Procedurevergadering : Procedurevergadering vaste commissie voor Binnenlandse Zaken (per videoverbinding)

De vergadering is geweest

28 mei 2020
11:30 - 12:30 uur
Locatie: Vondelingkamer
Commissie: Binnenlandse Zaken
Herziene agenda i.v.m. toevoeging agendapunten*)

Deze procedurevergadering wordt via videoverbinding gehouden en wordt niet
gewebstreamd. In aanvulling op de besluitenlijst wordt ook een woordelijk verslag
van deze vergadering opgemaakt en gepubliceerd. Geaccrediteerde journalisten
kunnen in de Kamer de vergadering via een meeluisterverbinding live volgen. Zij
dienen zich daarvoor aan te melden via persvoorlichting@tweedekamer.nl of
070 -318 3003. Voor verdere informatie over het aangepaste vergaderregime wordt
verwezen naar de brief van de Kamervoorzitter van 9 april 2020.

Bijlagen

Deelnemers

 • H. van der Molen (CDA)
 • J.H. Terpstra (CDA)
 • N. Özütok (GroenLinks)
 • J.M. van Eijs (D66)
 • D.A.N. Koerhuis (VVD)
 • H. Nijboer (PvdA)

Agendapunten

 1. 1

  Brievenlijst

 2. 2

  Afschrift van de Koninklijke besluiten houdende benoeming van de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, drs. K.H. Ollongren, tot vice-minister-president en wijziging van de vervangingsregeling in geval van tijdelijke afwezigheid van een minister

  Te behandelen:

  Loading data
 3. 3

  Jaarevaluatie campagnes Rijksoverheid 2019

  Te behandelen:

  Loading data
 4. 4

  Jaarverslag van de Koning 2019

  Te behandelen:

  Loading data
 5. 5

  Jaarverslag Ministerie van Algemene Zaken, het Kabinet van de Koning en de Commissie van Toezicht betreffende de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten 2019

  Te behandelen:

  Loading data
 6. 6

  Slotwet van de Koning 2019

  Te behandelen:

  Loading data
 7. 7

  Slotwet Ministerie van Algemene Zaken, het Kabinet van de Koning en de Commissie van Toezicht betreffende de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten 2019

  Te behandelen:

  Loading data
 8. 8

  Actualisatie meerjarige personeelsplannen 2019

  Te behandelen:

  Loading data
 9. 9

  Antwoorden op vragen commissie over het ontwerpbesluit digitale overheid (Kamerstuk 34972-45)

  Te behandelen:

  Loading data
 10. 10

  Nieuwe ontwikkelingen beleidsinzet bescherming democratie tegen desinformatie

  Te behandelen:

  Loading data
 11. 11

  Jaarrapportage Bedrijfsvoering Rijk 2019

  Te behandelen:

  Loading data
 12. 12

  Jaarverslag Gemeentefonds 2019

  Te behandelen:

  Loading data
 13. 13

  Jaarverslag Provinciefonds 2019

  Te behandelen:

  Loading data
 14. 14

  Jaarverslag Staten Generaal 2019

  Te behandelen:

  Loading data
 15. 15

  Jaarverslag overige Hoge Colleges van Staat, Kabinetten van de Gouverneurs en de Kiesraad 2019

  Te behandelen:

  Loading data
 16. 16

  Jaarverslag Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 2019

  Te behandelen:

  Loading data
 17. 17

  Slotwet Staten Generaal 2019

  Te behandelen:

  Loading data
 18. 18

  Slotwet overige Hoge Colleges van Staat, Kabinetten van de Gouverneurs en de Kiesraad 2019

  Te behandelen:

  Loading data
 19. 19

  Slotwet Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 2019

  Te behandelen:

  Loading data
 20. 20

  Slotwet Provinciefonds 2019

  Te behandelen:

  Loading data
 21. 21

  Slotwet Gemeentefonds 2019

  Te behandelen:

  Loading data
 22. 22

  Mogelijke gevolgen COVID19 voor de verkiezingen

  Te behandelen:

  Loading data
 23. 23

  Datacenters in Nederland

  Te behandelen:

  Loading data
 24. 24

  Sluiting heffingsvermindering nieuwbouw

  Te behandelen:

  Loading data
 25. 25

  Betaalbaar wonen voor starters en mensen met een middeninkomen

  Te behandelen:

  Loading data
 26. 26

  Voorhang wijziging diverse besluiten ivm de aanpassing van de methodiek voor het bepalen van de energieprestatie van gebouwen en de inijking van energielabels

  Te behandelen:

  Loading data
 27. 27

  Reactie op brief Woonbond over specifieke knelpunten in relatie tot huishoudens die huurder of woningzoekende zijn ten tijde van de coronacrisis

  Te behandelen:

  Loading data
 28. 28

  Rapport "Actualisatie Zeeland in Stroomversnelling"

  Te behandelen:

  Loading data
 29. 29

  Maatregelen doorbouwen tijdens de coronacrisis

  Te behandelen:

  Loading data
 30. 30

  Nahang Besluit Woningbouwimpuls 2020

  Te behandelen:

  Loading data
 31. 31

  Nieuwe datum inwerkingtreding Omgevingswet

  Te behandelen:

  Loading data
 32. 32

  Cycliciteit van de woningmarkt

  Te behandelen:

  Loading data
 33. 33

  Huurbeleid in tijden van corona: Gericht problemen voorkomen

  Te behandelen:

  Loading data
 34. 34

  Jaarverslag van de Nationale ombudsman, de Kinderombudsman en de Veteranenombudsman over 2019

  Te behandelen:

  Loading data
 35. 35

  Verslag over het burgerinitiatief ‘Stop de Hondenbelasting’

  Te behandelen:

  Loading data
 36. 36

  Aanbieding van het rapport Resultaten verantwoordingsonderzoek 2019 bij het Provinciefonds

  Te behandelen:

  Loading data
 37. 37

  Aanbieding van het rapport Resultaten verantwoordingsonderzoek 2019 bij het Gemeentefonds

  Te behandelen:

  Loading data
 38. 38

  Aanbieding van het rapport Resultaten verantwoordingsonderzoek 2019 bij het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

  Te behandelen:

  Loading data
 39. 39

  Aanbieding van het rapport Resultaten verantwoordingsonderzoek 2019 bij het Ministerie van Algemene Zaken, het Kabinet van de Koning en de Commissie van Toezicht betreffende de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten

  Te behandelen:

  Loading data
 40. 40

  Aanbieding van het rapport Resultaten verantwoordingsonderzoek 2019 bij de overige Hoge Colleges van Staat, Kabinetten van de Gouverneurs en de Kiesraad 2019

  Te behandelen:

  Loading data
 41. 41

  Aanbieding van het rapport Resultaten verantwoordingsonderzoek 2019 bij de Staten Generaal

  Te behandelen:

  Loading data
 42. 42

  Aanbieding van het rapport Resultaten verantwoordingsonderzoek 2019 bij de Koning

  Te behandelen:

  Loading data
 43. 43

  Voorstel van rijkswet van de leden Verhoeven en Jetten houdende verklaring dat er grond bestaat een voorstel in overweging te nemen tot verandering in de Grondwet, strekkende tot toevoeging van bepalingen inzake het lidmaatschap van de Europese Unie

  Te behandelen:

  Loading data
 44. 44

  Rapport Gezondheidsraad nieuwe vormen lijkbezorging

  Te behandelen:

  Loading data
 45. 45

  Kabinetsreactie op de jaarlijkse rapportage van het College voor de Rechten van de Mens

  Te behandelen:

  Loading data
 46. 46

  Organisatieontwikkeling Nationaal Coördinator Groningen (NCG)

  Te behandelen:

  Loading data
 47. 47

  Actualisatie Strategische I-agenda voor de Rijksdienst 2019-2021

  Te behandelen:

  Loading data
 48. 48

  Beantwoording vragen commissie over toezicht en handhaving op het gebied van integriteit (Kamerstuk 35351-2)

  Te behandelen:

  Loading data
 49. 49

  Jaarverslag en slotwet Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 2018motie-Van der Molen/Özütok over een wettelijke inspanningsverplichting ter bevordering van de informatie-beveiliging bij het Rijk

  Te behandelen:

  Loading data
 50. 50

  Voorstel van wet van de leden Kuiken, Dik-Faber en Van Eijs ter erkenning van de Nederlandse gebarentaal (Wet erkenning Nederlandse gebarentaal)

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 51. 51

  Overzicht geplande BIZA-activiteiten (ter informatie)

  do 28-05-2020 14.00 - 14.00 Inbreng feitelijke vragen Jaarverslag van de Koning 2019 (TK 35470-I-1)
  do 28-05-2020 14.00 - 14.00 Inbreng feitelijke vragen ARK-rapport resultaten verantwoordingsonderzoek 2019 bij het Ministerie van Algemene Zaken, het Kabinet van de Koning en de Commissie van Toezicht betreffende de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten (TK 35470-III-2) (vragen aan de regering)
  do 28-05-2020 14.00 - 14.00 Inbreng feitelijke vragen Slotwet van de Koning 2019 (TK 35470-I)
  do 28-05-2020 14.00 - 14.00 Inbreng feitelijke vragen Slotwet Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 2019 (TK 34570-VII)
  do 28-05-2020 14.00 - 14.00 Inbreng feitelijke vragen ARK-rapport Resultaten verantwoordingsonderzoek 2019 bij de Staten Generaal (TK 35470-IIA-2) (vragen aan de Algemene Rekenkamer)
  do 28-05-2020 14.00 - 14.00 Inbreng feitelijke vragen Jaarverslag Ministerie van Algemene Zaken, het Kabinet van de Koning en de Commissie van Toezicht betreffende de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten 2019 (TK 35470-III-1)
  do 28-05-2020 14.00 - 14.00 Inbreng feitelijke vragen ARK-rapport Resultaten verantwoordingsonderzoek 2019 bij de Staten Generaal (TK 35 470-IIA) (vragen aan de regering)
  do 28-05-2020 14.00 - 14.00 Inbreng feitelijke vragenJ aarverslag overige Hoge Colleges van Staat, Kabinetten van de Gouverneurs en de Kiesraad 2019 (TK 35470-IIB-1)
  do 28-05-2020 14.00 - 14.00 Inbreng feitelijke vragen ARK-rapport Resultaten verantwoordingsonderzoek 2019 bij de Koning (TK 35470-I-2) (vragen aan de regering)
  do 28-05-2020 14.00 - 14.00 Inbreng feitelijke vragen Slotwet Gemeentefonds 2019 (TK 35470-B)
  do 28-05-2020 14.00 - 14.00 Inbreng feitelijke vragen ARK-rapport Resultaten verantwoordingsonderzoek 2019 bij de overige Hoge Colleges van Staat, Kabinetten van de Gouverneurs en de Kiesraad 2019 (TK 35470-IIB-2) (vragen aan de Algemene Rekenkamer)
  do 28-05-2020 14.00 - 14.00 Inbreng feitelijke vragen ARK-rapport Resultaten verantwoordingsonderzoek 2019 bij het Provinciefonds (TK 35470-C-2) (vragen aan de Algemene Rekenkamer)
  do 28-05-2020 14.00 - 14.00 Inbreng feitelijke vragen Jaarverslag Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 2019 (TK 35470-VII-1)
  do 28-05-2020 14.00 - 14.00 Inbreng feitelijke vragen Lange termijn renovatiestrategie (TK 32757-168)
  do 28-05-2020 14.00 - 14.00 Inbreng feitelijke vragen ARK-rapport Resultaten verantwoordingsonderzoek 2019 bij de overige Hoge Colleges van Staat, Kabinetten van de Gouverneurs en de Kiesraad 2019 (TK35470-IIB-2) (vragen aan de regering)
  do 28-05-2020 14.00 - 14.00 Inbreng feitelijke vragen Jaarverslag Staten Generaal 2019 (TK 35470-IIA-1)
  do 28-05-2020 14.00 - 14.00 Inbreng feitelijke vragen Slotwet overige Hoge Colleges van Staat, Kabinetten van de Gouverneurs en de Kiesraad 2019 (TK 35470-IIB)
  do 28-05-2020 14.00 - 14.00 Inbreng feitelijke vragen Jaarverslag Gemeentefonds 2019 (TK 35470-B-1)
  do 28-05-2020 14.00 - 14.00 Inbreng feitelijke vragen Slotwet Staten Generaal 2019 (TK 35470-IIA)
  do 28-05-2020 14.00 - 14.00 Inbreng schriftelijk overleg Voorhang Besluit houdende aanpassing van het Besluit bouwwerken leefomgeving (TK 33118-143)
  do 28-05-2020 14.00 - 14.00 Inbreng feitelijke vragen Slotwet Ministerie van Algemene Zaken, het Kabinet van de Koning en de Commissie van Toezicht betreffende de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten 2019 (TK 35470-III)
   
 52. 52

  Voortzetting Overzicht geplande BIZA-activiteiten (ter informatie)

  do 28-05-2020 14.00 - 14.00 Inbreng feitelijke vragen ARK-rapport Resultaten verantwoordingsonderzoek 2019 bij het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (TK 35470-VII-2) (vragen aan de Algemene Rekenkamer)
  do 28-05-2020 14.00 - 14.00 Inbreng feitelijke vragen ARK-rapport Resultaten verantwoordingsonderzoek 2019 bij het Provinciefonds (TK 35470-C-2) (vragen aan de regering)
  do 28-05-2020 14.00 - 14.00 Inbreng feitelijke vragen ARK-rapport Resultaten verantwoordingsonderzoek 2019 bij de Koning (TK 35470-I-2) (vragen aan de Algemene Rekenkamer)
  do 28-05-2020 14.00 - 14.00 Inbreng feitelijke vragen ARK-rapport Resultaten verantwoordingsonderzoek 2019 bij het Gemeentefonds (TK 35470-B-2) (vragen aan de Algemene Rekenkamer)
  do 28-05-2020 14.00 - 14.00 Inbreng feitelijke vragen ARK-rapport Resultaten verantwoordingsonderzoek 2019 bij het Ministerie van Algemene Zaken, het Kabinet van de Koning en de Commissie van Toezicht betreffende de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten (TK 35470-III-2) (vragen aan de Algemene Rekenkamer)
  do 28-05-2020 14.00 - 14.00 Inbreng feitelijke vragen ARK-rapport Resultaten verantwoordingsonderzoek 2019 bij het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (TK 35470-VII-2) (vragen aan de regering)
  do 28-05-2020 14.00 - 14.00 Inbreng feitelijke vragen Slotwet Provinciefonds 2019 (TK 35470-C)
  do 28-05-2020 14.00 - 14.00 Inbreng feitelijke vragen Jaarverslag Provinciefonds 2019 (TK 35470-C-1)
  do 28-05-2020 14.00 - 14.00 Inbreng schriftelijk overleg Antwoorden op vragen commissie over contouren Besluit Woningbouwimpuls 2020 (TK 32847-639)
  do 28-05-2020 14.00 - 14.00 Inbreng feitelijke vragen ARK-rapport Resultaten verantwoordingsonderzoek 2019 bij het Gemeentefonds (TK 35470-B-2) (vragen aan de regering)
  di 02-06-2020 14.00 - 14.00 Inbreng feitelijke vragen Wijziging van de begrotingsstaat van het provinciefonds voor het jaar 2020 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota) (TK 35450-C)
  di 02-06-2020 14.00 - 14.00 Inbreng feitelijke vragen Wijziging van de begrotingsstaat van het gemeentefonds voor het jaar 2020 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota) (TK 35450-B)
  di 02-06-2020 14.00 - 14.00 Inbreng feitelijke vragen Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Algemene Zaken (IIIA), de begrotingsstaat van het Kabinet van de Koning (IIIB) en de begrotingsstaat van de Commissie van Toezicht op de Inlichtingen en Veiligheidsdiensten (IIIC) voor het jaar 2020 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota) (TK 35450-III)
  di 02-06-2020 14.00 - 14.00 Inbreng feitelijke vragen Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (VII) voor het jaar 2020 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota) (TK 35450-VII)
  di 02-06-2020 14.00 - 14.00 Inbreng feitelijke vragen Wijziging van de begrotingsstaat van de Koning (I) voor het jaar 2020 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota) (TK 35450-I)
  di 02-06-2020 14.00 - 14.00 Inbreng feitelijke vragen Wijziging van de begrotingsstaat van de overige Hoge Colleges van Staat, Kabinetten van de Gouverneurs en de Kiesraad (IIB) voor het jaar 2020 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota) (TK 35450-IIB)
  di 02-06-2020 14.00 - 14.00 Inbreng feitelijke vragen Wijziging van de begrotingsstaat van de Staten Generaal (IIA) voor het jaar 2020 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota) (TK 35450-IIA)
  do 04-06-2020 14.00 - 14.00 Inbreng verslag (wetsvoorstel) Voorstel van wet van de leden Van den Bosch en Van der Molen tot wijziging van de Gemeentewet, de Provinciewet en de Wet openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba in verband met het laten vervallen van het verplicht voorzitterschap door raadsleden, statenleden en eilandsraadsleden van raads-, staten- en eilandsraadscommissies (TK 35397)
  do 04-06-2020 14.00 - 14.00 Inbreng verslag (wetsvoorstel) Wijziging van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek in verband met het verbeteren van de huurbescherming voor huurders van ligplaatsen (TK 35408)
  ma 08-06-2020 11.00 - 16.00 Wetgevingsoverleg Behandeling van de Raming 2021
   
 53. 53

  Voortzetting Overzicht geplande BIZA-activiteiten (ter informatie)

  do 11-06-2020 11.30 - 12.30 Procedurevergadering commissie voor Binnenlandse Zaken
  do 18-06-2020 14.00 - 14.00 Inbreng verslag (wetsvoorstel) Tijdelijke regels voor experimenten met nieuwe stembiljetten (Tijdelijke experimentenwet nieuwe stembiljetten) (TK 35455)
  ma 22-06-2020 13.30 - 16.30 Notaoverleg Initiatiefnota van het lid Smeulders (GroenLinks) over Marktwerking uit de huursector (35178)
  do 25-06-2020 11.30 - 12.30 Procedurevergadering commissie voor Binnenlandse Zaken
  do 02-07-2020 11.30 - 12.30 Procedurevergadering commissie voor Binnenlandse Zaken
 54. 54

  Overzicht ongeplande activiteiten (ter informatie)

  Algemeen overleg Aanstellingwijze burgemeester
  Algemeen overleg Bestuurlijke organisatie en democratie (tot nader order uitgesteld)
  Algemeen overleg Bestuursovereenkomst Friese taal en cultuur (BFTK) ( Tevens zullen de antwoorden van een eerder schriftelijk overleg hierbij worden betrokken)
  Algemeen overleg Bouwopgave
  Algemeen overleg Bouwregelgeving
  Algemeen overleg BRP
  Notaoverleg Digitalisering
  Algemeen overleg Discriminatie (tot nader order uitgesteld n.a.v. maatregelen coronavirus)
  Algemeen overleg E-id
  Algemeen overleg Financiële verhoudingen (voorjaar 2020)
  Gesprek Gesprek met een delegatie van het Finse parlement (tot het najaar uitgesteld n.a.v. maatregelen coronavirus)
  Notaoverleg Initiatiefnota van de leden Asscher en Segers: “De herovering van de publieke samenleving, naar coöperatief overheidsbestuur”
  Notaoverleg Initiatiefnota van het lid Koerhuis over de toekomst van gemeentelijk erfpachtbeleid voor woning- en bedrijvenbouw (TK 35232)
  Inbreng feitelijke vragen Initiatiefnota van het lid Nijboer over diverse wijken: prettig wonen voor iedereen (activiteit inplannen nadat de kabinetsreactie is ontvangen)
  Algemeen overleg IVD
  Algemeen overleg Klimaatakkoord gebouwde omgeving
  Algemeen overleg Nog te bepalen algemeen overleg (Voortgang Regionaal Ontwikkelprogramma (ROP)?)
  Algemeen overleg Novi (tot nader order uitgesteld)
  Algemeen overleg Omgevingswet
  Algemeen overleg Planning van werkzaamheden (met bewindspersonen)
  Hoorzitting / rondetafelgesprek Positie en (democratische) legitimatie van regionale samenwerkingsverbanden in Nederland
  Algemeen overleg Rechtspositie politieke ambtsdragers (Agenderen voor dit algemeen overleg, desgewenst na ontvangst van nadere informatie over de adviescommissie die de minister kennelijk voornemens is in het leven te roepen)
  Algemeen overleg Renovatie Binnenhof
  Algemeen overleg Rijkvastgoed
  Hoorzitting / rondetafelgesprek Rondetafelgesprek over het thema 'De gevolgen van een groter eigen belastinggebied' (de commissie heeft besloten om dit rtg pas in te plannen na ontvangst van de aangekondigde brief van de minister)
  Algemeen overleg Sociaal Domein
  Algemeen overleg Staat van de Volkshuisvesting en Staat van de Woningmarkt (tot nader order uitgesteld n.a.v. maatregelen coronavirus)
  Technische briefing Technische briefing over de Zuidplaspolder door ambtenaren van het ministerie BZK en provincie Zuid-Holland (tot nader order uitgesteld n.a.v. maatregelen coronavirus)
 55. 55

  Voortzetting ongeplande activiteiten (ter informatie)

  Hoorzitting / rondetafelgesprek Veiligheid stadions en andere publieke gebouwen (dit rondetafelgesprek is tot nader order uitgesteld totdat het onderzoeksrapport van de OvV over het instorten van het AZ-dak is gepubliceerd)
  Algemeen overleg Volkshuisvestelijke en de ruimtelijk ordeningsaspecten m.b.t. het standplaatsenbeleid, vakantieparken en handhaving kraakverbod
  Werkbezoek Werkbezoek aan Europese Instellingen voor de leden van de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken (tot nader order uitgesteld)
  Algemeen overleg Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr)
  Algemeen overleg Wet normering topinkomens
  Wetgevingsoverleg Wet op de lijkbezorging
  Algemeen overleg Woningcorporaties
  Notaoverleg Initiatiefnota van het lid Sneller over het recht van burgeramendement
 56. 56

  Prioriteitenlijst BiZa vóór zomerreces 2020

  1. WGO 8 juni 11.00 – 16.00 uur: behandeling Raming van de 2e Kamer (reeds gepland)
  2. Notaoverleg Bouwen (3,5 uur)
  3. Notaoverleg Digitalisering (3,5 uur)
  4. Algemeen overleg Financiële verhoudingen (2,5 uur)
  5. Notaoverleg Discriminatie/antisemitisme (3 uur)
  6. WGO Jaarverslag en verantwoording (3 uur); onder voorbehoud

  Besluit:
  -Notaoverleg Bouwen wordt een AO Bouwen op 18 juni 2020 van 13.00-16.30 uur
  -Notaoverleg Digitalisering wordt een AO Digitalisering op 1 juli 2020 van 09.30-13.00 uur
  -Algemeen overleg Financiele verhoudingen is gepland op 25 juni 2020 van 09.30-12.00 uur
  -Notaoverleg Discriminatie/antisemitisme wordt een AO Discriminatie op 1 juli 2020 van 13.00-15.30 uur. Antisemitisme gaat naar J&V
  -Er zal worden gekeken of het alsnog mogelijk is om een WGO Jaarverslag en verantwoording in te plannen en en zo nee, dan zal dit schriftelijk worden afgehandeld
 57. 57

  Verzoek tot het houden van een schriftelijk overleg over de brieven van de minister van Binnenlandse zaken en Koninkrijksrelaties over het Huurbeleid in tijden van corona en de Maatregelen doorbouwen tijdens de coronacrisis

  Te behandelen:

  Loading data
 58. 58

  Verzoek van het lid Middendorp (VVD) om de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties te verzoeken om de Kamer uiterlijk 15 juni van de beantwoording van het SO Democratie, kiesrecht en desinformatie d.d. 14 mei 2020 te voorzien

  Te behandelen:

  Loading data