Procedurevergadering : Extra procedurevergadering commissie Rijksuitgaven (groslijst controversieel verklaren) (Troelstrazaal)

De vergadering is geweest

6 september 2023
16:00 - 16:15 uur
Bijgaand treft u aan een zogenoemde groslijst van bij uw commissie aanhangige wetsvoorstellen (inclusief initiatiefwetsvoorstellen), notities en brieven van de regering, en initiatiefnota’s, ten behoeve van het eventueel “controversieel verklaren” van zaken. 

De commissie kan namelijk aan de plenaire vergadering voorstellen om een of meer zaken uit deze lijst niet verder te behandelen met het demissionaire kabinet. Over het al dan niet controversieel verklaren van een zaak wordt op basis van een gewone meerderheid beslist. 

Nadat de commissie heeft bepaald welke zaken volgens haar als controversieel moeten worden aangemerkt, worden deze op een verzamellijst geplaatst die plenair zal worden behandeld.

Het eventueel annuleren of opschorten van geplande commissieactiviteiten behoort tot de competentie van de commissie zelf. Die zullen dus niet op de verzamellijst worden opgenomen.

De zaken die de commissie als niet-controversieel aanmerkt, worden opnieuw geagendeerd voor de eerstkomende procedurevergadering van uw commissie om te besluiten over de verdere behandeling van de betreffende zaken, met uitzondering van de zaken waarover de commissie eerder een behandelbesluit heeft genomen.

Bijlagen

Deelnemers

 • Voorzitter
  J.C. Sneller (D66)
 • S.P.A. Erkens (VVD)
 • P.C. (Peter) de Groot (VVD)
 • E. Heinen (VVD)
 • J.Z.C.M. Tielen (VVD)
 • P.J. Valstar (VVD)
 • A.R. Hammelburg (D66)
 • R.H. (Romke) de Jong (D66)
 • H. Kat (D66)
 • S.P.R.A. van Weyenberg (D66)
 • A.P.C. (Tony) van Dijck (PVV)
 • E. (Edgar) Mulder (PVV)
 • J.A.M.J. van den Berg (CDA)
 • I. (Inge) van Dijk (CDA)
 • M.Ö. Alkaya (SP)
 • B.C. Kathmann (PvdA)
 • H. Nijboer (PvdA)
 • S. Mutluer (PvdA)
 • K. Bouchallikh (GroenLinks)
 • T.M.T. van der Lee (GroenLinks)
 • F.P. Wassenberg (PvdD)
 • P.A. Grinwis (ChristenUnie)
 • C. Stoffer (SGP)
 • L.A.J.M. Dassen (Volt)
 • D.J. Eppink (BBB)

Agendapunten

 1. 1

  Stukken geagendeerd voor het tot nader order uitgestelde commissiedebat over het Begrotingsproces

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 2. 2

  Recent ontvangen brieven van de minister van Financiën, ten aanzien waarvan uw commissie nog geen besluit heeft genomen

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 3. 3

  Ongeplande commissieactiviteiten

  Besluit: Ter informatie.
  1. Commissiedebat Begrotingsproces
 4. 4

  Overige geplande commissieactiviteiten

  Besluit: Ter informatie.
  1. wo 27-09-2023 10.30 - 11.30 Bijeenkomst Auditcomité (rapporteurs begrotingen en jaarverslagen in vaste commissies)