Procedurevergadering : Extra procedurevergadering commissie LNV (groslijst controversieel verklaren)

De vergadering is geweest

6 september 2023
11:30 - 12:30 uur
Locatie: Wttewaall van Stoetwegenzaal
Commissie: Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
Bijgaand treft u aan een zogenoemde groslijst van bij uw commissie aanhangige wetsvoorstellen (inclusief initiatiefwetsvoorstellen), notities en brieven van de regering, en initiatiefnota’s, ten behoeve van het eventueel “controversieel verklaren” van zaken.

De commissie kan namelijk aan de plenaire vergadering voorstellen om een of meer zaken uit deze lijst niet verder te behandelen met het demissionaire kabinet. Over het al dan niet controversieel verklaren van een zaak wordt op basis van een gewone meerderheid beslist.

Nadat de commissie heeft bepaald welke zaken volgens haar als controversieel moeten worden aangemerkt, worden deze op een verzamellijst geplaatst die plenair zal worden behandeld.


Het eventueel annuleren of opschorten van geplande commissieactiviteiten behoort tot de competentie van de commissie zelf. Die zullen dus niet op de verzamellijst worden opgenomen.

De zaken die de commissie als niet-controversieel aanmerkt, worden opnieuw geagendeerd voor de eerstkomende procedurevergadering van uw commissie om te besluiten over de verdere behandeling van de betreffende zaken, met uitzondering van de zaken waarover de commissie eerder een behandelbesluit heeft genomen.

Bijlagen

Deelnemers

 • Voorzitter
  M. Amhaouch (CDA)
 • A.A.H. van Campen (VVD)
 • E.A. Haverkort (VVD)
 • P.J. Valstar (VVD)
 • S.P.A. Erkens (VVD)
 • R.J. Kamminga (VVD)
 • M.F. Strolenberg (VVD)
 • P.C. (Peter) de Groot (VVD)
 • T.C. (Tjeerd) de Groot (D66)
 • R.M. Boucke (D66)
 • A. Podt (D66)
 • L.M. van Ginneken (D66)
 • H. Dekker-Abdulaziz (D66)
 • A. Kops (PVV)
 • E. (Edgar) Mulder (PVV)
 • D.J.G. Graus (PVV)
 • D.G. Boswijk (CDA)
 • E.C. Vedder (CDA)
 • S. Mutluer (PvdA)
 • L. Bromet (GroenLinks)
 • T.M.T. van der Lee (GroenLinks)
 • L. Vestering (PvdD)
 • P.A. Grinwis (ChristenUnie)
 • C. Stoffer (SGP)
 • W.R. van Haga (Groep Van Haga)
 • M. Koekkoek (Volt)
 • C.A.M. van der Plas (BBB)

Agendapunten

 1. 1

  Voorstel van wet van het lid Ouwehand tot wijziging van de Wet dieren in verband met de invoering van een algehele plicht tot bedwelming van dieren voorafgaand aan de slacht

  Te behandelen:

  Loading data
 2. 2

  Wijziging van de Wet dieren in verband met actualisering van de diergezondheidsregels en enkele technische aanpassingen

  Te behandelen:

  Loading data
 3. 3

  Ontwerpbesluit tot wijziging van het Besluit houders van dieren

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 4. 4

  Nagekomen stukken van de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (ontvangen na de procedurevergadering LNV van 5 juli 2023)

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 5. 5

  Nagekomen stukken van de minister voor Natuur en Stikstof (ontvangen na de procedurevergadering LNV van 5 juli 2023)

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 6. 6

  Nagekomen stukken van andere bewindspersonen (ontvangen na de procedurevergadering LNV van 5 juli 2023)

  Te behandelen:

  Loading data
 7. 7

  Overige nagekomen stukken (ontvangen na de procedurevergadering LNV van 5 juli 2023)

     Geen agendapunten
 8. 8

  Stukken geagendeerd voor commissiedebat Zoönosen en dierziekten

  De onder dit agendapunt opgesomde brieven zijn opgenomen op de agenda van het op wo 06-09-2023 15.00 - 19.00 geplande commissiedebat Zoönosen en dierziekten.

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 9. 9

  Stukken geagendeerd voor commissiedebat Stikstof, NPLG en natuur

  De onder dit agendapunt opgesomde brieven zijn opgenomen op de agenda van het op do 07-09-2023 10.00 - 16.30 geplande commissiedebat Stikstof, NPLG en natuur.

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 10. 10

  Stukken geagendeerd voor commissiedebat Gewasbeschermingsmiddelen

  De onder dit agendapunt opgesomde brieven zijn opgenomen op de agenda van het op di 10-10-2023 17.00 - 21.00 geplande commissiedebat Gewasbeschermingsmiddelen.

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 11. 11

  Stukken geagendeerd voor commissiedebat Tuinbouw, visserij en biotechnologie

  De onder dit agendapunt opgesomde brieven zijn opgenomen op de agenda van het op di 31-10-2023 17.00 - 21.00 geplande commissiedebat Tuinbouw, visserij en biotechnologie.

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 12. 12

  Stukken geagendeerd voor commissiedebat Landbouw, klimaat en voedsel.

  De onder dit agendapunt opgesomde brieven zijn opgenomen op de agenda van het op do 16-11-2023 13.00 - 17.00 geplande commissiedebat Landbouw, klimaat en voedsel.

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 13. 13

  Stukken geagendeerd voor te plannen commissiedebat Dieren buiten de veehouderij

  De onder dit agendapunt opgesomde brieven zijn opgenomen op de agenda van het nog nader in te plannen commissiedebat Dieren buiten de veehouderij

  Te behandelen:

  Loading data
 14. 14

  Stukken geagendeerd voor te plannen commissiedebat Mestbeleid

  De onder dit agendapunt opgesomde brieven zijn opgenomen op de agenda van het nog nader in te plannen commissiedebat Mestbeleid

  Te behandelen:

  Loading data
 15. 15

  Stukken geagendeerd voor te plannen commissiedebat Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA)

  De onder dit agendapunt opgesomde brieven zijn opgenomen op de agenda van het nog nader in te plannen commissiedebat NVWA.

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 16. 16

  Stukken geagendeerd voor te plannen commissiedebat Pacht

  De onder dit agendapunt opgesomde brieven zijn opgenomen op de agenda van het nog nader in te plannen commissiedebat Pacht.

  Te behandelen:

  Loading data
 17. 17

  Inbreng feitelijke vragen Initiatiefnota van de leden Van der Plas en Eppink “Snel weg uit de stikstofcrisis”

  Inbrengdatum feitelijke vragen verslag schriftelijk overleg over de Initiatiefnota (vragen aan de initiatiefnemers) en inbrengdatum feitelijke vragen over de kabinetsreactie (aan kabinet) vastgesteld op 20 juni 2023.

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 18. 18

  Inbreng schriftelijk overleg over de Verzamelbrief Natuur

  Te behandelen:

  Loading data
 19. 19

  Geplande inbreng feitelijke vragen Voortgang convenant dierwaardige veehouderij en daarmee verband houdende wet- en regelgeving

  Over deze brief is op 5 september 2023 een inbreng feitelijke vragen aan minister NenS gezonden.

  Te behandelen:

  Loading data
 20. 20

  Geplande commissie-activiteiten (commissiedebatten, SO’s e.d.)

  Besluit: Het commissiedebat EU-LNV op woensdag 8 november 2023 zal worden omgezet in een schriftelijk overleg. In de eerstvolgende procedurevergadering zal de inbrengtermijn worden vastgesteld.
  Ten aanzien van de planning van de overige commissiedebatten die voorzien zijn tijdens het verkiezingsreces kan tijdens de procedurevergadering van 27 september een besluit genomen worden.
  • wo 06-09-2023 15.00 19.00 Commissiedebat Zoönosen en dierziekten
  • do 07-09-2023 10.00 16.30 Commissiedebat Stikstof, NPLG en natuur
  • ma 11-09-2023 14.00 14.00 Inbreng schriftelijk overleg Landbouw- en Visserijraad (18/19 september)
  • di 10-10-2023 17.00 21.00 Commissiedebat Gewasbeschermingsmiddelen
  • ma 16-10-2023 14.00 14.00 Inbreng schriftelijk overleg Landbouw- en Visserijraad (23/24 oktober)
  • di 31-10-2023 17.00 21.00 Commissiedebat Tuinbouw, visserij en biotechnologie
  • wo 15-11-2023 10.00 13.00 Commissiedebat Landbouw- en Visserijraad 20/21 november
  • do 16-11-2023 13.00 17.00 Commissiedebat Landbouw, klimaat en voedsel
  • wo 06-12-2023 13.00 16.00 Commissiedebat Landbouw- en Visserijraad 11/12 december
  • (nog nader te plannen) Inbreng schriftelijk overleg EU-LNV
 21. 21

  Ongeplande commissie-activiteiten (commissiedebatten, SO’s e.d.)

  • Notaoverleg Initiatiefnota van de leden Van der Plas en Eppink “Snel weg uit de stikstofcrisis" (36296)]
  • Commissiedebat Mestbeleid
  • Notaoverleg Stikstof, NPLG en natuur
  • Commissiedebat Dieren buiten de veehouderij
  • Commissiedebat Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA)
  • Commissiedebat Pacht
 22. 22

  Stukken geagendeerd voor nader te plannen tweeminutendebat Mestbeleid (CD 1/6)

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 23. 23

  Stukken geagendeerd voor nader te plannen tweeminutendebat Aantal ontwikkelingen op het gebied van soortenbeleid (36200-XIV-123)

  Te behandelen:

  Loading data
 24. 24

  Stukken geagendeerd voor nader te plannen debat over misstanden in Nederlandse slachthuizen

  Te behandelen:

  Loading data
 25. 25

  Overige commissie-activiteiten

  Besluit: De commissie heeft besloten de technische briefing EU-voorstel Nieuwe genomische technieken voor planten te annuleren.
  Ten aanzien van de planning van de overige commissie-ativiteiten die voorzien zijn tijdens het verkiezingsreces kan tijdens de procedurevergadering van 27 september een besluit genomen worden.
  • di 26-09-2023 17.30 - 20.30 Rondetafelgesprek Vergunningverlening aan agrarische bedrijven
  • wo 27-09-2023 12.30 13.30 Technische briefing Commissie van Deskundigen Meststoffenwet (CDM) over 7e en a.s. 8e Actieprogramma nitraatrichtlijn
  • ma 02-10-2023 10.00 - 16.00 Werkbezoek Mosa Meat
  • wo 04-10-2023 15.30 - 18.00 Rondetafelgesprek Glyfosaat
  • ma 09-10-2023 12.00 - 18.00 Werkbezoek Naturalis Biodiversity Center
  • wo 11-10-2023 12.30 13.30 Technische briefing Wetenschapstoetsen transitie in de landbouw
  • wo 01-11-2023 14.15 - 17.15 Rondetafelgesprek Wolf
  • (Nog nader te plannen) Werkbezoek aan verschillende type veehoudende bedrijven die door de AERIUS Check als piekbelaster worden aangeduid,
  • (Nog nader te plannen) Werkbezoek Proefdierfaciliteit NKI - Antoni van Leeuwenhoek Ziekenhuis (AVL)
 26. 26

  Nagekomen stukken van bewindslieden (ontvangen na de procedurevergadering LNV van 5 juli 2023)

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 27. 27

  Schriftelijk overleg Landbouw- en Visserijraad van 25 juli 2023 (Kamerstuk 21501-32-1560)

  Inbrengdatum verslag schriftelijk overleg vastgesteld op 17 juli 2023.

  Te behandelen:

  Loading data
 28. 28

  Schriftelijk overleg Informatie Landbouw- en Visserijraad 3-5 september

  Inbrengdatum verslag schriftelijk overleg vastgesteld op 28 augustus 2023.

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 29. 29

  Gepland commissiedebat EU LNV

  De onder dit agendapunt opgesomde brieven zijn opgenomen op de agenda van het op wo 08-11-2023 13.00 - 17.00 geplande commissiedebat EU LNV.

  Te behandelen:

  Loading data
 30. 30

  Gepland tweeminutendebat Landbouw- en Visserijraad 26 en 27 juni 2023 (21501-32, nrs. 1557 en 1558)

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data