Procedurevergadering : Extra procedurevergadering commissie Economische Zaken en Klimaat (groslijst controversieel verklaren)

De vergadering is geweest

5 september 2023
17:30 - 18:30 uur
Locatie: Thorbeckezaal
Commissie: Economische Zaken en Klimaat
Bijgaand treft u aan een zogenoemde groslijst van bij uw commissie aanhangige wetsvoorstellen (inclusief initiatiefwetsvoorstellen), notities en brieven van de regering, en initiatiefnota’s, ten behoeve van het eventueel “controversieel verklaren” van zaken. De commissie kan namelijk aan de plenaire vergadering voorstellen om een of meer zaken uit deze lijst niet verder te behandelen met het demissionaire kabinet. Over het al dan niet controversieel verklaren van een zaak wordt op basis van een gewone meerderheid beslist.

Nadat de commissie heeft bepaald welke zaken volgens haar als controversieel moeten worden aangemerkt, worden deze op een verzamellijst geplaatst die plenair zal worden behandeld.

Het eventueel annuleren of opschorten van geplande commissieactiviteiten behoort tot de competentie van de commissie zelf. Die zullen dus niet op de verzamellijst worden opgenomen.

De zaken die de commissie als niet-controversieel aanmerkt, worden opnieuw geagendeerd voor de eerstkomende procedurevergadering van uw commissie om te besluiten over de verdere behandeling van de betreffende zaken, met uitzondering van de zaken waarover de commissie eerder een behandelbesluit heeft genomen.
 

Bijlagen

Deelnemers

 • Voorzitter
  J.J. Klink (VVD)
 • P.J. Valstar (VVD)
 • D.J.G. Graus (PVV)
 • E. (Edgar) Mulder (PVV)
 • M. Amhaouch (CDA)
 • J. van Wijngaarden (VVD)
 • T.M.T. van der Lee (GroenLinks)
 • S.M. Beckerman (SP)
 • A. Kops (PVV)
 • S.C. Kröger (GroenLinks)
 • C. Stoffer (SGP)
 • C.A.M. van der Plas (BBB)
 • J. Thijssen (PvdA)
 • R.M. Boucke (D66)
 • P.J.T. van Strien (VVD)
 • B.C. Kathmann (PvdA)
 • F. Boulakjar (D66)
 • P.A. Grinwis (ChristenUnie)
 • H. Rahimi (VVD)
 • R.H. (Romke) de Jong (D66)
 • M. Koekkoek (Volt)
 • K.B. Hagen (D66)
 • Q.M. Rajkowski (VVD)
 • S.P.A. Erkens (VVD)
 • H. Bontenbal (CDA)
 • E.C. Vedder (CDA)
 • H. Dekker-Abdulaziz (D66)
 • M. Grevink (VVD)

Agendapunten

 1. 1

  Voorstel van wet van het lid Kuiken houdende regels voor het vaststellen van parkeerbelasting per minuut bij kortdurend parkeren (Wet vaststelling parkeerbelasting per minuut)

  Te behandelen:

  Loading data
 2. 2

  Voorstel van wet van het lid Kuiken houdende regels voor het vaststellen van parkeertarieven per minuut bij kortdurend parkeren (Wet vaststelling parkeertarieven per minuut)

  Te behandelen:

  Loading data
 3. 3

  Regels ter bevordering van de totstandkoming en realisatie van maatschappelijke initiatieven gericht op duurzame ontwikkeling door na een daartoe strekkend verzoek deze initiatieven in regelgeving op te nemen (Wet ruimte voor duurzaamheidsinitiatieven)

  Te behandelen:

  Loading data
 4. 4

  Wijziging van de Postwet 2009 in verband met de wijziging van de toegangsregulering van postvervoerders tot een landelijk netwerk voor postaanbieding, de borging van de continuïteit van de universele postdienst, de flexibilisering van de eisen aan de universele postdienst en de bescherming van de arbeidspositie van postbezorgers

  Te behandelen:

  Loading data
 5. 5

  Wijziging van de Mededingingswet in verband met aanpassing van de bepalingen over markt en overheid

  Te behandelen:

  Loading data
 6. 6

  Wijziging van de Wet verbod op kolen bij elektriciteitsproductie en de Wet van 7 juli 2021 tot wijziging van de Wet verbod op kolen bij elektriciteitsproductie in verband met beperking van de CO2-emissie (vroegtijdige intrekking productiebeperking, wijziging delegatiegrondslag kolenfonds en drie verbeteringen uitvoering productiebeperking)

  Te behandelen:

  Loading data
 7. 7

  Regels ter bevordering van de digitale weerbaarheid van bedrijven (Wet bevordering digitale weerbaarheid bedrijven)

  Te behandelen:

  Loading data
 8. 8

  Invoering publiek toezicht en handhaving van de verordening 2019/1150 van het Europees Parlement en de Raad ter bevordering van billijkheid en transparantie voor zakelijke gebruikers van onlinetussenhandelsdiensten (Wet publiek toezicht en handhaving verordening bevordering billijkheid en transparantie voor zakelijke gebruikers van onlinetussenhandelsdiensten)

  Te behandelen:

  Loading data
 9. 9

  Voorstel van wet van het lid Van Raan houdende wijziging van de Klimaatwet om te bewerkstelligen dat Nederland zo spoedig mogelijk een zo groot mogelijke bijdrage gaat leveren aan het voorkomen van een verdere opwarming van de Aarde (Klimaatwet 1.5)

  Te behandelen:

  Loading data
 10. 10

  Regels over energiemarkten en energiesystemen (Energiewet)

  Te behandelen:

  Loading data
 11. 11

  Initiatiefnota's

  Te behandelen:

  Loading data
 12. 12

  Stukken Klimaat en Energie (algemeen)

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 13. 13

  Stukken Energiesysteem 2050 & Kernenergie

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 14. 14

  Stukken Elektriciteitsnet, Energie-infrastructuur en RES

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 15. 15

  Stukken Gasmarkt en Leveringszekerheid

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 16. 16

  Stukken Waterstof, Groen Gas en andere Energiedragers

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 17. 17

  Stukken Marktordening Retailmarkt Energie

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 18. 18

  Stukken Mijnbouw/Groningen

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 19. 19

  Stukken Aanbesteden

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 20. 20

  Stukken Bedrijfslevenbeleid

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 21. 21

  Stukken Innovatie

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 22. 22

  Stukken Marktwerking en Mededinging

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 23. 23

  Stukken Post

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 24. 24

  Stukken Regeldruk

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 25. 25

  Stukken Techniekpact

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 26. 26

  Stukken Telecommunicatie

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 27. 27

  Stukken Ondernemen en Bedrijfsfinanciering

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 28. 28

  Stukken Nationaal Groeifonds

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 29. 29

  Stukken Verduurzaming Industrie

  Te behandelen:

  Loading data
 30. 30

  Overzicht geplande commissieactiviteiten (commissiedebatten, SO's e.d.)

  • Commissiedebat Energiesysteem 2050 & Kernenergie op 13 september 2023 van 10.00 tot 13.00 uur
  • Commissiedebat Raad voor Concurrentievermogen/Interne Markt & Industrie(formeel) d.d. 25 september 2023 op 13 september 17.00 tot 19.00 uur 
  • Commissiedebat Klimaat en Energie (algemeen) op 27 september van 13.00 tot 18.00 uur
  • Commissiedebat Marktordening retailmarkt energie op 4 oktober 2023 van 13.30 tot -17.00 uur
  • Commissiedebat Verduurzaming Industrie  5 oktober 2023 van 14.00 tot 18.00 uur
  • Commissiedebat Energieraad(formeel) d.d. 17 oktober 2023 op 11 oktober 2023 van 11.30 tot 14.30 uur
  • Commissiedebat Toerisme op 12 oktober 2023 van 10.00 tot 13.00 uur
  • Commissiedebat Energieraad (formeel) d.d.19 december 2023 op 29 november 2023 van 10.00 tot 13.00 uur
  • Commissiedebat Raad van Concurrentievermogen/Interne Markt & Industrie/Onderzoek & Ruimtevaart(formeel) d.d. 7/8 december 2023 op 29 november 2023 van 13.30 tot 15.30 uur
  • Commissiedebat Nationale Groeistrategie op 24 januari 2024 van 10.00 tot 13.00 uur
  Besluit: Het commissiedebat Raad voor Concurrentievermogen/Interne Markt & Industrie(formeel) d.d. 25 september 2023 op 13 september zal worden omgezet in een schriftelijk overleg met als inbrengdatum maandag 11 september 2023 te 10.00 uur. 
   
 31. 31

  Overzicht ongeplande commissieactiviteiten

  • Commissiedebat Mijnbouw/Groningen
  • Commissiedebat Elektriciteitsnet, Energie-infrastructuur & RES
  • Commissiedebat Gasmarkt en Leveringszekerheid
  • Commissiedebat Waterstof, Groen Gas en andere Energiedragers
  • Commissiedebat SDE ++
  • Commissiedebat Fossiele Subsidies
  • Commissiedebat Aanbesteden
  • Commissiedebat Bedrijfslevenbeleid
  • Commissiedebat Marktwerking en Mededinging
  • Commissiedebat Ondernemen en Bedrijfsfinanciering
  • Commissiedebat Post
  • Commissiedebat Regeldruk
  • Commissiedebat Telecommunicatie
  • Commissiedebat Techniekpact
  • Technische briefing Groen Spreekuur 
  • Technische briefing over het Nationaal Groeifonds 
  • Technische briefing door het Adviescollege toetsing regeldruk over het jaarverslag 2022  
  • Technische briefing door GasTerra over de contracten
  • Rondetafelgesprek Fossiele Subsidies
  • Werkbezoek Borssele
 32. 32

  Debat over de gevolgen van klimaattransitie en de Amerikaanse inflation reduction act voor de verduurzaming en toekomst van de industrie in Nederland en Europa

  Te behandelen:

  Loading data
 33. 33

  Tweeminutendebat Ondernemen en Bedrijfsfinanciering (CD19/4)

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 34. 34

  Overige geplande commissieactiviteiten (technische briefings, rondetafelgesprekken, werkbezoeken e.d.)

  • Technische briefing over de Energiewet op 6 september 2023 van 10.00 tot 11.00 uur
  • Technische briefing TenneT TSO BV over Target Grid op 7 september 2023 van 11.30-12.30 uur  
  • Rondetafelgesprek Economische gevolgen van de stikstofproblematiek  op 13 september 2023 van 13.30 tot 16.30 uur
  • Technische briefing Wetenschapstoets Energiewet op 14 september 2023 van 11.30 tot 12.30 uur
  • Rondetafelgesprek Energiewet op 14 september 2023 van 13.00 tot 16.00 uur
  • Rondetafelgesprek Aanbestedingsbeleid van de overheid op 27 september 2023 van 10.00 tot 13.15 uur
  • Gesprek met een delegatie Committee for the Environment, Climate and Energy management of the State Parliament of Baden-Württemberg op 4 oktober 2023 van 12.00 tot 13.00 uur
  • Hoorzitting Netbeheerders over netcongestie op 12 oktober 2023 van 14.00 tot 16.15  uur
  • Werkbezoek aan EU-instellingen in Brussel op 23 oktober 2023
  Besluit: De technische briefing Tennet TSO BV over Target Grid op 7 september 2023 zal geen doorgang vinden.
 35. 35

  Kwartaalrapportage EU-wetgevingsonderhandelingen en EU-raadplegingen Q2 2023

  Te behandelen:

  Loading data
 36. 36

  Raad voor Concurrentievermogen

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 37. 37

  Energieraad

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 38. 38

  Fiche: Verordening voor een platform voor strategische technologieën voor Europa (STEP)

  Te behandelen:

  Loading data