Stephan van Baarle

Portretfoto Stephan van Baarle (DENK)

Samenvatting

Stephan van Baarle is geboren in Rotterdam op 25 augustus 1991 en woont in Rotterdam. Hij/zij/hen is in totaal 2 jaar actief in de Tweede Kamer, 1058 dagen om precies te zijn.

Links naar sociale media

Meer info

Amendementen

Ingediend (mede) in de Tweede Kamer door Stephan van Baarle.

Amendement van het lid Paternotte c.s. ter vervanging van nr. 36 over het terugdraaien van bezuinigingen op het Mensenrechtenfonds in 2024

36410-V-40
Indiener Jan Paternotte
Kamerlid D66

Amendement van het lid Van Baarle over extra middelen voor noodhulp in Gaza

36410-XVII-14

Amendement van het lid Ceder c.s. ter vervanging van nr. 4 over het vrijmaken van middelen uit de aanpak geldzorgen armoede en schulden ter dekking van een amendement over verhoging van de minimumlonen op Caribisch Nederland

36435-XV-6
Indiener Don Ceder
Kamerlid ChristenUnie

Amendement van het lid De Kort c.s. over middelen vrijmaken uit de aanpak geldzorgen armoede en schulden ter dekking van een amendement over inclusiviteitstechnologie

36435-XV-5
Indiener Daan de Kort
Kamerlid VVD

Gewijzigd amendement van het lid Ceder c.s. ter vervanging van nr. 27 over middelen voor verhoging van het minimumloon in Caribisch Nederland

36410-XV-39
Indiener Don Ceder
Kamerlid ChristenUnie

Gewijzigd amendement van het lid De Kort c.s. ter vervanging van nr. 24 over middelen voor een subsidie voor inclusiviteitstechnologie

36410-XV-28
Indiener Daan de Kort
Kamerlid VVD

Amendement van het lid De Kort c.s. ter vervanging van nr. 15 over middelen voor een subsidie voor inclusiviteitstechnologie

36410-XV-24
Indiener Daan de Kort
Kamerlid VVD

Amendement van het lid Van der Lee c.s. ter vervanging van nr. 5 over middelen voor armoedebestrijding

36350-XV-6

Amendement van het lid Van Baarle ter vervanging van nr. 12 over het alsnog verplichten van kleine werkgevers om de werkwijze op schrift te stellen bij verboden onderscheid

35673-26

Amendement van het lid Van Baarle over het alsnog verplichten van kleine werkgevers om de werkwijze op schrift te stellen bij verboden onderscheid

35673-12

Amendement van het lid Van Baarle over het wettelijk reguleren van de waarborgsom bij huur

36130-43

Gewijzigd amendement van de leden Van Baarle en Boulakjar ter vervanging van nr. 24 over een werkwijze ter voorkoming van woondiscriminatie

36130-28

Gewijzigd amendement van het lid Van Baarle ter vervanging van nr. 20 over een meldplicht voor vermoedens van ongerechtvaardigd onderscheid

36130-23

Amendement van het lid Van Baarle over een meldplicht voor vermoedens van ongerechtvaardigd onderscheid

36130-20

Amendement van de leden Van Baarle en Boulakjar over een werkwijze ter voorkoming van woningmarktdiscriminatie

36130-24