Procedurevergadering : Extra procedurevergadering commissie Europese Zaken (groslijst controversieel verklaren)

De vergadering is geweest

7 september 2023
11:30 - 12:30 uur
Locatie: Groen van Prinstererzaal
Commissie: Europese Zaken
Bijgaand treft u een zogenoemde groslijst aan van de bij uw commissie aanhangige wetsvoorstellen (inclusief initiatiefwetsvoorstellen), notities en brieven van de regering, en initiatiefnota’s, ten behoeve van het eventueel controversieel verklaren van zaken.

De commissie kan aan de plenaire vergadering voorstellen om een of meer zaken uit deze lijst niet verder te behandelen met het demissionaire kabinet. Over het al dan niet controversieel verklaren van een zaak wordt op basis van een gewone meerderheid besloten.

Nadat uw commissie heeft bepaald welke zaken als controversieel moeten worden aangemerkt, worden deze op een verzamellijst geplaatst waarover plenair zal worden gestemd.

Het eventueel annuleren of opschorten van geplande commissieactiviteiten behoort tot de competentie van de commissie zelf. Die zullen dus niet op de verzamellijst worden opgenomen.

De zaken die de commissie als niet-controversieel aanmerkt, worden opnieuw geagendeerd voor de eerstkomende procedurevergadering van uw commissie om te besluiten over de verdere behandeling van de betreffende zaken, met uitzondering van de zaken waarover de commissie eerder een behandelbesluit heeft genomen.
 
N.B.: De controversieelverklaring geldt niet voor zaken die op de Europese agenda en/of de agenda van andere vergaderingen van internationale organisaties staan. Het niet behandelen door de commissie van deze vergaderingen zou betekenen dat de Kamer afziet van het vragen van informatie over en het beïnvloeden van de opstelling van de minister in de betreffende vergaderingen.

Bijlagen

Deelnemers

 • J. van Wijngaarden (VVD)
 • D.A.N. Koerhuis (VVD)
 • R.P. Brekelmans (VVD)
 • R.J. Kamminga (VVD)
 • U. Ellian (VVD)
 • J.J. Klink (VVD)
 • F.B. Minhas (VVD)
 • S.W. Sjoerdsma (D66)
 • H. Dekker-Abdulaziz (D66)
 • R.H. (Romke) de Jong (D66)
 • J.C. Sneller (D66)
 • F. Boulakjar (D66)
 • L.W.E. (Léon) de Jong (PVV)
 • M. Amhaouch (CDA)
 • H.M. Krul (CDA)
 • J.J. (Jasper) van Dijk (SP)
 • J.P. Dijk (SP)
 • K.P. Piri (PvdA)
 • T.M.T. van der Lee (GroenLinks)
 • C.E. Ellemeet (GroenLinks)
 • S.J.F. van der Graaf (ChristenUnie)
 • D.J. Eppink (BBB)

Agendapunten

 1. 1

  Hoofdlijnennota Europawet

  Te behandelen:

  Loading data
 2. 2

  Procedure voordracht Europese rechterlijke colleges

  Te behandelen:

  Loading data
 3. 3

  Geplande commissieactiviteiten

  • 7 september 2023: Technische briefing over Mid-term review Meerjarig Financieel Kader
  • 14 september 2023: Commissiedebat Raad Algemene Zaken d.d. 19 september / Meerjarig Financieel Kader
  • 17 september t/m 18 september 2023: COSAC voorzittersconferentie
  • 26 september 2023: Commissiedebat Informele Raad Algemene Zaken d.d. 27 en 28 september 2023
  • 28 september 2023: Commissiedebat Informele Raad Algemene Zaken Cohesiebeleid d.d. 29 september
  • 11 oktober 2023: Commissiedebat Raad Algemene Zaken d.d. 24 oktober 2023
  • 7 november 2023: Commissiedebat Raad Algemene Zaken d.d. 15 november 2023 
  • 21 november 2023: Commissiedebat Raad Algemene Zaken cohesiebeleid d.d. 30 november 2023
  • 26 november t/m 28 november 2023 Plenaire COSAC conferentie
 4. 4

  Ongeplande commissieactiviteiten

  • Werkbezoek Servië en Kosovo
  • Werkbezoek Verenigd Koninkrijk en Ierland 
  • Werkbezoek Hongarije
  • Commissiedebat Rechtsstatelijke ontwikkelingen in de Europese Unie
  • Rondetafelgesprek EU-uitbreiding
  • Commissiedebat EU-uitbreiding
 5. 5

  Verslag Raad Algemene Zaken voor de ministers verantwoordelijk voor Cohesiebeleid 22 november 2022

  Te behandelen:

  Loading data
 6. 6

  Informele Raad Algemene Zaken d.d. 21 en 22 juni 2023 en de Raad Algemene Zaken d.d. 27 juni 2023

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 7. 7

  Raad Algemene Zaken d.d. 10 juli 2023

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 8. 8

  Verslag van de Europese Raad van 29 en 30 juni 2023

  Te behandelen:

  Loading data
 9. 9

  Fiche: Mededeling oprichting interinstitutioneel orgaan voor ethiek

  Te behandelen:

  Loading data
 10. 10

  EU-voorstel: meerjarig financieel kader voor de jaren 2021-2027 COM(2023) 337

  Te behandelen:

  Loading data
 11. 11

  Stand van zaken bij de implementatie van EU-richtlijnen in de Nederlandse wet- en regelgeving aan het einde van het tweede kwartaal van 2023

  Te behandelen:

  Loading data
 12. 12

  Fiche: Herziening verordening Meerjarig Financieel Kader (MFK) 2021-2027

  Te behandelen:

  Loading data