Procedurevergadering

Procedures en brieven

Procedurevergadering: "Procedures en brieven "Deze vergadering is geweest

Bijlagen

Brief commissie
Download Uitnodiging voor de vakcommissies OCW, SZW, I&W, FIN en EU voor het bijwonen van themasessies op 5 februari 2019 i.v.m. het ontvangst delegatie Benelux-Parlamentariergruppe van de Duitse Bondsdag van 3 t/m 7 februari 2019 door de Contactgroep Duitsland.
Agenda procedurevergadering
Download Agenda OCW-procedurevergadering, 24-1-2019
Besluitenlijst procedurevergadering
Download Besluitenlijst OCW-procedurevergadering, 24-1-2019

Deelnemers


Agendapunten

1
Voor de conferentie 'De (economische) waarde van wetenschap' op dinsdagnamiddag 5 februari a.s. in de Oude Zaal is het maximaal aantal deelnemers bijna bereikt.
6
Berichtgeving Eenvandaag d.d. 23 januari 2019 inzake ‘Lokale omroepen staanop het randje van de afgrond’

Te behandelen:

24
Reactie op verzoek commissie inzake de bevindingen van de inspectie van het onderwijs en de reactie daarop van de Erasmus Universiteit, naar aanleiding van het onderzoek naar de betaalbaarheid en toegankelijkheid van een deeltijd masterstudie aan de EUR

Te behandelen:

47
Beleidsdoorlichting Emancipatie 2014-2018
50
Overzicht geplande OCW-commissieactiviteiten (ter informatie)

Details

51
Debatten en dertigledendebatten op OCW-terrein

Details

20. Debat over het advies van de commissie Macrodoelmatigheid over creatieve opleidingen (El Yassini) (minister OCW)
25. Debat over de toekomst van de Onderwijscoöperatie (Van Meenen) (minister BVO en Media)
28. Debat over de resultaten van de JOB-monitor (Özdil) (minister OCW)

53. Debat over de afrekenbaarheid van bestuurders in het onderwijs (Kwint) (minister BVO en Media)
62. Debat over de LHBTI-monitor 2018 (Özütok) (minister OCW, minister J&V)
68. Debat over hoge financiële reserves bij schoolbesturen en samenwerkingsverbanden (Westerveld) (minister BVO en Media)
71. Debat over de Emancipatiemonitor 2018 (Bergkamp) (minister OCW)
75. Debat over het tekort aan technici op de arbeidsmarkt (Veldman) (staatssecretaris EZK, minister OCW)
78. Dertigledendebat over ongelijkheid in onderwijskansen in Nederland (Westerveld) (minister BVO en Media)
79. Dertigledendebat over de Handreiking lerarentekort voor basisscholen (Kuzu) (minister BVO en Media)
90. Debat over de Nashvilleverklaring (Bergkamp) (minister OCW)

32. Dertigledendebat over een misrekening door het ministerie over de studiefinanciering (Futselaar) (minister OCW)
35. Dertigledendebat over een vreedzame demonstratie van studenten (Özdil) (minister OCW)

58. Dertigledendebat over de achterstand van vrouwen op de arbeidsmarkt (Özütok) (minister OCW)
82. Dertigledendebat over het bericht dat de groei van het aantal studenten op universiteiten ten koste gaat van de kwaliteit (Futselaar) (minister OCW)
53
Uitnodiging voor de vakcommissies OCW, SZW, I&W, FIN en EU voor het bijwonen van themasessies op 5 februari 2019 i.v.m. het ontvangst delegatie Benelux-Parlamentariergruppe van de Duitse Bondsdag van 3 t/m 7 februari 2019 door de Contactgroep Duitsland.

Te behandelen:

54
Totaaloverzicht openstaande toezeggingen 190115
57
Voorstel Versterking Kennispositie: Inventarisatie integratie Monitor Brede Welvaart in de algehele besluitvorming