Inbreng feitelijke vragen : Beleidsdoorlichting van artikel 7 “Arbeidszaken overheid” van de begroting van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (TK 30985-29)

De vergadering is geweest

24 januari 2019
14:00 uur

Bijlage

Agendapunten

  1. 1

    Beleidsdoorlichting van artikel 7 “Arbeidszaken overheid” van de begroting van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

    Te behandelen:

    Loading data