Procedurevergadering

Procedurevergadering

Procedurevergadering: "Procedurevergadering "Deze vergadering is geweest

Bijlagen

Agenda procedurevergadering
Download Agenda procedurevergadering Buza 28 mei
Besluitenlijst procedurevergadering
Download Besluitenlijst procedurevergadering Buza 28 mei

Deelnemers


Agendapunten

1
Brievenlijst
2
Activiteiten van de commissie

Details

di 02-06-2020 14.00 Inbreng feitelijke vragen Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Buitenlandse Zaken (V) voor het jaar 2020
wo 03-06-2020 12.00 Inbreng feitelijke vragen over voornemen tot verlenging van verdrag tussen Nederland en VS inzake toegang tot en gebruik van faciliteiten op Curacao voor humanitaire bevoorrading bedoeld voor de bevolking van Venezuela
do 04-06-2020 14.00 Inbreng verslag (wetsvoorstel) Samenwerkingsovereenkomst inzake partnerschap en ontwikkeling tussen de Europese Unie en haar lidstaten, enerzijds, en de Islamitische Republiek Afghanistan, anderzijds
di 09-06-2020 16.30 - 19.00 Algemeen overleg Raad Buitenlandse Zaken (o.v.b.)
ma 22-06-2020 14.30 - 15.15 Procedurevergadering
ma 22-06-2020 15.30 - 19.30 Notaoverleg Mensenrechtenrapportage
ma 29-06-2020 09.30 - 13.00 Notaoverleg Consulaire Zaken
wo 01-07-2020 14.30 - 17.00 Algemeen overleg Raad Buitenlandse Zaken (o.v.b.)
do 10-09-2020 16.00 - 18.00 Algemeen overleg AVVN

Uitgestelde en nog ongeplande activiteiten:
 • Notaoverleg Initiatiefnota van het lid Sjoerdsma: Vrij zijn om niet te geloven (stond gepland op 16 maart)
 • Notaoverleg Initiatiefnota van de leden Van Ojik en Diks: Behoud het woud (stond gepland op 18 mei)
 • Nota overleg Ruslandstrategie (stond gepland op 20 april)

Te plannen plenaire debatten / VAO's:
44. Debat over een terugkeerregeling voor Syrische vluchtelingen (Baudet) (minister BuZa, staatssecretaris J&V)
73. Debat over het Midden-Oosten vredesproces (Van der Staaij) (minister BuZa)
13. Dertigledendebat over het bericht dat Turkije een informatieverzoek negeert van het Openbaar Ministerie in een groot terrorismeonderzoek (Van Helvert) (minister BuZa)
26. Dertigledendebat over het VN-rapport over de schending van mensenrechten in Gaza (Kuzu) (minister BuZa)
51. Dertigledendebat over door Nederland in Afghanistan overgedragen gevangen (Karabulut) (minister BuZa, minister Defensie)
VAO Kernwapenbeleid (AO d.d. 29/1/2020)
VAO Nederlandse polaire strategie (AO d.d. 11/2/2020)
VAO Jemen (AO d.d. 4/3/2020)
De commissie is voornemens om AO RBZ van 9 juni aan te melden als VAO zodat desgewenst moties over actuele internationale kwesties kunnen worden ingediend.
3
Kennisagenda

Details

Samenstelling van de begeleidingsgroepen voor de vier thema’s:
1. Persoonsgerichte sancties op mensenrechtenschendingen: Van Helvert en Sjoerdsma.
2. Impact van internationale demografische ontwikkelingen op het buitenlands beleid, inclusief internationale aspecten van gezondheidsbeleid: Koopmans en Van Helvert.
3. Impact van technologische ontwikkelingen op het buitenlands beleid: Koopmans en De Roon.
4. Buitenlands beleid van de EU, inclusief de verschuiving van de machtsverhoudingen tussen de EU, VS en China: Karabulut en Van Ojik. 
 
5
Toezegging gedaan tijdens het algemeen overleg Consulaire Dienstverlening d.d. 2 december 2019 over de opkomst bij de briefstembureaus op ambassades tijdens de verkiezing voor het Europees Parlement

Te behandelen:

10
Voornemen tot verlenging van het verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden, ten behoeve van Curaçao, en de Verenigde Staten van Amerika inzake toegang tot en gebruik van faciliteiten op Curaçao voor humanitaire bevoorrading bedoeld voor de bevolking van de Bolivariaanse Republiek Venezuela; Willemstad, 15 maart 2019

Te behandelen:

16
Openstaande verzoeken van de commissie aan bewindspersonen

Details

 1. 2020Z08693 Aan minister Buza - rappel beantwoording feitelijke vragen mensenrechten China  14-05-2020
 2. 2020Z08619 Aan ministe Buza - appreciatie opgelopen spanningen tussen de VS en China sinds corona-uitbraak 13-05-2020 Minister verzoeken zijn reactie ruim voor het Notaoverleg Mensenrechtenrapportage d.d. 22 juni aan de Kamer toe te zenden
 3. 2020Z08605 Aan minister Buza - verloop onderhandelingen nieuw Oostelijk Partnerschap-beleid 13-05-2020
 4. 2020Z08621 Aan minister Buza - verloop onderhandelingen EU-actieplan mensenrechten en democratie 2020-2024 13-05-2020
 5. 2020Z08604 Aan minister Buza - voortgang onderhandelingen nieuwe EU-Afrika partnerschapsagenda 11-05-2020
 6. 2020Z02463 Aan minister Buza - inbreng verslag wetsvoorstel oprichting en werking Internationaal Centrum voor de ontwikkeling van migratiebeleid (ICMPD) 04-02-2020
 7. 2019Z25186 Aan minister Buza - informatie automatiseringsproject Eidos 13-12-2019 Komt in Staat van Consulaire 2020
 8. 2019Z25219 Aan minister Buza - feitelijke vragen mensenrechten China 12-12-2019
 9. 2019Z23686 Aan minister Buza - verzoek reactie rapport over Consulaire dienstverlening 29-11-2019 Komt in Staat van consulaire 2020