Kamernieuws

Debat over kabinetsformatie en hoofdlijnenakkoord

De Tweede Kamer debatteert op woensdag 22 mei over het eindverslag van de informateurs Richard van Zwol en Elbert Dijkgraaf dat zij op 16 mei aan Kamervoorzitter Martin Bosma hebben aangeboden. Dit verslag bevat ook het hoofdlijnenakkoord dat de fracties van PVV, VVD, NSC en BBB hebben gesloten, en een financiële bijlage. U kunt het debat vanaf 10.15 uur live volgen.

Debat over situatie in Gaza

De Tweede Kamer debatteert op donderdag 16 mei vanaf 19 uur over de situatie in Gaza. U kunt het debat live volgen via de website of de app Debat Direct.

Demissionair ministers en commissieleden zitten in de zaal waar het commissiedebat plaatsvindt.

Fractievoorzitters lichten hoofdlijnenakkoord toe

De fractievoorzitters van PVV, VVD, NSC en BBB hebben op donderdagochtend 16 mei een toelichting gegeven op het hoofdlijnenakkoord dat zij hebben gesloten. Informateurs Elbert Dijkgraaf en Richard van Zwol overhandigden in de nacht van 15 op 16 mei hun eindverslag aan Kamervoorzitter Martin Bosma. Dit verslag omvat ook het hoofdlijnenakkoord en een financiële bijlage. U kunt de toelichting van de vier fractievoorzitters terugkijken.

Verantwoordingsdag: zijn de kabinetsplannen waargemaakt?

Kamervoorzitter Martin Bosma heeft vandaag, op Verantwoordingsdag, het Financieel Jaarverslag van het Rijk 2023 en de departementale jaarverslagen in ontvangst genomen uit handen van demissionair minister Steven van Weyenberg van Financiën. De president van de Algemene Rekenkamer, Pieter Duisenberg, bood daarna de rapporten aan waarin de Rekenkamer het regeringsbeleid van het afgelopen jaar beoordeelt. U kunt het aanbieden van de stukken terugkijken via Debat Direct.

Demissionair minister Steven van Weyenberg van Financiën en de president van de Algemene Rekenkamer, Pieter Duisenberg, staan in vak K in de plenaire zaal. Ze hebben allebei een koffertje voor zich staan.

Kandidaat-bewindspersonen presenteren zich aan Tweede Kamer in hoorzittingen

De formatie van een nieuw kabinet is in volle gang. Zodra de Tweede Kamer een formateur heeft benoemd, zal deze persoon een team van ministers en staatssecretarissen samenstellen die het kabinet gaan vormen. Nieuw is dat de kandidaat-bewindspersonen eerst bij de Tweede Kamer langs gaan om zich te presenteren, voordat zij beëdigd worden door de Koning en dus ook voordat de traditionele bordesscène plaatsvindt.

Lege Troelstrazaal, een van de commissiezalen van de Tweede kamer. Op de voorgrond de U-vormige vergaderopstelling, achterin de publieke tribune.

Het vragenuur van dinsdag 14 mei

Het vragenuur van dinsdag 14 mei gaat over de volgende onderwerpen: aanhoudende onrust op universiteiten en aanwijzingen dat Russische koelschepen zouden worden ingezet voor geheime operaties.

Kamerleden ontvangen petities op dinsdag 14 mei

De commissies van de Tweede Kamer ontvangen op dinsdag 14 mei, zoals in iedere vergaderweek, een aantal petities. Burgers en organisaties die hun standpunt willen laten horen, komen naar het gebouw van de Tweede Kamer om dit in de vorm van een petitie-aanbieding te doen. Deze keer nemen de Kamerleden zeven petities in ontvangst.

Bezoek de Tweede Kamer tijdens het reces

Het gebouw van de Tweede Kamer is op werkdagen geopend voor publiek, ook tijdens het meireces. Bezoek de tentoonstellingen of doe de speurtocht voor kinderen tussen de 8 en 12 jaar.

Een jongen neemt plaats achter het nagemaakte spreekgedeelte van de Voorzitter. Dit is nagemaakt voor bezoekers zodat ze hier foto's kunnen maken. Een meisje staat bij de nagemaakte interruptiemicrofoon.

Commissie Koninkrijksrelaties bezoekt Caribisch gebied

De commissie voor Koninkrijksrelaties bracht van 5 tot en met 9 mei een werkbezoek aan Saba, Sint Eustatius en Sint Maarten. Het werkbezoek stond in het teken van een eerste kennismaking van de nieuwe woordvoerders met de eilanden.

Voor een groene heuvel staan op een plateau langs de snelweg vier kunststof letters die samen het woord Saba vormen. De commissieleden, gezaghebber en eilandsecretaris poseren tussen de letters.

Oorlogsslachtoffers herdacht bij Erelijst van Gevallenen

Bij de Erelijst van Gevallenen in het gebouw van de Tweede Kamer heeft op zaterdag 4 mei de jaarlijkse herdenking van oorlogsslachtoffers plaatsgevonden. Kamervoorzitter Martin Bosma en de Inspecteur-Generaal der Krijgsmacht, luitenant-generaal der mariniers Frank van Sprang, hebben een toespraak gehouden. Daarna werden er kransen gelegd bij dit nationaal monument.

Tweede Kamervoorzitter Martin Bosma en Eerste Kamervoorzitter Jan Anthonie Bruijn staan voor een krans bij de Erelijst van Gevallenen.

Parlementaire enquêtecommissie Corona maakt onderzoeksvoorstel bekend

De parlementaire enquêtecommissie Corona heeft op woensdag 24 april haar onderzoeksvoorstel aan de Tweede Kamer aangeboden. In het onderzoeksvoorstel staat hoe de commissie te werk gaat en wat zij gaat onderzoeken. Het doel van de parlementaire enquête is om te leren van de ervaringen uit deze crisis om beter voorbereid te zijn op een eventuele volgende (gezondheids)crisis.

De commissieleden staan op een rij voor de roltrap in de Statenpassage

Debat over antisemitisme

De Tweede Kamer debatteert op donderdag 25 april over antisemitisme, naar aanleiding van recente incidenten. U kunt het plenaire debat vanaf 15.30 uur volgen via de livestream en de app Debat Direct.

Een vloer van gebroken spiegels waarin de lucht wordt gereflecteerd. Dit monument bevindt zich in het Amsterdamse Wertheimpark, waar de jaarlijkse Nationale Holocaust Herdenking plaatsvindt.

Het vragenuur van dinsdag 23 april

Het vragenuur van dinsdag 23 april gaat over de volgende onderwerpen: een eerdere onbeantwoorde Kamervraag over uitspraken van VN-hulporganisatie UNRWA, ICT-problemen bij het Openbaar Ministerie en een verduurzamingsplicht bij het kopen van woningen.

Kamerleden ontvangen petities

De commissies van de Tweede Kamer ontvangen op maandag 22 en dinsdag 23 april een aantal petities. Burgers en organisaties die hun standpunt willen laten horen, komen naar het gebouw van de Tweede Kamer om dit in de vorm van een petitie-aanbieding te doen. Deze week nemen de Kamerleden in totaal vier petities in ontvangst.