Procedurevergadering : Procedurevergadering

De vergadering is geweest

19 maart 2015
11:30 - 12:30 uur
Locatie: Wttewaall van Stoetwegenzaal
Commissie: Europese Zaken

Bijlagen

Deelnemers

 • Voorzitter
  M. Azmani (VVD)
 • A. Schut-Welkzijn (VVD)
 • R.W. Leegte (VVD)
 • B. van 't Wout (VVD)
 • M. Servaes (PvdA)

Agendapunten

 1. 1

  Deskundigenbijeenkomst 'Eerste Kamer en democratische controle in de EU', 31 maart 2015, 9:30-11:30 in de plenaire zaal van de Eerste Kamer

  De voorzitter vraagt aandacht voor deze uitnodiging, voor een discussie in de Eerste Kamer over de parlementaire betrokkenheid bij Europese besluitvorming die aansluit bij het rapport Voorop in Europa dat de Tweede Kamer in juni 2014 publiceerde.
   
 2. 2

  Brievenlijst

 3. 3

  Seminar over inrichting Meerjarig Financieel Kader

  Te behandelen:

  Loading data
 4. 4

  Kabinetsappreciatie rapporten van de Europese Commissie inzake Coöperatie- en Verificatiemechanisme Roemenië en Bulgarije

  Te behandelen:

  Loading data
 5. 5

  Aanbieding geannoteerde agenda aan van de Raad Algemene Zaken van 17 maart 2015

  Te behandelen:

  Loading data
 6. 6

  Aanbieding van de geannoteerde agenda van de informele bijeenkomst van de Europese Raad van 19 en 20 maart 2015

  Te behandelen:

  Loading data
 7. 7

  Reactie op het verzoek van het lid Omtzigt, gedaan tijdens de Regeling van Werkzaamheden van 11 maart 2015, over de afwezigheid van de minister-president op 17 maart 2015 bij het debat over agenda Europese Top van 19 en 20 maart 2015

  Te behandelen:

  Loading data
 8. 8

  'Preparing for Next Steps on Better Economic Governance in the Euro Area'

  Te behandelen:

  Loading data
 9. 9

  Technische briefing ter voorbereiding op het AO informatievoorziening 22 april 2015

  Zaak: Technische briefing door commissiestaf voor de leden van de commissie ter voorbereiding op het AO informatievoorziening. Presentatie van de onderzoeksresultaten betreffende de naleving van de informatieafspraken omtrent Europese dossiers met de Minister van BuZa, “best” en “worst cases”, vergelijking informatiepositie Tweede Kamer met andere nationale parlementen (rapport “Gericht op Europa”), en vragenronde aan de leden hoe zij dit jaar de informatievoorziening hebben ervaren en wat verbeterd kan worden.   
  Besluit: Een technische briefing plannen in week 13 (24-26 maart) 2015.  
   
 10. 10

  Halfjaarlijkse COSAC Questionnaire - aanzet NL TK

 11. 11

  Werkbezoek aan Polen en Estland (6 tot en met 9 mei 2015)

  Uit de commissie Europese Zaken hebben zich na schriftelijke inventarisatie de leden Azmani (VVD, delegatievoorzitter), Van 't Wout (VVD), Maij (PvdA), Dikkers (PvdA), Smaling (SP), Klein (onafhankelijk lid) en onder voorbehoud Pechtold (D66) aangemeld. Door de ambassades zal een concept-programma worden opgesteld.
  Besluit: Een technische briefing in april laten verzorgen door ambtenaren van Buitenlandse Zaken over de politieke actualiteit in Polen en Estland.
   
 12. 12

  Verslag rapporteur Europees Semester 2014

 13. 13

  Ronde tafelgesprek Staat van de Europese Unie 2015

  Besluit: Voorafgaand aan het plenaire debat over de Staat van de Europese Unie zal van 14-16 uur een ronde-tafelgesprek worden gepland met Nederlandse Europarlementariërs. De commissie besluit dat dit gesprek openbaar zal zijn. Er zal schriftelijk worden geïnventariseerd aan de hand van welke thema's de leden dit gesprek willen voeren, deadline woensdag 25 maart om 12:00. Zo nodig zal daarna worden bezien of het nodig is om een voorbereidingsgroep in te stellen.
 14. 14

  Commissie-agenda

  25-03-2015 10.00 - 11.00 Technische briefing EU-informatievoorziening
  25-03-2015 14.00 - 15.00 Technische briefing 'Review of the balance of competences between the United Kingdom and the European Union subsidiarity and proportionality'
  26-03-2015 11.30 - 12.30 Gesprek met mevr. Prechal, rechter bij het Europese Hof van Justitie (videoconferentie)
  02-04-2015 14.00 - 16.00 rondetafelgesprek "Staat van de Unie" (onder voorbehoud)
  02-04-2015 vanaf 16.30 uur plenair debat "Staat van de Unie"(onder voorbehoud)
  09-04-2015 11.30 - 12.30 procedurevergadering
  15-04-2015 12:00-13:30 uur AO RAZ d.d. 21 april
  22-04-2015 10.00 - 13.00 AO Nederlands EU-Voorzitterschap
  22-04-2015 15.30 - 17.30 AO Informatievoorziening
  30-04-2015 11.30 - 12.30 procedurevergadering
  06/09-05-2015 werkbezoek van de commissie aan Polen en Estland
  11-05-2015 te 13:00 uur, inbreng SO RAZ d.d. 19 mei (geen AO in verband met meireces)
  21-05-2015 11.30 - 12.30 procedurevergadering
  31-5 t/m 1-6-2015 Vergadering van de COSAC - plenair te Riga
  11-06-2015 11.30 - 12.30 procedurevergadering
  16-06-2015 16:00-17:30 uur AO RAZ d.d. 23 juni
  02-07- 2015 11.30 - 12.30 procedurevergadering
  13-7 COSAC voor EU-commissievoorzitters te Luxemburg
  30-11/1-12 plenaire COSAC te Luxemburg

  Besluit: ter informatie