Procedurevergadering : Procedurevergadering cie. Binnenlandse Zaken

De vergadering is geweest

19 maart 2015
11:30 - 12:30 uur
Locatie: Suze Groenewegzaal
Commissie: Binnenlandse Zaken

Bijlagen

Deelnemers

 • L. Jacobi (PvdA)
 • N.P.M. Klein (Klein)
 • H. Fokke (PvdA)
 • R.F.A. Oosenbrug (PvdA)
 • I.S.H. de Caluwé (VVD)
 • F. van Oosten (VVD)
 • J. Taverne (VVD)

Agendapunten

 1. 1

  Brievenlijst (zie de zaken en de voorstellen op de brievenlijst)

 2. 2

  Reactie op het rapport 'Mass surveillance' van de Parlementaire Assemblee van de Raad van Europa

  Te behandelen:

  Loading data
 3. 3

  Reactie op het rapport van het Centrum voor onderzoek van de Economie van de Lagere Overheden (COELO) ‘Kerngegevens ontwikkeling waterschapsheffingen 2009-2015’

  Te behandelen:

  Loading data
 4. 4

  Tussentijdse rapportage Operatie BRP i.v.m. rapport Tijdelijke commissie ICT

  Te behandelen:

  Loading data
 5. 5

  Preventie en bestrijding van corruptie

  Te behandelen:

  Loading data
 6. 6

  Uitstel beantwoording feitelijke vragen over de beleidsdoorlichting Basisregistratie personen (Kamerstuk 30 985, nr. 14)

  Te behandelen:

  Loading data
 7. 7

  Samenvoeging van de gemeenten Bussum, Muiden en Naarden en wijziging van de grens met de gemeente Weesp

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 8. 8

  Aanbieding SCP-rapport 'Maten voor gemeenten 2014' – Prestaties en uitgaven van de lokale overheid in de periode 2007 – 2012

  Te behandelen:

  Loading data
 9. 9

  Afschrift brief Eerste Kamer der Staten-Generaal aan minister-president m.b.t. spoedeisende wetsvoorstellen

 10. 10

  Voorstel van wet van het lid Schouw tot wijziging van de Wet gemeenschappelijke regelingen en enige andere wetten in verband met democratisering van de gemeenschappelijke regelingen en overige samenwerkingsverbanden (Wet democratisering gemeenschappelijke regelingen)

  Te behandelen:

  Loading data
 11. 11

  Verzoek om reactie minister BZK op rapport Tackling intolerance and discrimination in Europe with a special focus on Christians

  Te behandelen:

  Loading data
 12. 12

  Verzoek om een algemeen overleg over Verbinding verbroken

  Te behandelen:

  Loading data
 13. 13

  Verzoek van het lid Taverne (VVD) om een gesprek met NVVB, de VNG en de Kiesraad over de brief van de minister van BZK over Kiesrechtaangelegenheden (TK 33829, nr. 6)

  Te behandelen:

  Loading data
 14. 14

  Verzoek van het lid Klein (Klein) ondersteuningsverklaringen, kieskringen

  Te behandelen:

  Loading data
 15. 15

  Verzoek om de antwoorden van de minister van BZK inzake het precariorecht te agenderen voor een nog te plannen algemeen overleg.

  Te behandelen:

  Loading data
 16. 16

  Afhandeling plenair debat inzake samenvoeging van de gemeenten Edam-Volendam en Zeevang (34074)

  Te behandelen:

  Loading data