Inbreng verslag (wetsvoorstel) : Wijziging van de Wet luchtvaart ter implementatie van artikel 83bis van het Verdrag inzake de internationale burgerluchtvaart

De vergadering is geweest

24 januari 2019
12:00 uur

Bijlage

Agendapunten

  1. 1

    Wijziging van de Wet luchtvaart ter implementatie van artikel 83bis van het op 7 december 1944 te Chicago tot stand gekomen Verdrag inzake de internationale burgerluchtvaart (Trb. 1973, 109)

    Te behandelen:

    Loading data