  Loading data
 21. 21

  Verzoek van de vaste commissie voor Financiën om beleidsthema’s aan te leveren ten behoeve van de V-100 in 2019

  Te behandelen:

  Loading data
 22. 22

  Werkzaamheden van de commissie

  • 27-01 t/m ma 28-01  Werkbezoek Brussel    
  • 06-02-2019 13.00 - 17.30  Rondetafelgesprek Initiatiefnota van het lid Van den Bosch over een ambitieus reservistenbeleid    
  • 07-02-2019 14.15 - 15.00  Procedurevergadering   
  • 07-02-2019 15.30 - 19.00  Algemeen overleg  NAVO Defensie Ministeriële (spreektijd: 5 minuten)
  • 11-02-2019 10.00 - 13.30  Notaoverleg Initiatiefnota van het lid Van den Bosch over een ambitieus reservistenbeleid (spreektijden zie convocatie)
  • 14-02-2019 10.30 - 11.30  Gesprek Middelbare Defensie Vorming (MDV)    
  • 15-02-2019 09.00 - 18.00  Werkbezoek Dienstencentrum Personele Zorg en Dienst Bedrijfsmaatschappelijk Werk (DOSCO)  
  • 21-02-2019 10.30 - 11.30  Procedurevergadering  
  Krokusreces 2019: vrijdag 22 februari t/m maandag 4 maart 2019   
  • 07-03-2019 10.30 - 11.30  Procedurevergadering (tijdstip gewijzigd)  
  • 21-03-2019 10.30 - 11.30  Procedurevergadering   
  • 31-03 t/m ma 01-04  Werkbezoek Hoofd Permanente Militaire Vertegenwoordiging (HPMV) NAVO     
  • 04-04-2019 10.30 - 11.30  Procedurevergadering  
  • 18-04-2019 10.30 - 11.30  Procedurevergadering  
  • 08-05-2019 12.00 - 12.00  Inbreng schriftelijk overleg EU Defensieraad
  Meireces 2019: vrijdag 26 april t/m maandag 13 mei 2019      
  • 16-05-2019 10.30 - 11.30  Procedurevergadering  
  • 16-05-2019 11.30 - 12.30  Gesprek NLDA    
  • 17-05-2019 09.00 - 18.00  Werkbezoek COID (DOSCO)    
  • 06-06-2019 14.15 - 15.00  Procedurevergadering    
  • 20-06-2019 10.30 - 11.30  Procedurevergadering    
  • 28-06-2019 08.00 - 20.00  Werkbezoek De Mariniersopleiding (CZSK)  
  • 04-07-2019 10.30 - 11.30  Procedurevergadering  
  Zomerreces 2019: vrijdag 5 juli t/m maandag 2 september 2019      
  • 06-09-2019 08.00 - 18.00  Werkbezoek Het Korps Commandotroepen (CLAS)
   
  Ongeplande activiteiten:
  • Gesprek IMG    
  • Algemeen overleg  IMG/IGK   
  • Algemeen overleg IT Defensie   
  • Algemeen overleg Materieel Defensie   
  • Algemeen overleg Personeel Defensie  
  • Notaoverleg Veteranen   
  • Algemeen overleg Voortgang/evaluatie missies en operaties

  Plenaire activiteiten: 
  • Marinierskazerne Doorn (meerderheidsdebat; Diks)
  • Chroom-6 (meerderheidsdebat; Karabulut)
  • Missie Mali (dertig leden-debat; Emiel van Dijk)
  • Toegang journalist Oldebroek (dertig leden-debat; Popken)
  • VAO integrale aanpak veiligheid en integriteit
  • Bericht ‘Commandant der strijdkrachten: nadenken over dienstplicht’ (dertig-ledendebat; Kerstens)
  • Gezondheidsklachten van veteranen in Afghanistan n.a.v. verbranding van afval (meerderheidsdebat; Karabulut)


   
 23. 23

  Rondvraagpunt van het lid Bruins Slot inzake hybride oorlogvoering

  Te behandelen:

  Loading data