Commissievergaderingen

Donderdag 28 mei 2020

tijdelijke commissie Digitale toekomst

Tijd vergadering 09:15 - 10:00 uur

Aanbieding en presentatie eindrapport Tijdelijke commissie Digitale toekomst

Aanbieding
Troelstrazaal

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Tijd vergadering tot 10:00 uur

De Slotwet 2019, het Jaarverslag 2019 en het rapport van de Algemene Rekenkamer bij het jaarverslag over het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 2019

Inbreng schriftelijk overleg

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Tijd vergadering 10:00 - 13:30 uur

Geneesmiddelenbeleid {tot nader order uitgesteld n.a.v. maatregelen coronavirus)

Algemeen overleg
(verplaatst)

delegatie naar de Parlementaire Vergadering van de Raad van Europa

Tijd vergadering 10:00 - 12:30 uur

Parlementaire Assemblee Raad van Europa - Meeting of the Committee on Political Affairs and Democracy to be held by videoconference

Vergadering
The Kudo interface (besloten)

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Tijd vergadering tot 10:00 uur

Rapport van de Algemene Rekenkamer bij het jaarverslag over het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 2019 vragen aan de Rekenkamer

Inbreng feitelijke vragen
(besloten)

algemene commissie voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking

Tijd vergadering 10:00 - 12:30 uur

Raad Buitenlandse Zaken Handel (omgezet in een schriftelijk overleg, inbreng 3 juni)

Algemeen overleg
Geannuleerd

Defensie

Tijd vergadering 10:30 - 11:30 uur

Procedurevergadering (geannuleerd)

Procedurevergadering
Geannuleerd

Infrastructuur en Waterstaat

Tijd vergadering 11:00 - 16:00 uur

Openbaar vervoer, infrastructuur en corona

Notaoverleg
Oude zaal

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Tijd vergadering 11:00 - 12:30 uur

Procedurevergadering (via videoverbinding)

Procedurevergadering
Tilanuskamer

Binnenlandse Zaken

Tijd vergadering 11:30 - 12:30 uur

Procedurevergadering vaste commissie voor Binnenlandse Zaken (per videoverbinding)

Procedurevergadering
Vondelingkamer

Infrastructuur en Waterstaat

Tijd vergadering tot 12:00 uur

Luchtvaartnota

Inbreng feitelijke vragen
(besloten)

Financiën

Tijd vergadering tot 12:00 uur

[E-MAILPROCEDURE] Voorstel voor inbrengtermijnen bij drie incidentele suppletoire begrotingen Noodpakket 2.0

E-mailprocedure
(besloten)

Infrastructuur en Waterstaat

Tijd vergadering tot 12:00 uur

Feitelijke vragen aan de Regering en/of aan de Algemene Rekenkamer (AR) over het rapport resultaten verantwoordingsonderzoek 2019 bij het Infrastructuurfonds (A)

Inbreng feitelijke vragen
(besloten)

Infrastructuur en Waterstaat

Tijd vergadering tot 12:00 uur

Verkeersveiligheid

Inbreng schriftelijk overleg

Infrastructuur en Waterstaat

Tijd vergadering tot 12:00 uur

Feitelijke vragen aan de Regering en/of aan de Algemene Rekenkamer (AR) over het rapport resultaten verantwoordingsonderzoek 2019 bij het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (XII)

Inbreng feitelijke vragen
(besloten)

Infrastructuur en Waterstaat

Tijd vergadering tot 12:00 uur

Slotwet Infrastructuurfonds 2019

Inbreng feitelijke vragen
(besloten)

Infrastructuur en Waterstaat

Tijd vergadering tot 12:00 uur

Feitelijke vragen aan de Regering en/of aan de Algemene Rekenkamer (AR) over het rapport resultaten verantwoordingsonderzoek 2019 bij het Deltafonds (J)

Inbreng feitelijke vragen
(besloten)

Infrastructuur en Waterstaat

Tijd vergadering tot 12:00 uur

Jaarverslag Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat 2019

Inbreng feitelijke vragen
(besloten)

Infrastructuur en Waterstaat

Tijd vergadering tot 12:00 uur

Slotwet Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat 2019

Inbreng feitelijke vragen
(besloten)

Infrastructuur en Waterstaat

Tijd vergadering tot 12:00 uur

Jaarverslag Deltafonds 2019

Inbreng feitelijke vragen
(besloten)

Buitenlandse Zaken

Tijd vergadering 12:00 - 12:45 uur

Procedurevergadering

Procedurevergadering
Troelstrazaal

Infrastructuur en Waterstaat

Tijd vergadering tot 12:00 uur

Jaarverslag Infrastructuurfonds 2019

Inbreng feitelijke vragen
(besloten)

Justitie en Veiligheid

Tijd vergadering tot 12:00 uur

Slotwet Ministerie van Justitie en Veiligheid 2019 (35470-VI)

Inbreng feitelijke vragen
(besloten)

Justitie en Veiligheid

Tijd vergadering tot 12:00 uur

Rapport resultaten verantwoordingsonderzoek 2019 bij het Ministerie van Justitie en Veiligheid (vragen aan regering) (35470-VI-2)

Inbreng feitelijke vragen
(besloten)

Justitie en Veiligheid

Tijd vergadering tot 12:00 uur

Rapport resultaten verantwoordingsonderzoek 2019 bij het Ministerie van Justitie en Veiligheid (vragen aan Algemene Rekenkamer) (35470-VI-2)

Inbreng feitelijke vragen
(besloten)

Justitie en Veiligheid

Tijd vergadering tot 12:00 uur

Jaarverslag Ministerie van Justitie en Veiligheid 2019 (35470-VI-1)

Inbreng feitelijke vragen
(besloten)

Infrastructuur en Waterstaat

Tijd vergadering tot 12:00 uur

Slotwet Deltafonds 2019

Inbreng feitelijke vragen
(besloten)

Buitenlandse Zaken

Tijd vergadering 12:30 - 13:15 uur

Procedurevergadering

Procedurevergadering
(verplaatst)

Buitenlandse Zaken

Tijd vergadering 13:00 - 16:00 uur

Raad Buitenlandse Zaken

Algemeen overleg
Troelstrazaal

algemene commissie voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking

Tijd vergadering 13:15 - 14:00 uur

Procedurevergadering GEANNULEERD

Procedurevergadering
(verplaatst)

Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Tijd vergadering tot 14:00 uur

AR-rapport resultaten verantwoordingsonderzoek 2019 bij het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en Diergezondheidsfonds (XIV), vragen aan de regering

Inbreng feitelijke vragen
(besloten)

Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Tijd vergadering tot 14:00 uur

AR-rapport resultaten verantwoordingsonderzoek 2019 bij het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en Diergezondheidsfonds (XIV), vragen aan de Algemene Rekenkamer

Inbreng feitelijke vragen
(besloten)

Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Jaarverslag ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (XIV) en Diergezondheidsfonds (F) 2019

Inbreng feitelijke vragen
(besloten)

Financiën

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Slotwet ministerie van Financiën en de Nationale Schuld (IX) over 2019

Inbreng feitelijke vragen
(besloten)

Financiën

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Financieel Jaarverslag van het Rijk 2019

Inbreng feitelijke vragen
(besloten)

Financiën

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Rapport bij de Nationale Verklaring 2020 (vragen gesteld aan het kabinet).

Inbreng feitelijke vragen
(besloten)

Financiën

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Staat van de rijksverantwoording 2019 (vragen gesteld aan het kabinet)

Inbreng feitelijke vragen
(besloten)

Financiën

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Jaarverslag ministerie van Financiën en Nationale Schuld 2019 (IX)

Inbreng feitelijke vragen
(besloten)

Financiën

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Verantwoordingsonderzoek 2019 bij het ministerie van Financiën en Nationale Schuld (IX) (vragen gesteld aan het kabinet)

Inbreng feitelijke vragen
(besloten)

Financiën

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Staat van de rijksverantwoording 2019 (vragen gesteld aan de Algemene Rekenkamer)

Inbreng feitelijke vragen
(besloten)

Financiën

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Verantwoordingsonderzoek 2019 bij het ministerie van Financiën en Nationale Schuld (IX) (vragen gesteld aan de Algemene Rekenkamer)

Inbreng feitelijke vragen
(besloten)

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Tijd vergadering tot 14:00 uur

ARK-rapport bij het Jaarverslag Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport 2019 - vragen aan Algemene Rekenkamer (ARK) (TK 35470-XVI-2)

Inbreng feitelijke vragen
(besloten)

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Jaarverslag Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport 2019 (TK 35470-XVI-1) en het ARK-rapport bij het Jaarverslag Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport 2019 (TK 35470-XVI-2)

Inbreng schriftelijk overleg
(besloten)

Financiën

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Rapport bij de Nationale Verklaring 2020 (vragen gesteld aan de Algemene Rekenkamer).

Inbreng feitelijke vragen
(besloten)

Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Jaarverslag ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid 2019 -35470 -XV-1

Inbreng feitelijke vragen
(besloten)

Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Slotwet ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid 2019 - 35470-XV SZW

Inbreng feitelijke vragen
(besloten)

Koninkrijksrelaties

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Slotwet Koninkrijksrelaties en het BES fonds 2019

Inbreng verslag (wetsvoorstel)
(besloten)

Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Tijd vergadering tot 14:00 uur

ARK-rapport bij het Jaarverslag ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid 2019 - 35470-XV-2-REG - vragen aan Regering (REG) SZW

Inbreng feitelijke vragen
(besloten)

Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Tijd vergadering tot 14:00 uur

ARK-rapport bij het Jaarverslag ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid 2019 -35470 -XV-2-ARK - vragen aan Algemene Rekenkamer (ARK) SZW

Inbreng feitelijke vragen
(besloten)

Koninkrijksrelaties

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Jaarverslag Koninkrijksrelaties en het BES fonds 2019

Inbreng schriftelijk overleg
(besloten)

Koninkrijksrelaties

Tijd vergadering tot 14:00 uur

ARK-rapport resultaten verantwoordingsonderzoek 2019 bij Koninkrijksrelaties en het BES fonds (vragen aan de Regering)

Inbreng feitelijke vragen
(besloten)

Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Slotwet Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en Diergezondheidsfonds 2019

Inbreng feitelijke vragen
(besloten)

algemene commissie voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Jaarverslag Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking 2019

Inbreng feitelijke vragen
(besloten)

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Slotwet Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport 2019 (TK 35470-XVI)

Inbreng verslag (wetsvoorstel)
(besloten)

Koninkrijksrelaties

Tijd vergadering tot 14:00 uur

ARK-rapport resultaten verantwoordingsonderzoek 2019 bij Koninkrijksrelaties en het BES fonds (vragen aan de Algemene Rekenkamer)

Inbreng feitelijke vragen
(besloten)

Buitenlandse Zaken

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Jaarverslag 2019 van de Homogene Groep Internationale Samenwerking

Inbreng feitelijke vragen
(besloten)

Buitenlandse Zaken

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Slotwet Ministerie van Buitenlandse Zaken 2019

Inbreng feitelijke vragen
(besloten)

Buitenlandse Zaken

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Aanbieding van het rapport Resultaten verantwoordingsonderzoek 2019 bij het Ministerie van Buitenlandse Zaken

Inbreng feitelijke vragen
(besloten)

Buitenlandse Zaken

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Jaarverslag Ministerie van Buitenlandse Zaken 2019

Inbreng feitelijke vragen
(besloten)

Economische Zaken en Klimaat

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Verantwoordingsonderzoek 2019 bij het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat door Algemene Rekenkamer - vragen aan de regering

Inbreng feitelijke vragen
(besloten)

Defensie

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Jaarverslag Ministerie van Defensie 2019 en verantwoordingsonderzoek Defensie

Inbreng schriftelijk overleg
(besloten)

algemene commissie voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Slotwet Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking 2019

Inbreng feitelijke vragen
(besloten)

Defensie

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Slotwet Ministerie van Defensie 2019

Inbreng feitelijke vragen
(besloten)

Economische Zaken en Klimaat

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Verantwoordingsonderzoek 2019 bij het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat door Algemene Rekenkamer - vragen aan de Algemene Rekenkamer

Inbreng feitelijke vragen
(besloten)

Defensie

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Verantwoordingsonderzoek 2019 Ministerie van Defensie Algemene Rekenkamer

Inbreng feitelijke vragen
(besloten)

Economische Zaken en Klimaat

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Slotwet Ministerie van Economische Zaken 2019

Inbreng feitelijke vragen
(besloten)

Economische Zaken en Klimaat

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Jaarverslag Ministerie van Economische Zaken 2019

Inbreng feitelijke vragen
(besloten)

Binnenlandse Zaken

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Antwoorden op vragen commissie over contouren Besluit Woningbouwimpuls 2020 (TK 32847-639)

Inbreng schriftelijk overleg
(besloten)

algemene commissie voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Aanbieding van het rapport Resultaten verantwoordingsonderzoek 2019 bij Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking

Inbreng feitelijke vragen
(besloten)

Binnenlandse Zaken

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Jaarverslag Staten Generaal 2019 (TK 35470-IIA-1)

Inbreng feitelijke vragen
(besloten)

Binnenlandse Zaken

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Slotwet Provinciefonds 2019 (TK 35470-C)

Inbreng feitelijke vragen
(besloten)

Binnenlandse Zaken

Tijd vergadering tot 14:00 uur

ARK-rapport Resultaten verantwoordingsonderzoek 2019 bij de Staten Generaal (TK 35470-IIA-2) (vragen aan de Algemene Rekenkamer)

Inbreng feitelijke vragen
(besloten)

Binnenlandse Zaken

Tijd vergadering tot 14:00 uur

ARK-rapport Resultaten verantwoordingsonderzoek 2019 bij het Provinciefonds (TK 35470-C-2) (vragen aan de regering)

Inbreng feitelijke vragen
(besloten)

Binnenlandse Zaken

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Jaarverslag Provinciefonds 2019 (TK 35470-C-1)

Inbreng feitelijke vragen
(besloten)

Binnenlandse Zaken

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Slotwet van de Koning 2019 (TK 35470-I)

Inbreng feitelijke vragen
(besloten)

Binnenlandse Zaken

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Slotwet Gemeentefonds 2019 (TK 35470-B)

Inbreng feitelijke vragen
(besloten)

Binnenlandse Zaken

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Voorhang Besluit houdende aanpassing van het Besluit bouwwerken leefomgeving (TK 33118-143)

Inbreng schriftelijk overleg
(besloten)

Binnenlandse Zaken

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Jaarverslag Ministerie van Algemene Zaken, het Kabinet van de Koning en de Commissie van Toezicht betreffende de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten 2019 (TK 35470-III-1)

Inbreng feitelijke vragen
(besloten)

Binnenlandse Zaken

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Jaarverslag Gemeentefonds 2019 (TK 35470-B-1)

Inbreng feitelijke vragen
(besloten)

Binnenlandse Zaken

Tijd vergadering tot 14:00 uur

ARK-rapport Resultaten verantwoordingsonderzoek 2019 bij de Koning (TK 35470-I-2) (vragen aan de regering)

Inbreng feitelijke vragen
(besloten)

Binnenlandse Zaken

Tijd vergadering tot 14:00 uur

ARK-rapport Resultaten verantwoordingsonderzoek 2019 bij de overige Hoge Colleges van Staat, Kabinetten van de Gouverneurs en de Kiesraad 2019 (TK 35470-IIB-2) (vragen aan de Algemene Rekenkamer)

Inbreng feitelijke vragen
(besloten)

Binnenlandse Zaken

Tijd vergadering tot 14:00 uur

ARK-rapport resultaten verantwoordingsonderzoek 2019 bij het Ministerie van Algemene Zaken, het Kabinet van de Koning en de Commissie van Toezicht betreffende de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten (TK 35470-III-2) (vragen aan de regering)

Inbreng feitelijke vragen
(besloten)

Binnenlandse Zaken

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Jaarverslag Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 2019 (TK 35470-VII-1)

Inbreng feitelijke vragen
(besloten)

Binnenlandse Zaken

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Slotwet overige Hoge Colleges van Staat, Kabinetten van de Gouverneurs en de Kiesraad 2019 (TK 35470-IIB)

Inbreng feitelijke vragen
(besloten)

Binnenlandse Zaken

Tijd vergadering tot 14:00 uur

ARK-rapport Resultaten verantwoordingsonderzoek 2019 bij het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (TK 35470-VII-2) (vragen aan de Algemene Rekenkamer)

Inbreng feitelijke vragen
(besloten)

Binnenlandse Zaken

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Lange termijn renovatiestrategie (TK 32757-168)

Inbreng feitelijke vragen
(besloten)

Binnenlandse Zaken

Tijd vergadering tot 14:00 uur

ARK-rapport Resultaten verantwoordingsonderzoek 2019 bij het Gemeentefonds (TK 35470-B-2) (vragen aan de regering)

Inbreng feitelijke vragen
(besloten)

Binnenlandse Zaken

Tijd vergadering tot 14:00 uur

ARK-rapport Resultaten verantwoordingsonderzoek 2019 bij het Gemeentefonds (TK 35470-B-2) (vragen aan de Algemene Rekenkamer)

Inbreng feitelijke vragen
(besloten)

Binnenlandse Zaken

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Slotwet Ministerie van Algemene Zaken, het Kabinet van de Koning en de Commissie van Toezicht betreffende de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten 2019 (TK 35470-III)

Inbreng feitelijke vragen
(besloten)

Binnenlandse Zaken

Tijd vergadering tot 14:00 uur

ARK-rapport Resultaten verantwoordingsonderzoek 2019 bij het Provinciefonds (TK 35470-C-2) (vragen aan de Algemene Rekenkamer)

Inbreng feitelijke vragen
(besloten)

Binnenlandse Zaken

Tijd vergadering tot 14:00 uur

ARK-rapport Resultaten verantwoordingsonderzoek 2019 bij de Koning (TK 35470-I-2) (vragen aan de Algemene Rekenkamer)

Inbreng feitelijke vragen
(besloten)

Binnenlandse Zaken

Tijd vergadering tot 14:00 uur

ARK-rapport Resultaten verantwoordingsonderzoek 2019 bij het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (TK 35470-VII-2) (vragen aan de regering)

Inbreng feitelijke vragen
(besloten)

Binnenlandse Zaken

Tijd vergadering tot 14:00 uur

ARK-rapport Resultaten verantwoordingsonderzoek 2019 bij het Ministerie van Algemene Zaken, het Kabinet van de Koning en de Commissie van Toezicht betreffende de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten (TK 35470-III-2) (vragen aan de Algemene Rekenkamer)

Inbreng feitelijke vragen
(besloten)

Binnenlandse Zaken

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Jaarverslag overige Hoge Colleges van Staat, Kabinetten van de Gouverneurs en de Kiesraad 2019 (TK 35470-IIB-1)

Inbreng feitelijke vragen
(besloten)

Binnenlandse Zaken

Tijd vergadering tot 14:00 uur

ARK-rapport Resultaten verantwoordingsonderzoek 2019 bij de Staten Generaal (TK 35 470-IIA) (vragen aan de regering)

Inbreng feitelijke vragen
(besloten)

Binnenlandse Zaken

Tijd vergadering tot 14:00 uur

ARK-rapport Resultaten verantwoordingsonderzoek 2019 bij de overige Hoge Colleges van Staat, Kabinetten van de Gouverneurs en de Kiesraad 2019 (TK35470-IIB-2) (vragen aan de regering)

Inbreng feitelijke vragen
(besloten)

Binnenlandse Zaken

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Slotwet Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 2019 (TK 34570-VII)

Inbreng feitelijke vragen
(besloten)

Binnenlandse Zaken

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Slotwet Staten Generaal 2019 (TK 35470-IIA)

Inbreng feitelijke vragen
(besloten)

Binnenlandse Zaken

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Jaarverslag van de Koning 2019 (TK 35470-I-1)

Inbreng feitelijke vragen
(besloten)

Justitie en Veiligheid

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Wet gegevensverwerking door samenwerkingsverbanden (35447) (verplaatst naar 27 mei 2020)

Inbreng verslag (wetsvoorstel)
(verplaatst)

Infrastructuur en Waterstaat

Tijd vergadering 14:00 - 18:00 uur

Verkeersveiligheid (omgezet in een schriftelijk overleg)

Algemeen overleg
(verplaatst)

delegatie naar de NAVO-Assemblee

Tijd vergadering 15:00 - 16:00 uur

NAVO PA - Online Secretaries of Delegation meeting

Vergadering
Online (besloten)

tijdelijke commissie Uitvoeringsorganisaties

Tijd vergadering 16:00 - 18:00 uur

Tijdelijke Commissie Uitvoeringsorganisaties

Vergadering
Thorbeckezaal (besloten)

Justitie en Veiligheid

Tijd vergadering tot 16:00 uur

Verzoek geen onomkeerbare stappen inzake aanbesteding tolk- en vertaaldiensten

E-mailprocedure
(besloten)

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Tijd vergadering tot 22:00 uur

[E-MAILPROCEDURE] Verzoek van de leden Ellemeet (GroenLinks) en Ploumen (PvdA) om morgenochtend een spoed notaoverleg in te plannen over de WHO-stemming over een pool voor de ontwikkeling van een corona-vaccin

E-mailprocedure
(besloten)
Naar boven