Debat geweest
24 januari 2019 | 12:30 - 13:15
Procedurevergadering

Procedurevergadering

Procedurevergadering: "Procedurevergadering"Deze vergadering is geweest

Bijlagen

Agenda procedurevergadering
Download Agenda procedureverg. cie. BuZa 24 januari
Besluitenlijst procedurevergadering
Download Besluitenlijst Buza 24 januari

Deelnemers


Agendapunten

1
Brievenlijst
2
Geplande activiteiten van de commissie

Details

wo 30-01-2019 09.30 - 11.30 Algemeen overleg Raad Buitenlandse Zaken Gymnich
do 31-01-2019 10.30 - 14.00 Ambassadeursconferentie voor alle commissies
do 07-02-2019 12.30 - 13.15 Procedurevergadering
wo 13-02-2019 15.30 - 18.00 Algemeen overleg Consulaire dienstverlening
do 14-02-2019 10.00 - 12.30 Algemeen overleg Raad Buitenlandse Zaken
do 21-02-2019 12.30 - 13.15 Procedurevergadering
do 07-03 t/m vr 08-03 Interparlementaire Conferentie Europees Buitenlands-, Veiligheids- en Defensiebeleid: de delegatie bestaat uit de leden Pia Dijkstra (delegatieleider), Koopmans en Aukje de Vries. Er is dus nog één plaats in de delegatie beschikbaar.
do 14-03-2019 10.00 - 12.30 Algemeen overleg Raad Buitenlandse Zaken
do 14-03-2019 12.30 - 13.15 Procedurevergadering
do 28-03-2019 12.30 - 13.15 Procedurevergadering
di 02-04-2019 17.00 - 19.30 Algemeen overleg Raad Buitenlandse Zaken
wo 03-04-2019 09.00 - 11.00 Algemeen overleg NAVO Ministeriële (gewijzigde datum, was 28 maart)
do 11-04-2019 12.30 - 13.15 Procedurevergadering
do 25-04-2019 12.30 - 13.15 Procedurevergadering
wo 15-05-2019 15.30 - 18.00 Algemeen overleg Raad Buitenlandse Zaken
do 16-05-2019 12.30 - 13.15 Procedurevergadering
do 06-06-2019 12.30 - 13.15 Procedurevergadering
do 20-06-2019 12.30 - 13.15 Procedurevergadering
do 04-07-2019 12.30 - 13.15 Procedurevergadering
wo 27-11-2019 10.00 - 12.00 Algemeen overleg NAVO
wo 27-11-2019 13.00 - 15.00 Algemeen overleg OVSE

Nog te agenderen plenaire debatten:
 • 7. Debat over uitspraken van president Poetin over nucleaire wapens (Sjoerdsma) (minister BuZa): kan worden samengevoegd met plenair debat over de oproep van de Amerikaanse ambassadeur om Russisch gas te boycotten (met Van Ojik als eerste spreker)
 • 52. Debat over het bericht dat de verblijfplaats van de opdrachtgever van de moord op IKON-journalisten is ontdekt (Sjoerdsma) (minister BuZa, minister J&V)
 • 60. Debat over de relatie van Nederland met Saudi-Arabië (Sjoerdsma) (minister BuZa)
 • 63. Debat over Nederlandse militaire steun aan Syrië (Karabulut) (minister BuZa): verwacht op dinsdag 29 januari 2019
 • 74. Debat over de oproep van de Amerikaanse ambassadeur om Russisch gas te boycotten (Van Ojik) (minister BuZa, minister EZK): verwacht op woensdag 20 februari 2019
 • 76. Debat over het besluit van de Amerikaanse regering om alle troepen uit Syrië terug te trekken (Van Helvert) (minister BuZa)
   
 • 24. Dertigledendebat over de westerse bombardementen op Syrië (Karabulut) (minister BuZa): aanvrager deelt mee dat dit debat van de agenda kan worden afgevoerd.
 • 46. Dertigledendebat over het VN-rapport over vervolging van de legertop in Myanmar voor oorlogsmisdaden (Kuzu) (minister BuZa) 
 • 52. Dertigledendebat over de gang van zaken rond de uitreiking van de Mensenrechtentulp (Omtzigt) (minister BuZa)  
 • 55. Dertigledendebat over politieke heropvoedingskampen in de Chinese provincie Xinjiang (Kuzu) (minister BuZa) 
 • 73. Dertigledendebat over de Venezolaanse vluchtelingenproblematiek op Curaçao (Özütok) (minister BuZa, staatssecretaris BZK) 
4
Werkbezoeken 2019

Details

- De commissie spreekt haar voornemen uit voor een kort werkbezoek aan Wit-Rusland na het krokusreces.
- Voor het langere werkbezoek in de eerste week van het Meireces worden twee opties verder uitgewerkt ter bespreking in de volgende procedurevergadering.
5
Verzoek tot aanbieding petitie m.b.t. januaribloedbad van 20 januari 1990 in Azerbeidzjan op dinsdag 29 januari 2019
6
Verzoek Palestijnse missie Nederland, namens Palestijnse minister voor Justitie, om gesprek met vaste commissie voor Buitenlandse Zaken
8
Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden over de suppletoire begroting samenhangende met de Najaarsnota

Te behandelen:

9
Reactie op de vraag van het lid Sjoerdsma, gesteld tijdens de begrotingsbehandeling van 15 november 2018, over de voortgang van het trilateraal overleg tussen Oekraïne, Rusland en de Europese Commissie over het behoud van de gasdoorvoer door Oekraïne na afloop van het huidige contract tussen Naftogaz (Oekraïne) en Gazprom (Rusland) eind 2019

Te behandelen:

11
Afschrift van de reactie van de Nederlandse Ambassade in Tel-Aviv op de brief van Military Court Watch over Detention of Palestinian minors in Israel

Te behandelen:

17
19
Kabinetsappreciatie aankondiging President Trump om de Amerikaanse militaire aanwezigheid in Syrië in de strijd tegen ISIS te beëindigen

Te behandelen:

22
Beantwoording vragen commissie over de instelling expertgroep voor vraagstuk politieke steun bij interstatelijk geweld en humanitaire interventie (Kamerstuk 29521-370)

Te behandelen:

23
Beantwoording vragen commissie over de berichtgeving over via WOB-procedure vrijgegeven documenten inzake Nederlands NLA (Non-Lethal Assistance)-programma Syrië (Kamerstuk 32623-245)

Te behandelen:

28
Verslag van de Zitting 2018 (vierde deel) van de Parlementaire Vergadering van de Raad van Europa

Te behandelen:

31
Openstaande schriftelijke verzoeken van de commissie aan bewindspersonen

Details

2018Z23862 Aan minister Buza - Diplomatieke nota ambassade Koeweit 14-12-2018
2018Z24014 Aan minister Buza - schrift overleg Evaluatie Eenheid Huwelijksdwang 13-12-2018
2018Z23399 Aan minister Buza - schrift overleg Eritrese diasporabelasting 06-12-2018
2018Z19899 Aan minister Buza - verzoek reactie brf derde VN verdrag immuniteit 01-11-2018