Algemeen overleg : Personen- en familierecht

De vergadering is geweest

24 januari 2019
14:00 - 18:00 uur
Locatie: Klomp├ęzaal
Commissie: Justitie en Veiligheid

Bijlagen

Bewindsperso(o)n(en)

 • S. Dekker
  minister voor Rechtsbescherming

Deelnemers

 • K.M. Buitenweg (GroenLinks)
 • M. van Nispen (SP)
 • C.G. van der Staaij (SGP)
 • T. van Gent (VVD)
 • V.A. Bergkamp (D66)
 • M.M. van Toorenburg (CDA)

Agendapunten

 1. 1

  Ontwikkelingen op het gebied van internationale kinderontvoering

  Te behandelen:

  Loading data
 2. 2

  Onderzoeksrapport "Tussenevaluatie Wet Herziening Kinderbeschermingswetgeving"

  Te behandelen:

  Loading data
 3. 3

  Evaluatie van de Wet wijziging curatele, beschermingsbewind en mentorschap

  Te behandelen:

  Loading data
 4. 4

  Actieplan Verbetering Feitenonderzoek in de Jeugdbeschermingsketen

  Te behandelen:

  Loading data
 5. 5

  Beantwoording vragen commissie inzake beleidsdoorlichting Jeugdbescherming LBIO en Voogdijraad BES 2012 - 2018 (Kamerstuk 33199-27)

  Te behandelen:

  Loading data
 6. 6

  Bevallen onder pseudoniem

  Te behandelen:

  Loading data
 7. 7

  Onderzoek naar interlandelijke adoptie in het verleden

  Te behandelen:

  Loading data
 8. 8

  Familierechtelijke onderwerpen: adopties en scheiden

  Te behandelen:

  Loading data