Algemeen overleg : Spoor (verplaatst naar 12.00 uur)

De vergadering is verplaatst

19 maart 2015
10:00 - 13:00 uur
Commissie: Infrastructuur en Milieu
5e HERZIENE CONVOCATIE
(datum gewijzigd; was 26 maart en agendapunten toegevoegd*)

In de eerste termijn geldt een indicatieve spreektijd van maximaal 5 minuten per fractie.