Debat geweest
24 januari 2019 | 13:15 - 14:00
Procedurevergadering

Procedurevergadering

Procedurevergadering: "Procedurevergadering"Deze vergadering is geweest

Bijlagen

Agenda procedurevergadering
Download Agenda procedurevergadering BuHa-OS d.d. 24 januari 2019
Besluitenlijst procedurevergadering
Download Besluitenlijst procedurevergadering BuHa-OS d.d. 24 januari 2019

Deelnemers


Agendapunten

1
Brievenlijst
2
Activiteiten commissie

Details

 • 24-01-2019 13.15 - 14.00  Procedurevergadering    
 • 28-01-2019 13.00 - 16.00  Rondetafelgesprek  Modeltekst investeringsakkoorden    
 • 05-02-2019 16.30 - 18.30  Algemeen overleg  Modeltekst investeringsakkoorden    
 • 07-02-2019 13.15 - 14.00  Procedurevergadering    
 • 19-02-2019 16.30 - 19.00  Algemeen overleg  RBZ/Handel    
 • 20-02-2019 10.00 - 12.00  Algemeen overleg  Bestrijding Seksueel grensoverschrijdend gedrag bij hulporganisaties  
 • 21-02-2019 13.15 - 14.00  Procedurevergadering
Krokusreces: vrijdag 22 februari t/m maandag 4 maart 2019     
 • 07-03-2019 10.00 - 12.00  Algemeen overleg  Dutch Fund for Climate and Development (DFCD) (nieuwe datum)   
 • 14-03-2019 13.15 - 14.00  Procedurevergadering    
 • 28-03-2019 13.15 - 14.00  Procedurevergadering    
 • 04-04-2019 15.30 - 17.30  Algemeen overleg  Wereldbank   
 • 08-04-2019 14.00 - 18.00  Notaoverleg  Initiatiefnota van het lid Van Haga: “Een goede bedoeling is niet altijd een goed idee: een voorstel tot bestrijding van weeshuistoerisme” (nieuw ingepland) 
  Vastgestelde spreektijden 1e/2e termijn:
  VVD: 8 min/4 min;
  PVV, CDA, D66, GroenLinks, SP: 6 min/3 min;
  Overige fracties: 4 min/2 min.
 • 11-04-2019 13.15 - 14.00  Procedurevergadering   
 • 25-04-2019 13.15 - 14.00  Procedurevergadering
Meireces: vrijdag 26 april t/m maandag 13 mei 2019 
 • 04-05 t/m za 11-05  Werkbezoek  Colombia    
 • 14-05-2019 16.30 - 19.00  Algemeen overleg  RBZ/Ontwikkelingssamenwerking    
 • 15-05-2019 10.00 - 12.30  Algemeen overleg  RBZ/Handel 
 • 16-05-2019 13.15 - 14.00  Procedurevergadering   
 • 06-06-2019 13.15 - 14.00  Procedurevergadering   
 • 20-06-2019 13.15 - 14.00  Procedurevergadering   
 • 04-07-2019 13.15 - 14.00  Procedurevergadering
Zomerreces: vrijdag 5 juli t/m maandag 2 september 2019

Nog te plannen activiteiten:
 • Rondetafelgesprek Initiatiefnota van het lid Van Haga over weeshuistoerisme
  Gezocht wordt naar een datum op een Kamerdag. Suggesties voor uit te nodigen sprekers worden per e-mail geïnventariseerd.
 
Nog te agenderen plenaire debatten:
 • VAO Wapenexportbeleid (AO d.d. 20/12): verwacht week 29-30-31 januari
 • 13. Dertigledendebat over de import van vervuild vlees uit Brazilië (Ouwehand) (minister BuHa-OS, minister LNV)
 • 14. Dertigledendebat over het inzetten van duurzame keurmerken voor hout (Diks) (minister BuHa-OS)
 • 15. Dertigledendebat over het sluiten van detentiecentra in Libië (Jasper van Dijk) (minister BuHa-OS)
 • 33. Dertigledendebat over Nederlandse bedrijven die meebouwen aan een sojaroute door het Amazonewoud (Van den Hul) (minister BuHa-OS)
3
Verzoek Aidsfonds, mede namens meerdere organisaties, om gesprek met algemene commissie voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking d.d. 6 maart 2019
6
Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden over de suppletoire begroting samenhangende met de najaarsnota.

Te behandelen:

15
Stand van zaken stilgelegde onderhandelingen TTIP
17
[EU-SIGNALERING] BuHa-OS - AO 20 december over Wapenexportbeleid
19
Aanbieding advies ERK over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van het instrument voor nabuurschapsbeleid, ontwikkeling en internationale samenwerking
20
Aanbieding speciaal verslag "Transparantie van door ngo’s uitgevoerde EU-middelen: meer inspanningen nodig" van ERK
22
Verslag van een werkbezoek aan Parijs door een delegatie van de algemene commissie voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking op 13 december 2018

Te behandelen:

23
Aanbieding studie 'Ontwikkeling en migratie' van IOB - Ministerie van Buitenlandse Zaken
25
Openstaande brieven aan bewindspersonen:

Details

 • 2018Z21554, aan min. BuHa-OS, Verzoek om een reactie op initiatiefnota van het lid Van Haga d.d. 19-11-2018