Inbreng schriftelijk overleg : Protocol belastingverdrag Nederland - Ethiopië

De vergadering is geweest

19 maart 2015
14:00 uur
Commissie: Financiën

Bijlage

Agendapunten

  1. 1

    Protocol tot wijziging van het Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Federale Democratische Republiek Ethiopië tot het vermijden van dubbele belasting en het voorkomen van het ontgaan van belasting met betrekking tot belastingen naar het inkomen; Addis Abeba, 18 augustus 2014

    Te behandelen:

    Loading data