28
mei
Besloten debat
28 mei 2020 16:00
E-mailprocedure

Verzoek geen onomkeerbare stappen inzake aanbesteding tolk- en vertaaldiensten

E-mailprocedure: "Verzoek geen onomkeerbare stappen inzake aanbesteding tolk- en vertaaldiensten"Deze vergadering is geweest
Van: Commissie J&V
Verzonden: donderdag 28 mei 2020 16:16
Aan: GC-Commissie-J&V
Onderwerp: J&V: UITKOMST e-mailprocedure verzoek geen onomkeerbare stappen inzake aanbesteding tolken en vertalers
Urgentie: Hoog

 
Geachte (plv.) leden van de vaste commissie voor Justitie en Veiligheid,
 
Gelet op de ontvangen reacties deel ik u mee dat het verzoek wordt gesteund door een meerderheid.
 
Er zal een brief naar de minister worden gestuurd. De Griffie Plenair zal worden verzocht het VAO zo spoedig mogelijk in te plannen.
 
Met vriendelijke groet,
mw. mr. A.E.A.J. (Brechje) Hessing-Puts ML
griffier vaste commissie voor Justitie en Veiligheid

Geachte (plv.) leden van de vaste commissie voor Justitie en Veiligheid,
 
Hieronder treft u aan een verzoek van het lid Van Nispen (SP-fractie).
 
Ik verzoek u uiterlijk hedenmiddag om 16.00 uur kenbaar te maken of u al dan niet instemt met dit verzoek.
 
Met vriendelijke groet, 
mw. mr. A.E.A.J. (Brechje) Hessing-Puts ML
griffier vaste commissie voor Justitie en Veiligheid
Tweede Kamer der Staten-Generaal

Van: Nispen van M.
Verzonden: woensdag 27 mei 2020 23:01
Aan: Commissie J&V
Onderwerp:  email-procedure: geen onomkeerbare stappen aanbestedingen tolken en vertalers
 
Geachte griffier, 
 
Hierbij zou ik graag het volgende voorstel schriftelijk aan mijn collega’s voor willen leggen. 
Tijdens het AO tolken en vertalers ontstond discussie over de vraag of aanbestedingen nu wel of niet verplicht zijn. De Kamer besloot de parlementair advocaat om advies te vragen, dat ontvingen we op 17 april. De parlementair advocaat zegt oa:
“De Rijksoverheid kan ervoor kiezen om de diensten intern te organiseren door bijvoorbeeld tolken en vertalers in dienst te nemen, of binnen de Rijksoverheid de activiteiten voor het plannen van tolken en vertalers te organiseren.” (...) “Er geldt, in beginsel, geen aanbestedingsplicht als de Rijksoverheid een bepaalde dienst intern uitvoert.” 
 
Op 20 mei reageerde de minister daarop met een brief. Waar de minister in het AO nog zei dat hij liever niet zou aanbesteden maar niet anders zou kunnen, maakt hij nu toch andere keuzes. De minister sluit zijn brief af met de opmerking dat hij er na het advies van de parlementair advocaat en zijn  reactie hierop ervan uit gaat dat er ‘voldoende helderheid’ is geboden en dat hij nu over gaat tot het uitvoeren van de aanbestedingen. 
 
Wat de SP betreft kan hier geen sprake van zijn. We hebben het parlementaire debat hierover niet afgerond. Dus nog los van mijn inhoudelijke bezwaren tegen deze gang van zaken heb ik een sterk procedureel bezwaar. Daarom stel ik voor dat we namens de Commissie aan de minister laten weten dat hij geen onomkeerbare stappen kan zetten in dit dossier, zo lang de parlementaire discussie nog niet is afgerond.
Wat mij betreft verzoeken we dan wel de plenaire Griffie het VAO zo snel mogelijk in te plannen. 
 
Bij voorbaat dank voor het in behandeling nemen van dit verzoek. 
 
Met vriendelijke groet,
Michiel van Nispen
Tweede Kamerlid voor de SP
 

Bijlagen

Besluitenlijst procedurevergadering
Download Besluitenlijst e-mailprocedure Verzoek geen onomkeerbare stappen inzake aanbesteding tolk- en vertaaldiensten op 28 mei 2020

Agendapunten