Algemeen overleg : Internationaal Spoor (verplaatst naar 6 februari)

De vergadering is verplaatst

24 januari 2019
10:00 - 13:00 uur
HERZIENE CONVOCATIE
(TOT NADER ORDER UITGESTELD; staatssecretaris IenW is verhinderd, nieuwe datum wordt gezocht)

 

Bijlage