Commissievergaderingen

Donderdag 19 maart 2015

Economische Zaken (2012-2017)

Tijd vergadering 10:00 - 13:00 uur

Pacht - tot nader order uitgesteld

Algemeen overleg
(verplaatst)

Financiën

Tijd vergadering 10:00 - 12:30 uur

Monetair beleid (verplaatst naar 22 april 2015)

Algemeen overleg
(verplaatst)

algemene commissie voor Wonen en Rijksdienst

Tijd vergadering 10:00 - 12:00 uur

Privatisering, verzelfstandiging en toezicht van overheidsdiensten (tot nader order uitgesteld)

Algemeen overleg
(verplaatst)

Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Tijd vergadering tot 10:00 uur

Verzoek om AO SUWI-onderwerpen op 25 maart 2015 te verplaatsen

E-mailprocedure
(besloten)

Infrastructuur en Milieu

Tijd vergadering 10:00 - 13:00 uur

Spoor (verplaatst naar 12.00 uur)

Algemeen overleg
(verplaatst)

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Tijd vergadering 10:00 - 11:00 uur

Procedurevergadering OCW (LET OP: tijdstip gewijzigd naar 11.30 - 12.30 uur)

Procedurevergadering
(verplaatst)

Veiligheid en Justitie

Tijd vergadering 10:00 - 13:00 uur

Bezuinigingen Nederlands Forensisch Instituut (verplaatst naar 1 april 2015)

Algemeen overleg
(verplaatst)

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Tijd vergadering tot 10:00 uur

Verzoek om reactie op bericht 'Betaling pgb blijft zooitje'

E-mailprocedure
(besloten)

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Tijd vergadering 10:00 - 13:00 uur

Governance in de zorg (verplaatst naar 29 april 2015)

Algemeen overleg
(verplaatst)

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Tijd vergadering 11:30 - 12:30 uur

Procedurevergadering OCW

Procedurevergadering
Klompezaal

Binnenlandse Zaken

Tijd vergadering 11:30 - 12:30 uur

Procedurevergadering cie. Binnenlandse Zaken

Procedurevergadering
Suze Groenewegzaal

Europese Zaken

Tijd vergadering 11:30 - 12:30 uur

Procedurevergadering

Procedurevergadering
Wttewaall van Stoetwegenzaal

Economische Zaken (2012-2017)

Tijd vergadering tot 12:00 uur

Raad voor het concurrentievermogen (informeel) op 26 en 27 maart 2015

Inbreng schriftelijk overleg
(besloten)

Infrastructuur en Milieu

Tijd vergadering 12:00 - 14:30 uur

Spoor

Algemeen overleg
Groen van Prinstererzaal

Infrastructuur en Milieu

Tijd vergadering tot 12:00 uur

Beleidsdoorlichting Waterkwantiteit

Inbreng feitelijke vragen
(besloten)

Buitenlandse Zaken

Tijd vergadering tot 12:00 uur

Verzoek van het lid Omtzigt om kabinetsreactie op internetpublicatie over onderzoek wrakstukken MH17

E-mailprocedure
(besloten)

Financiën

Tijd vergadering tot 12:00 uur

Voorstel Omtzigt (CDA) voor extra genodigde rondetafelgesprek “Keuzes voor een beter belastingstelsel”

E-mailprocedure
(besloten)

bouwbegeleidingscommissie

Tijd vergadering 12:30 - 12:45 uur

Verkiezing van een voorzitter

Constituerende vergadering
Troelstrazaal

bouwbegeleidingscommissie

Tijd vergadering 12:45 - 14:00 uur

Bouwbegeleidingscommissie

Vergadering
Schaperkamer (besloten)

algemene commissie voor Wonen en Rijksdienst

Tijd vergadering 13:00 - 16:00 uur

Vervreemding rijksmonumenten met erfgoedfunctie

Rondetafelgesprek
Suze Groenewegzaal

algemene commissie voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking

Tijd vergadering 13:00 - 14:00 uur

Ambtelijke briefing over natuurlijke hulpbronnen

Technische briefing
Wttewaall van Stoetwegenzaal (besloten)

Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Tijd vergadering 13:00 - 14:00 uur

Voorbereidingsbijeenkomst rondetafelgesprek cao's

Vergadering
Klompezaal (besloten)

commissie voor de Verzoekschriften en de Burgerinitiatieven

Tijd vergadering 13:00 - 14:00 uur

Bespreking van de conceptverslagen in de commissievergadering

Procedurevergadering
Thorbeckezaal (besloten)

commissie voor de Verzoekschriften en de Burgerinitiatieven

Tijd vergadering 13:00 - 14:00 uur

Bespreking van de conceptverslagen in de commissievergadering

Procedurevergadering
(verplaatst)

Veiligheid en Justitie

Tijd vergadering 14:00 - 17:00 uur

Rechtspraak (verplaatst naar 1 april 2015)

Algemeen overleg
(verplaatst)

Economische Zaken (2012-2017)

Tijd vergadering 14:00 - 17:00 uur

Rondetafelgesprek over de rol van netbeheerders

Rondetafelgesprek
Thorbeckezaal

Financiën

Tijd vergadering 14:00 - 17:00 uur

Staatsdeelnemingen (verplaatst naar 3 juni 2015)

Algemeen overleg
(verplaatst)

Binnenlandse Zaken

Tijd vergadering 14:00 - 15:30 uur

Splitsing van de Raad van State en samenvoeging van de drie hoogste bestuursrechters (verplaatst naar 1 april 2015)

Algemeen overleg
(verplaatst)

Binnenlandse Zaken

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Informatie over de beleidsdoorlichting artikel 6.1, 6.2 en 6.3 van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Inbreng feitelijke vragen
(besloten)

Veiligheid en Justitie

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Wijziging van de Politiewet 2012 in verband met de inbedding van de Politieacademie in het nieuwe politiebestel (34129)

Inbreng verslag (wetsvoorstel)
(besloten)

Financiën

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Protocol belastingverdrag Nederland - Ethiopië

Inbreng schriftelijk overleg
(besloten)

Financiën

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Ontwerpbesluit beleggingsverzekeringen

Inbreng schriftelijk overleg
(besloten)

Veiligheid en Justitie

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Voorstel van wet van de leden Berndsen-Jansen, Recourt en Van Oosten tot wijziging van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek en de Faillissementswet teneinde de omvang van de wettelijke gemeenschap van goederen te beperken (33987)

Inbreng verslag (wetsvoorstel)
(besloten)

Veiligheid en Justitie

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Wijziging van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering in verband met vereenvoudiging en digitalisering van het procesrecht in hoger beroep en cassatie (34138) (verplaast naar 16 april 2015)

Inbreng verslag (wetsvoorstel)
(verplaatst)

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Tijd vergadering 14:00 - 18:00 uur

Uitwerking kwaliteitsbrief ouderenzorg

Algemeen overleg
Troelstrazaal

Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Tijd vergadering 15:30 - 17:00 uur

Uitnodiging SER inzake advies Toekomst van het Pensioenstelsel

Werkbezoek
Bezuidenhoutseweg, Den Haag (besloten)

Financiën

Tijd vergadering tot 16:00 uur

Voorstel Neppérus/Van Vliet om het AO Formeel recht en invordering enkele weken uit te stellen

E-mailprocedure
(besloten)

Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Tijd vergadering tot 16:00 uur

Voorstel tot verplaatsen van het algemeen overleg over armoede- en schuldenbeleid op 25 maart 2015 naar de middag in plaats van de avond

E-mailprocedure
(besloten)

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Tijd vergadering tot 16:00 uur

Verzoek om uitstel algemeen overleg Kindermishandeling/GIA

E-mailprocedure
(besloten)