7 april 2021

Vera Bergkamp gekozen tot Voorzitter van de Tweede Kamer

Vera Bergkamp (D66) is op woensdag 7 april 2021 gekozen tot Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal. Zij kreeg na 1 stemronde 74 van de 139 geldige stemmen. Bergkamp is sinds 2012 lid van de Tweede Kamer. ...

lees meer
6 april 2021

Verkiezing van de Voorzitter van de Tweede Kamer

De Tweede Kamer kiest op woensdag 7 april 2021 in een plenair debat haar Voorzitter. De leden Khadija Arib (PvdA), Vera Bergkamp (D66) en Martin Bosma (PVV) hebben zich kandidaat gesteld.

lees meer
30 maart 2021

Veertien Kamerleden benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau

Vandaag heeft Kamervoorzitter Khadija Arib koninklijke onderscheidingen uitgereikt aan veertien Kamerleden die afscheid namen van het Kamerwerk. Dit deed zij tijdens de laatste plenaire bijeenkomst van de oude Tweede Kamer. Morgen – woensdag 31 maart – wordt de nieuwe Tweede Kamer officieel...

lees meer
25 maart 2021

Tweede Kamervoorzitter Khadija Arib ontvangt verkenners

Vanmiddag, op 25 maart 2021 om 16.30 uur, ontvangt de Voorzitter van de Tweede Kamer, Khadija Arib Tamara van Ark (VVD) en Wouter Koolmees (D66) in de Stadhouderskamer. Zij werden eerder vandaag aangewezen als verkenners, nadat de eerder aangewezen verkenners – Annemarie Jorritsma (VVD) en Kajsa...

lees meer
25 maart 2021

Tamara van Ark en Wouter Koolmees aangewezen als verkenners kabinetsformatie 2021

Tamara van Ark (VVD) en Wouter Koolmees (D66) worden verzocht om een verkenning uit te voeren naar de verschillende opties die er zijn om, op basis van de voorlopige verkiezingsuitslag, tot de vorming van een nieuw kabinet te komen. Daar heeft Tweede Kamervoorzitter Khadija Arib de Kamer over...

lees meer
25 maart 2021

Presidium Tweede Kamer draagt voorzitter en leden College van onderzoek integriteit voor

Het Presidium draagt mevrouw mr. S.J.E. Horstink-von Meyenfeldt voor als voorzitter van het College van onderzoek integriteit, voor de periode van vijf jaar. De heer dr. P. Overeem en de heer drs. F.M.H. van Dijk worden door het Presidium voorgedragen als lid van het College voor onderzoek...

lees meer
18 maart 2021

Jorritsma en Ollongren aangewezen als verkenners kabinetsformatie 2021

Annemarie Jorritsma (VVD) en Kajsa Ollongren (D66) worden verzocht om een verkenning uit te voeren naar de verschillende opties die er zijn om, op basis van de voorlopige verkiezingsuitslag, tot de vorming van een nieuw kabinet te komen. Dat maakte Tweede Kamervoorzitter Khadija Arib vanmiddag...

lees meer
18 maart 2021

Bijeenkomst lijsttrekkers en persverklaring

De Voorzitter van de Tweede Kamer, Khadija Arib, heeft de volgens de voorlopige uitslag gekozen lijsttrekkers uitgenodigd voor een bijeenkomst. Deze bijeenkomst vindt plaats om 14.00 uur in de Rooksalon van de Tweede Kamer.

lees meer
15 maart 2021

Mededeling voor de redacties: start kabinetsformatie op 18 maart 2021

Van maandag 15 tot en met woensdag 17 maart 2021 vinden de verkiezingen voor de Tweede Kamer plaats. Sinds 2012 ligt de regie van de kabinetsformatie, die direct na de verkiezingen van start gaat, bij de Tweede Kamer. Dit betekent dat Tweede Kamervoorzitter Khadija Arib de – op basis van de...

lees meer
25 februari 2021

Tijdelijke commissie Uitvoeringsorganisaties presenteert eindrapport: Klem tussen balie en beleid

Burgers komen door slechte samenwerking tussen kabinet, Tweede Kamer en uitvoeringsorganisaties in de knel. In het nieuwe regeerakkoord moet meer aandacht zijn voor de uitvoerbaarheid van beleid en de menselijke maat daarin. Professionals bij uitvoeringsorganisaties moeten meer ruimte krijgen voor...

lees meer
22 februari 2021

Tijdelijke commissie Uitvoeringsorganisaties (TCU) presenteert eindrapport

De parlementaire onderzoekscommissie Uitvoeringsorganisaties presenteert op donderdag 25 februari 2021 om 10:00 uur haar eindrapport. Commissievoorzitter Andre Bosman blikt namens de commissie terug op de hoorzittingen en licht de conclusies en aanbevelingen toe. Vervolgens overhandigt hij het...

lees meer
11 februari 2021

Parlementaire enquêtecommissie aardgaswinning Groningen van start

Op 9 februari 2021 is de parlementaire enquêtecommissie aardgaswinning Groningen geïnstalleerd. Deze enquêtecommissie doet onderzoek naar de besluitvorming over de aardgaswinning, aardbevingen, schadeafhandeling en versterking. De Kamer wil weten welke belangenafwegingen exact zijn gemaakt en welke...

lees meer
5 februari 2021

Tweede Kamer stemt over onderzoeksvoorstel parlementaire enquête aardgaswinning Groningen

De Tweede Kamer stemt dinsdag 9 februari 2021 over het onderzoeksvoorstel voor de parlementaire enquête aardgaswinning Groningen. Indien de Tweede Kamer instemt met het onderzoeksvoorstel, vindt de constituerende vergadering van de parlementaire enquêtecommissie naar verwachting plaats op donderdag...

lees meer
17 december 2020

Grondbeginselen rechtstaat geschonden

Bij de fraudeaanpak van de kinderopvangtoeslag zijn grondbeginselen van de rechtsstaat geschonden. Een vergissing bij een aanvraag werd al gauw als fraude gezien, waardoor ouders in de uitvoering ten onrechte gebrandmerkt zijn als opzettelijke fraudeurs. Dit verwijt treft niet alleen de uitvoering...

lees meer
15 december 2020

Parlementaire ondervragingscommissie Kinderopvangtoeslag presenteert eindverslag

De Parlementaire ondervragingscommissie Kinderopvangtoeslag presenteert op donderdag 17 december 2020 om 13:00 uur haar eindverslag. Commissievoorzitter Chris van Dam blikt namens de commissie terug op de verhoren en licht de bevindingen toe. Vervolgens overhandigt hij het eindverslag aan de...

lees meer
7 december 2020

Leerzaam werkbezoek aan aardbevingsgebied voor tijdelijke commissie aardgaswinning Groningen

De tijdelijke commissie aardgaswinning Groningen voerde op vrijdag 4 december in duo’s gesprekken met gedupeerden en betrokkenen in het aardbevingsgebied tijdens een werkbezoek. Deze kleinschalige setting, vanwege de coronamaatregelen, gaf ruimte voor open en persoonlijke gesprekken over de...

lees meer
3 december 2020

Werkbezoek naar Groningen

Op vrijdag 4 december 2020 brengt de tijdelijke commissie aardgaswinning Groningen een werkbezoek aan het aardbevingsgebied in Groningen. Met dit werkbezoek wil de tijdelijke commissie uit eerste hand horen en zien welke effecten de gaswinning en aardbevingen hebben op bewoners en ondernemers...

lees meer
13 november 2020

‘Het raakt iedereen in Nederland’

De Tijdelijke commissie Uitvoeringsorganisaties die onderzoek doet naar het functioneren van uitvoeringsorganisaties heeft op vrijdag 13 november de zittingsdagen in de Enquêtezaal afgesloten. Voorzitter Andre Bosman blikt terug: ‘Iedereen in Nederland komt in aanraking met...

lees meer

123456789volgende ›