E-mailprocedure : E-mailprocedure inzake het verzoek van de leden Koerhuis (VVD) en Van Toorenburg (CDA) om een reactie te vragen aan de ministers BZK en J&V over ontruiming Fort bij Velsen

De vergadering is geweest

24 januari 2019
14:00 uur
Van: Commissie BiZa
Verzonden: donderdag 24 januari 2019 14:55
Aan: GC-Commissie-BiZa; GC-Commissie-J&V
CC: Commissie J&V
Onderwerp: Uitkomst e-mailprocedure inzake het verzoek van de leden Koerhuis (VVD) en Van Toorenburg (CDA) om een reactie te vragen aan de ministers BZK en J&V over ontruiming Fort bij Velsen
Urgentie: Hoog
 
Geachte leden van de commissie voor Binnenlandse Zaken,
 
De fracties PVV, VVD, CDA, 50PLUS, SGP en FvD hebben ingestemd met het voorstel om een schriftelijke reactie te vragen aan de ministers BZK en J&V op de berichtgeving “Officier van Justitie laat Fort bij Velsen ontruimen”  in hun reactie daarbij  in ieder geval in te gaan op de volgende drie punten:
 • De ontruimingstermijn van 8 weken van Openbaar Ministerie
 • De toezegging van de minister van J&V dat de Kamer voor het einde van 2018 geïnformeerd zou worden over de evaluatie en over de handhaving van het kraakverbod, en de uitvoering van de motie Toorenburg en Koerhuis om de Antikraakwet in ere te herstellen en de ontruimingstermijn zo kort mogelijk te maken (31 560 nr. 48);
 • De mogelijkheden voor een burgemeester om op basis van openbare orde per direct te kunnen ontruimen bij kraakacties, zonder te hoeven wachten op de 8 weken van het Openbaar Ministerie, en mogelijkheden vanuit het Rijk om gemeenten daarbij te ondersteunen.

De overige fracties hebben niet gereageerd. Het voorstel heeft de steun verworven van fracties die 81 zetels in de Kamer vertegenwoordigen, waarmee het voorstel is aangenomen.
*Toelichting
De e-mailprocedure is geregeld in artikel 36, vierde lid, van het Reglement van Orde, luidende:
4. Indien een voorstel eenvoudig en spoedeisend van aard is, kunnen de leden van de commissie langs schriftelijke weg over dat voorstel besluiten. De voorzitter van de commissie beslist of een voorstel
eenvoudig en spoedeisend van aard is. Het besluit, bedoeld in de eerste volzin, wordt genomen als ware de Kamer in voltallige samenstelling bijeen en zou zij stemmen als bedoeld in artikel 69, derde lid.
Dit betekent dat in een e-mailprocedure een voorstel is aangenomen indien het door een absolute Kamermeerderheid wordt gesteund.
 
Met vriendelijke groet,
 
Charles Roovers
Plaatsvervangend griffier
 
GC Bestuur en Onderwijs
Tweede Kamer der Staten-Generaal
Postbus 20018, 2500 EA Den Haag

Van: Commissie BiZa
Verzonden: woensdag 23 januari 2019 17:28
Aan: GC-Commissie-BiZa; GC-Commissie-J&V
CC: Commissie J&V
Onderwerp: E-mailprocedure inzake het verzoek van de leden Koerhuis (VVD) en Van Toorenburg (CDA) om een reactie te vragen aan de ministers BZK en J&V over ontruiming Fort bij Velsen (s.v.p. uw reactie uiterlijk op 24 januari te 14.00 uur)
Urgentie: Hoog
 
Aan de leden en plaatsvervangend leden van de vaste commissies voor Binnenlandse Zaken en Justitie en Veiligheid,
Geachte leden,
 
De leden Koerhuis (VVD) en Van Toorenburg (CDA) stellen voor om een schriftelijke reactie te vragen aan de ministers BZK en J&V op de berichtgeving “Officier van Justitie laat Fort bij Velsen ontruimen”  in hun reactie daarbij  in ieder geval in te gaan op de volgende drie punten:
 • De ontruimingstermijn van 8 weken van Openbaar Ministerie;
 • De toezegging van de minister van J&V dat de Kamer voor het einde van 2018 geïnformeerd zou worden over de evaluatie en over de handhaving van het kraakverbod, en de uitvoering van de motie Toorenburg en Koerhuis om de Antikraakwet in ere te herstellen en de ontruimingstermijn zo kort mogelijk te maken (31 560 nr. 48);
 • De mogelijkheden voor een burgemeester om op basis van openbare orde per direct te kunnen ontruimen bij kraakacties, zonder te hoeven wachten op de 8 weken van het Openbaar Ministerie, en mogelijkheden vanuit het Rijk om gemeenten daarbij te ondersteunen.

De indieners zien het antwoord van de ministers op deze vragen graag voor het einde van het komende weekend tegemoet.
Ik verzoek u uiterlijk morgenmiddag te 14.00 uur te laten weten, via een reply-all op dit bericht, of u dit voorstel* steunt.
 
*Toelichting
De e-mailprocedure is geregeld in artikel 36, vierde lid, van het Reglement van Orde, luidende: 4. Indien een voorstel eenvoudig en spoedeisend van aard is, kunnen de leden van de commissie langs schriftelijke weg over dat voorstel besluiten. De voorzitter van de commissie beslist of een voorstel eenvoudig en spoedeisend van aard is. Het besluit, bedoeld in de eerste volzin, wordt genomen als ware de Kamer in voltallige samenstelling bijeen en zou zij stemmen als bedoeld in artikel 69, derde lid. Dit betekent dat in een e-mailprocedure een voorstel is aangenomen indien het door een absolute Kamermeerderheid wordt gesteund.
 
 
Met vriendelijke groet,
 
Charles Roovers
Plaatsvervangend griffier
 
GC Bestuur en Onderwijs
Tweede Kamer der Staten-Generaal
Postbus 20018, 2500 EA Den Haag

Van: Koerhuis, D.
Verzonden: woensdag 23 januari 2019 16:46
Aan: Commissie BiZa
CC: Roovers C.; Hendrickx F.M.J.; Toorenburg van M.M.; Broek G.; Kandelaars, S.; Hasslacher, M.
Onderwerp: E-mailprocedure over ontruiming Fort bij Velsen
 
Geachte griffie,
 
Zoals besproken, zou ik graag mede namens het lid Van Toorenburg (CDA) een e-mailprocedure binnen commissie BZK willen starten, met als volgcommissie J&V. Het verzoek is of de ministers van BZK en J&V een brief kunnen sturen in reactie op het bericht “Officier van justitie laat Fort bij Velsen ontruimen”. En of de ministers daarbij kunnen ingaan op de volgende punten:
 • De ontruimingstermijn van 8 weken van Openbaar Ministerie;
 • De toezegging van de minister van J&V dat de Kamer voor het einde van 2018 geïnformeerd zou worden over de evaluatie en over de handhaving van het kraakverbod, en de uitvoering van de motie Toorenburg en Koerhuis om de Antikraakwet in ere te herstellen en de ontruimingstermijn zo kort mogelijk te maken (31 560 nr. 48);
 • De mogelijkheden voor een burgemeester om op basis van openbare orde per direct te kunnen ontruimen bij kraakacties, zonder te hoeven wachten op de 8 weken van het Openbaar Ministerie, en mogelijkheden vanuit het Rijk om gemeenten daarbij te ondersteunen.
 
Vanwege het acute gevaar dat dit Rijksmonument/ UNESCO Wereld Erfgoed mogelijk beschadigd en/of vernield wordt, zou ik willen vragen of de ministers voor het einde van het weekend kunnen reageren.
 
Met vriendelijke groet,
Daniel Koerhuis

 
 
 

Bijlage

Agendapunten

 1. 1

  E-mailprocedure inzake het verzoek van de leden Koerhuis (VVD) en Van Toorenburg (CDA) om een reactie te vragen aan de ministers BZK en J&V over ontruiming Fort bij Velsen

  Te behandelen:

  Loading data