E-mailprocedure : Verzoek van het lid Omtzigt om kabinetsreactie op internetpublicatie over onderzoek wrakstukken MH17

De vergadering is geweest

19 maart 2015
12:00 uur
Van: Toor van T.
Verzonden: woensdag 18 maart 2015 14:59
Aan: GC-Commissie-buza; GC-Commissie-V&J
Onderwerp: Emailprocedure: verzoek van het lid Omtzigt om brief van de regering over gelekte foto's MH17
Urgentie: Hoog
 
Aan de leden van de vaste commissies voor Buitenlandse Zaken en voor Veiligheid & Justitie
 
Geachte leden,
Hierbij leg ik u onderstaand verzoek voor van het lid Omtzigt om het kabinet namens beide commissies te vragen de Kamer in een brief een reactie te geven op de publicatie op een website van foto’s die betrekking hebben op het onderzoek aan de wrakstukken van MH17 en daarbij in te gaan op de door het lid Omtzigt geformuleerde vragen.
Graag ontvang ik uiterlijk morgen, donderdag 19 maart, vóór 12.00 uur uw reactie, namens uw fractie, op dit verzoek via een reply all.
 

Bijlage

Agendapunten

  1. 1

    Verzoek om reactie op internetpublicatie over onderzoek wrakstukken MH17

    Te behandelen:

    Loading data