Inbreng verslag (wetsvoorstel) : Wijziging van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering in verband met vereenvoudiging en digitalisering van het procesrecht in hoger beroep en cassatie (34138) (verplaast naar 16 april 2015)

De vergadering is verplaatst

19 maart 2015
14:00 uur
Commissie: Veiligheid en Justitie