Debat geweest
19 maart 2015 | 11:30 - 12:30
Procedurevergadering

Procedurevergadering cie. Binnenlandse Zaken

Procedurevergadering: "Procedurevergadering cie. Binnenlandse Zaken"Deze vergadering is geweest

Bijlagen

Besluitenlijst procedurevergadering
Download Besluitenlijst procedurevergadering commissie Binnenlandse Zaken d.d. 19 maart 2015
Agenda procedurevergadering
Download Agenda procedurevergadering commissie Binnenlandse Zaken d.d. 19 maart 2015

Deelnemers


Agendapunten

1
Brievenlijst (zie de zaken en de voorstellen op de brievenlijst)
9
Afschrift brief Eerste Kamer der Staten-Generaal aan minister-president m.b.t. spoedeisende wetsvoorstellen
10
Voorstel van wet van het lid Schouw tot wijziging van de Wet gemeenschappelijke regelingen en enige andere wetten in verband met democratisering van de gemeenschappelijke regelingen en overige samenwerkingsverbanden (Wet democratisering gemeenschappelijke regelingen)

Te behandelen:

13
Verzoek van het lid Taverne (VVD) om een gesprek met NVVB, de VNG en de Kiesraad over de brief van de minister van BZK over Kiesrechtaangelegenheden (TK 33829, nr. 6)

Te behandelen: