Algemeen overleg : Leraren

De vergadering is geweest

24 januari 2019
11:15 - 16:45 uur
Locatie: Troelstrazaal
Commissie: Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
Spreektijd 7 minuten per fractie
(incl. half uur lunchpauze)

Bijlagen

Bewindsperso(o)n(en)

 • I.K. van Engelshoven
  minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
 • A. Slob
  minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media

Deelnemers

 • K.A.E. van den Hul (PvdA)
 • R.J. (Rudmer) Heerema (VVD)
 • E.M. Westerveld (GroenLinks)
 • J.P. Kwint (SP)
 • P.H. van Meenen (D66)
 • H.J. Beertema (PVV)
 • R. Bisschop (SGP)
 • M.R.J. Rog (CDA)
 • Voorzitter
  O.C. Tellegen (VVD)

Agendapunten

 1. 1

  Reactie op het verzoek van het lid Kwint, gedaan tijdens de Regeling van werkzaamheden van 16 oktober 2018, over het bericht ‘School in Zaanstreek voert vierdaagse schoolweek in om lerarentekort’

  Te behandelen:

  Loading data
 2. 2

  Reactie op het vertrek van PO in actie en AOb uit het landelijk overleg lerarentekort

  Te behandelen:

  Loading data
 3. 3

  Beleidsreactie op het advies van de Onderwijsraad 'Een krachtige rol voor schoolleiders'

  Te behandelen:

  Loading data
 4. 4

  Briefadvies Verkenning Leraren

  Te behandelen:

  Loading data
 5. 5

  Handreiking lerarentekort primair onderwijs

  Te behandelen:

  Loading data
 6. 6

  Evaluatierapport van de promotiebeurzen voor leraren

  Te behandelen:

  Loading data
 7. 7

  Reactie op de positie van onderwijsondersteuners in het primair onderwijs

  Te behandelen:

  Loading data
 8. 8

  Toezeggingen over de cao voor docenten in het voortgezet speciaal onderwijs

  Te behandelen:

  Loading data
 9. 9

  Arbeidsmarkt Leraren 2018

  Te behandelen:

  Loading data
 10. 10

  Lerarenbrief januari 2019

  Te behandelen:

  Loading data
 11. 11

  Actualisatie van de vierdaagse schoolweek

  Te behandelen:

  Loading data