Technische briefing : Ambtelijke briefing over natuurlijke hulpbronnen

De vergadering is geweest

19 maart 2015
13:00 - 14:00 uur
Locatie: Wttewaall van Stoetwegenzaal
Commissie: algemene commissie voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking

Bijlage

Deelnemers

  • Voorzitter
    R. de Roon (PVV)
  • R.W. Leegte (VVD)
  • E.M.A. Smaling (SP)
  • S.W. Sjoerdsma (D66)
  • A.H. (Agnes) Mulder (CDA)

Agendapunten

  1. 1

    Technische briefing door de speciaal gezant natuurlijke hulpbronnen van het ministerie van Buitenlandse Zaken, de heer Dirk-Jan Koch