Procedurevergadering : Procedurevergadering

De vergadering is geweest

24 januari 2019
12:30 - 13:15 uur
Locatie: Wttewaall van Stoetwegenzaal
Commissie: Buitenlandse Zaken

Bijlagen

Deelnemers

 • Voorzitter
  P.A. (Pia) Dijkstra (D66)
 • S.M.G. Koopmans (VVD)
 • R. de Roon (PVV)
 • P.H. Omtzigt (CDA)
 • S.W. Sjoerdsma (D66)
 • A. van Ojik (GroenLinks)
 • S. Karabulut (SP)
 • J.S. Voordewind (ChristenUnie)

Agendapunten

 1. 1

  Brievenlijst

 2. 2

  Geplande activiteiten van de commissie

  wo 30-01-2019 09.30 - 11.30 Algemeen overleg Raad Buitenlandse Zaken Gymnich
  do 31-01-2019 10.30 - 14.00 Ambassadeursconferentie voor alle commissies
  do 07-02-2019 12.30 - 13.15 Procedurevergadering
  wo 13-02-2019 15.30 - 18.00 Algemeen overleg Consulaire dienstverlening
  do 14-02-2019 10.00 - 12.30 Algemeen overleg Raad Buitenlandse Zaken
  do 21-02-2019 12.30 - 13.15 Procedurevergadering
  do 07-03 t/m vr 08-03 Interparlementaire Conferentie Europees Buitenlands-, Veiligheids- en Defensiebeleid: de delegatie bestaat uit de leden Pia Dijkstra (delegatieleider), Koopmans en Aukje de Vries. Er is dus nog één plaats in de delegatie beschikbaar.
  do 14-03-2019 10.00 - 12.30 Algemeen overleg Raad Buitenlandse Zaken
  do 14-03-2019 12.30 - 13.15 Procedurevergadering
  do 28-03-2019 12.30 - 13.15 Procedurevergadering
  di 02-04-2019 17.00 - 19.30 Algemeen overleg Raad Buitenlandse Zaken
  wo 03-04-2019 09.00 - 11.00 Algemeen overleg NAVO Ministeriële (gewijzigde datum, was 28 maart)
  do 11-04-2019 12.30 - 13.15 Procedurevergadering
  do 25-04-2019 12.30 - 13.15 Procedurevergadering
  wo 15-05-2019 15.30 - 18.00 Algemeen overleg Raad Buitenlandse Zaken
  do 16-05-2019 12.30 - 13.15 Procedurevergadering
  do 06-06-2019 12.30 - 13.15 Procedurevergadering
  do 20-06-2019 12.30 - 13.15 Procedurevergadering
  do 04-07-2019 12.30 - 13.15 Procedurevergadering
  wo 27-11-2019 10.00 - 12.00 Algemeen overleg NAVO
  wo 27-11-2019 13.00 - 15.00 Algemeen overleg OVSE

  Nog te agenderen plenaire debatten:
  • 7. Debat over uitspraken van president Poetin over nucleaire wapens (Sjoerdsma) (minister BuZa): kan worden samengevoegd met plenair debat over de oproep van de Amerikaanse ambassadeur om Russisch gas te boycotten (met Van Ojik als eerste spreker)
  • 52. Debat over het bericht dat de verblijfplaats van de opdrachtgever van de moord op IKON-journalisten is ontdekt (Sjoerdsma) (minister BuZa, minister J&V)
  • 60. Debat over de relatie van Nederland met Saudi-Arabië (Sjoerdsma) (minister BuZa)
  • 63. Debat over Nederlandse militaire steun aan Syrië (Karabulut) (minister BuZa): verwacht op dinsdag 29 januari 2019
  • 74. Debat over de oproep van de Amerikaanse ambassadeur om Russisch gas te boycotten (Van Ojik) (minister BuZa, minister EZK): verwacht op woensdag 20 februari 2019
  • 76. Debat over het besluit van de Amerikaanse regering om alle troepen uit Syrië terug te trekken (Van Helvert) (minister BuZa)
    
  • 24. Dertigledendebat over de westerse bombardementen op Syrië (Karabulut) (minister BuZa): aanvrager deelt mee dat dit debat van de agenda kan worden afgevoerd.
  • 46. Dertigledendebat over het VN-rapport over vervolging van de legertop in Myanmar voor oorlogsmisdaden (Kuzu) (minister BuZa) 
  • 52. Dertigledendebat over de gang van zaken rond de uitreiking van de Mensenrechtentulp (Omtzigt) (minister BuZa)  
  • 55. Dertigledendebat over politieke heropvoedingskampen in de Chinese provincie Xinjiang (Kuzu) (minister BuZa) 
  • 73. Dertigledendebat over de Venezolaanse vluchtelingenproblematiek op Curaçao (Özütok) (minister BuZa, staatssecretaris BZK) 
 3. 3

  Jaarplanning 2019 Buitenlandse Zaken

  Te behandelen:

  Loading data
 4. 4

  Werkbezoeken 2019

  - De commissie spreekt haar voornemen uit voor een kort werkbezoek aan Wit-Rusland na het krokusreces.
  - Voor het langere werkbezoek in de eerste week van het Meireces worden twee opties verder uitgewerkt ter bespreking in de volgende procedurevergadering.
 5. 5

  Verzoek tot aanbieding petitie m.b.t. januaribloedbad van 20 januari 1990 in Azerbeidzjan op dinsdag 29 januari 2019

 6. 6

  Verzoek Palestijnse missie Nederland, namens Palestijnse minister voor Justitie, om gesprek met vaste commissie voor Buitenlandse Zaken

 7. 7

  Verslag van de NAVO bijeenkomst van de Ministers van Buitenlandse Zaken op 4 en 5 december 2018

  Te behandelen:

  Loading data
 8. 8

  Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden over de suppletoire begroting samenhangende met de Najaarsnota

  Te behandelen:

  Loading data
 9. 9

  Reactie op de vraag van het lid Sjoerdsma, gesteld tijdens de begrotingsbehandeling van 15 november 2018, over de voortgang van het trilateraal overleg tussen Oekraïne, Rusland en de Europese Commissie over het behoud van de gasdoorvoer door Oekraïne na afloop van het huidige contract tussen Naftogaz (Oekraïne) en Gazprom (Rusland) eind 2019

  Te behandelen:

  Loading data
 10. 10

  Uitkomsten G20-top Buenos Aires

  Te behandelen:

  Loading data
 11. 11

  Afschrift van de reactie van de Nederlandse Ambassade in Tel-Aviv op de brief van Military Court Watch over Detention of Palestinian minors in Israel

  Te behandelen:

  Loading data
 12. 12

  Stand van zaken staatsaansprakelijkheid Rusland inzake MH17

  Te behandelen:

  Loading data
 13. 13

  Actuele situatie in Sri Lanka en de acties van de internationale gemeenschap

  Te behandelen:

  Loading data
 14. 14

  Aanpassing planning beleidsdoorlichtingen 2018

  Te behandelen:

  Loading data
 15. 15

  Hoofdpunten van een interne notitie over het onderwerp ‘religie en buitenlands beleid’

  Te behandelen:

  Loading data
 16. 16

  Verslag van de Ministeriële Raad van de OVSE op 6 en 7 december 2018

  Te behandelen:

  Loading data
 17. 17

  Uitvoering van de motie van de leden Sjoerdsma en Koopmans over kosten voor paspoortaanvragen voor Nederlanders in het buitenland

  Te behandelen:

  Loading data
 18. 18

  Sancties tegen Iran wegens ongewenste inmenging

  Te behandelen:

  Loading data
 19. 19

  Kabinetsappreciatie aankondiging President Trump om de Amerikaanse militaire aanwezigheid in Syrië in de strijd tegen ISIS te beëindigen

  Te behandelen:

  Loading data
 20. 20

  Reactie op verzoek commissie inzake toestemming deelname rondetafelgesprek over drones en killer robots op 21 januari 2019

  Te behandelen:

  Loading data
 21. 21

  35062 Nota naar aanleiding van het verslag inzake goedkeuring van de op 21 december 2015 te Astana tot stand gekomen Versterkte partnerschaps- en samenwerkingsovereenkomst tussen de Europese Unie en haar lidstaten, enerzijds, en de Republiek Kazachstan, anderzijds (Trb. 2016, 91)

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 22. 22

  Beantwoording vragen commissie over de instelling expertgroep voor vraagstuk politieke steun bij interstatelijk geweld en humanitaire interventie (Kamerstuk 29521-370)

  Te behandelen:

  Loading data
 23. 23

  Beantwoording vragen commissie over de berichtgeving over via WOB-procedure vrijgegeven documenten inzake Nederlands NLA (Non-Lethal Assistance)-programma Syrië (Kamerstuk 32623-245)

  Te behandelen:

  Loading data
 24. 24

  Onderzoek derubricering geheime verdragen

  Te behandelen:

  Loading data
 25. 25

  Verdragen in voorbereiding met als peildatum 31 december 2018

  Te behandelen:

  Loading data
 26. 26

  Verslag Raad Buitenlandse Zaken van 10 december 2018

  Te behandelen:

  Loading data
 27. 27

  Geannoteerde agenda Raad Buitenlandse Zaken van 21 januari 2019

  Te behandelen:

  Loading data
 28. 28

  Verslag van de Zitting 2018 (vierde deel) van de Parlementaire Vergadering van de Raad van Europa

  Te behandelen:

  Loading data
 29. 29

  Verslag van de 139e zitting van de Assemblee van de Interparlementaire Unie

  Te behandelen:

  Loading data
 30. 30

  Verzoek van commissie voor Financiën voor aanleveren thema’s voor de V-100.

  Te behandelen:

  Loading data
 31. 31

  Openstaande schriftelijke verzoeken van de commissie aan bewindspersonen

  2018Z23862 Aan minister Buza - Diplomatieke nota ambassade Koeweit 14-12-2018
  2018Z24014 Aan minister Buza - schrift overleg Evaluatie Eenheid Huwelijksdwang 13-12-2018
  2018Z23399 Aan minister Buza - schrift overleg Eritrese diasporabelasting 06-12-2018
  2018Z19899 Aan minister Buza - verzoek reactie brf derde VN verdrag immuniteit 01-11-2018
 32. 32

  Actuele situatie Venezuela

  Te behandelen:

  Loading data