Commissies maken lijst controversiële onderwerpen

De commissies van de Tweede Kamer komen deze week bijeen om een lijst op te stellen van onderwerpen die de commissies en de Kamer de komende periode niet behandelen. Naar verwachting stemt de Kamer in de week van 12 september over deze lijst en wordt duidelijk welke onderwerpen de Tweede Kamer controversieel verklaart. Controversieel verklaarde onderwerpen komen niet op de Kameragenda, totdat er een nieuw kabinet is aangetreden.

Grote vergaderzaal met tientallen commissieleden
Procedurevergadering van de commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) op 5 september 2023.

Door onderwerpen controversieel te verklaren, voorkomt de Tweede Kamer dat een demissionair kabinet belangrijke politieke beslissingen neemt terwijl de (tussentijdse) verkiezingen en de vorming van een nieuw kabinet nog moeten plaatsvinden.

Procedure 

De procedure voor het controversieel verklaren begint bij de commissies van de Kamer. In de week van 4 september komen de commissies bijeen in extra procedurevergaderingen om een lijst samen te stellen van onderwerpen die de komende periode niet behandeld worden in de commissies en de Tweede Kamer. De Tweede Kamer stemt naar verwachting op 12 september over álle onderwerpen die de commissies aandragen om controversieel te verklaren.

Levend document 

De lijst met controversieel verklaarde onderwerpen kan veranderen. Commissies en fracties kunnen nieuwe onderwerpen voordragen en het omgekeerde kan ook gebeuren: een Kamercommissie kan voorstellen om een eerder controversieel verklaard onderwerp toch te behandelen.

Toch op agenda

Soms zijn er spoedeisende zaken die - ondanks het controversiële karakter - toch moeten worden geagendeerd. In dat geval richt de commissie een brief aan de Kamervoorzitter. Vervolgens stemt de Kamer over die brief. Stemt de Kamer in met het voorstel, dan kan het onderwerp weer (verder) worden behandeld. Na het aantreden van de nieuwe Kamer komen alle controversieel verklaarde zaken opnieuw op de agenda van de commissies om te bepalen of de controversiële status behouden moet blijven.

Kamerverkiezingen

Het kabinet Rutte-IV heeft op vrijdag 7 juli 2023 zijn ontslag ingediend bij de Koning en is nu demissionair. Op woensdag 22 november vinden de Kamerverkiezingen plaats. Na de verkiezingen wordt gestart met de formering van een nieuw kabinet. 

Volg live en lees meer

U kunt de vergaderingen van de commissies deze week live volgen: 

Lees meer over hoe de Tweede Kamer onderwerpen controversieel verklaart. 

Bekijk de infographic op groot formaat.