Procedurevergadering : Procedurevergadering

De vergadering is geweest

24 januari 2019
13:15 - 14:00 uur
Locatie: Wttewaall van Stoetwegenzaal
Commissie: algemene commissie voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking

Bijlagen

Deelnemers

 • Voorzitter
  R. de Roon (PVV)
 • J.S. Voordewind (ChristenUnie)
 • M. Amhaouch (CDA)
 • A. Bouali (D66)
 • A. Kuik (CDA)
 • W.R. van Haga (VVD)
 • M.Ö. Alkaya (SP)

Agendapunten

 1. 1

  Brievenlijst

 2. 2

  Activiteiten commissie

  • 24-01-2019 13.15 - 14.00  Procedurevergadering    
  • 28-01-2019 13.00 - 16.00  Rondetafelgesprek  Modeltekst investeringsakkoorden    
  • 05-02-2019 16.30 - 18.30  Algemeen overleg  Modeltekst investeringsakkoorden    
  • 07-02-2019 13.15 - 14.00  Procedurevergadering    
  • 19-02-2019 16.30 - 19.00  Algemeen overleg  RBZ/Handel    
  • 20-02-2019 10.00 - 12.00  Algemeen overleg  Bestrijding Seksueel grensoverschrijdend gedrag bij hulporganisaties  
  • 21-02-2019 13.15 - 14.00  Procedurevergadering
  Krokusreces: vrijdag 22 februari t/m maandag 4 maart 2019     
  • 07-03-2019 10.00 - 12.00  Algemeen overleg  Dutch Fund for Climate and Development (DFCD) (nieuwe datum)   
  • 14-03-2019 13.15 - 14.00  Procedurevergadering    
  • 28-03-2019 13.15 - 14.00  Procedurevergadering    
  • 04-04-2019 15.30 - 17.30  Algemeen overleg  Wereldbank   
  • 08-04-2019 14.00 - 18.00  Notaoverleg  Initiatiefnota van het lid Van Haga: “Een goede bedoeling is niet altijd een goed idee: een voorstel tot bestrijding van weeshuistoerisme” (nieuw ingepland) 
   Vastgestelde spreektijden 1e/2e termijn:
   VVD: 8 min/4 min;
   PVV, CDA, D66, GroenLinks, SP: 6 min/3 min;
   Overige fracties: 4 min/2 min.
  • 11-04-2019 13.15 - 14.00  Procedurevergadering   
  • 25-04-2019 13.15 - 14.00  Procedurevergadering
  Meireces: vrijdag 26 april t/m maandag 13 mei 2019 
  • 04-05 t/m za 11-05  Werkbezoek  Colombia    
  • 14-05-2019 16.30 - 19.00  Algemeen overleg  RBZ/Ontwikkelingssamenwerking    
  • 15-05-2019 10.00 - 12.30  Algemeen overleg  RBZ/Handel 
  • 16-05-2019 13.15 - 14.00  Procedurevergadering   
  • 06-06-2019 13.15 - 14.00  Procedurevergadering   
  • 20-06-2019 13.15 - 14.00  Procedurevergadering   
  • 04-07-2019 13.15 - 14.00  Procedurevergadering
  Zomerreces: vrijdag 5 juli t/m maandag 2 september 2019

  Nog te plannen activiteiten:
  • Rondetafelgesprek Initiatiefnota van het lid Van Haga over weeshuistoerisme
   Gezocht wordt naar een datum op een Kamerdag. Suggesties voor uit te nodigen sprekers worden per e-mail geïnventariseerd.
   
  Nog te agenderen plenaire debatten:
  • VAO Wapenexportbeleid (AO d.d. 20/12): verwacht week 29-30-31 januari
  • 13. Dertigledendebat over de import van vervuild vlees uit Brazilië (Ouwehand) (minister BuHa-OS, minister LNV)
  • 14. Dertigledendebat over het inzetten van duurzame keurmerken voor hout (Diks) (minister BuHa-OS)
  • 15. Dertigledendebat over het sluiten van detentiecentra in Libië (Jasper van Dijk) (minister BuHa-OS)
  • 33. Dertigledendebat over Nederlandse bedrijven die meebouwen aan een sojaroute door het Amazonewoud (Van den Hul) (minister BuHa-OS)
 3. 3

  Verzoek Aidsfonds, mede namens meerdere organisaties, om gesprek met algemene commissie voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking d.d. 6 maart 2019

 4. 4

  Reactie op verzoek commissie inzake jaarplanning 2019

  Te behandelen:

  Loading data
 5. 5

  Reactie op verzoek commissie inzake stand van zaken met betrekking tot inzet om detentiekampen te sluiten in Libië

  Te behandelen:

  Loading data
 6. 6

  Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden over de suppletoire begroting samenhangende met de najaarsnota.

  Te behandelen:

  Loading data
 7. 7

  Publiek private samenwerking internationaal ondernemen: Trade&Innovate NL, NLinBusiness, De Werkplaats en Global Stars

  Te behandelen:

  Loading data
 8. 8

  Decemberbrief 2018 voor de begroting van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking

  Te behandelen:

  Loading data
 9. 9

  Malversatie in Tanzaniaans programma

  Te behandelen:

  Loading data
 10. 10

  Bijdrage van Shell aan het fonds dat is opgericht voor de schoonmaak van Ogoniland in Nigeria

  Te behandelen:

  Loading data
 11. 11

  Rol en impact van duurzaamheidskeurmerken en certificering

  Te behandelen:

  Loading data
 12. 12

  Reactie op verzoek commissie inzake toestemming ambtelijke ondersteuning werkbezoek Colombia

  Te behandelen:

  Loading data
 13. 13

  Kabinetsinzet EU ontwikkelingssamenwerkingsbeleid

  Te behandelen:

  Loading data
 14. 14

  Toestemming voor deelname aan een besloten technische briefing over Special Purpose Vehicle Iran

  Te behandelen:

  Loading data
 15. 15

  Stand van zaken stilgelegde onderhandelingen TTIP

 16. 16

  Ontwikkelingen rondom EU-vrijwaringsmaatregelen op staal

  Te behandelen:

  Loading data
 17. 17

  Lijst met EU-voorstellen d.d. 18 januari 2019

  Te behandelen:

  Loading data
 18. 18

  Aanbieding advies ERK over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van het instrument voor nabuurschapsbeleid, ontwikkeling en internationale samenwerking

 19. 19

  Aanbieding speciaal verslag "Transparantie van door ngo’s uitgevoerde EU-middelen: meer inspanningen nodig" van ERK

 20. 20

  Initiatiefnota van het lid Van Haga over een proactieve handelsagenda

  Te behandelen:

  Loading data
 21. 21

  Verslag van een werkbezoek aan Parijs door een delegatie van de algemene commissie voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking op 13 december 2018

  Te behandelen:

  Loading data
 22. 22

  Aanbieding studie 'Ontwikkeling en migratie' van IOB - Ministerie van Buitenlandse Zaken

 23. 23

  Verzoek om thema’s aan te leveren ten behoeve van de V-100 in 2019

  Te behandelen:

  Loading data
 24. 24

  Openstaande brieven aan bewindspersonen:

  • 2018Z21554, aan min. BuHa-OS, Verzoek om een reactie op initiatiefnota van het lid Van Haga d.d. 19-11-2018
 25. 25

  Appreciatie VN onderzoek dat 1 op de 3 medewerkers te maken krijgt met grensoverschrijdend gedrag

  Te behandelen:

  Loading data