Procedurevergadering

Procedurevergadering vaste commissie voor Binnenlandse Zaken (per videoverbinding)

Procedurevergadering: "Procedurevergadering vaste commissie voor Binnenlandse Zaken (per videoverbinding) "Deze vergadering is geweest

Bijlagen

Verslag van een procedurevergadering
Download Verslag van de procedurevergadering commissie Binnenlandse Zaken d.d. 28 mei 2020
Agenda procedurevergadering
Download Herziene agenda procedurevergadering commissie Binnenlandse Zaken d.d. 28 mei 2020
Besluitenlijst procedurevergadering
Download Besluitenlijst procedurevergadering commissie Binnenlandse Zaken d.d. 28 mei 2020

Deelnemers


Agendapunten

1
Brievenlijst
2
Afschrift van de Koninklijke besluiten houdende benoeming van de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, drs. K.H. Ollongren, tot vice-minister-president en wijziging van de vervangingsregeling in geval van tijdelijke afwezigheid van een minister

Te behandelen:

39
43
Stafnotitie Suppletoire begroting BiZa i.v.m. Voorjaarsnota 2020
44
Voorstel van rijkswet van de leden Verhoeven en Jetten houdende verklaring dat er grond bestaat een voorstel in overweging te nemen tot verandering in de Grondwet, strekkende tot toevoeging van bepalingen inzake het lidmaatschap van de Europese Unie

Te behandelen:

50
Jaarverslag en slotwet Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 2018motie-Van der Molen/Özütok over een wettelijke inspanningsverplichting ter bevordering van de informatie-beveiliging bij het Rijk

Te behandelen:

52
Overzicht geplande BIZA-activiteiten (ter informatie)

Details

do 28-05-2020 14.00 - 14.00 Inbreng feitelijke vragen Jaarverslag van de Koning 2019 (TK 35470-I-1)
do 28-05-2020 14.00 - 14.00 Inbreng feitelijke vragen ARK-rapport resultaten verantwoordingsonderzoek 2019 bij het Ministerie van Algemene Zaken, het Kabinet van de Koning en de Commissie van Toezicht betreffende de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten (TK 35470-III-2) (vragen aan de regering)
do 28-05-2020 14.00 - 14.00 Inbreng feitelijke vragen Slotwet van de Koning 2019 (TK 35470-I)
do 28-05-2020 14.00 - 14.00 Inbreng feitelijke vragen Slotwet Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 2019 (TK 34570-VII)
do 28-05-2020 14.00 - 14.00 Inbreng feitelijke vragen ARK-rapport Resultaten verantwoordingsonderzoek 2019 bij de Staten Generaal (TK 35470-IIA-2) (vragen aan de Algemene Rekenkamer)
do 28-05-2020 14.00 - 14.00 Inbreng feitelijke vragen Jaarverslag Ministerie van Algemene Zaken, het Kabinet van de Koning en de Commissie van Toezicht betreffende de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten 2019 (TK 35470-III-1)
do 28-05-2020 14.00 - 14.00 Inbreng feitelijke vragen ARK-rapport Resultaten verantwoordingsonderzoek 2019 bij de Staten Generaal (TK 35 470-IIA) (vragen aan de regering)
do 28-05-2020 14.00 - 14.00 Inbreng feitelijke vragenJ aarverslag overige Hoge Colleges van Staat, Kabinetten van de Gouverneurs en de Kiesraad 2019 (TK 35470-IIB-1)
do 28-05-2020 14.00 - 14.00 Inbreng feitelijke vragen ARK-rapport Resultaten verantwoordingsonderzoek 2019 bij de Koning (TK 35470-I-2) (vragen aan de regering)
do 28-05-2020 14.00 - 14.00 Inbreng feitelijke vragen Slotwet Gemeentefonds 2019 (TK 35470-B)
do 28-05-2020 14.00 - 14.00 Inbreng feitelijke vragen ARK-rapport Resultaten verantwoordingsonderzoek 2019 bij de overige Hoge Colleges van Staat, Kabinetten van de Gouverneurs en de Kiesraad 2019 (TK 35470-IIB-2) (vragen aan de Algemene Rekenkamer)
do 28-05-2020 14.00 - 14.00 Inbreng feitelijke vragen ARK-rapport Resultaten verantwoordingsonderzoek 2019 bij het Provinciefonds (TK 35470-C-2) (vragen aan de Algemene Rekenkamer)
do 28-05-2020 14.00 - 14.00 Inbreng feitelijke vragen Jaarverslag Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 2019 (TK 35470-VII-1)
do 28-05-2020 14.00 - 14.00 Inbreng feitelijke vragen Lange termijn renovatiestrategie (TK 32757-168)
do 28-05-2020 14.00 - 14.00 Inbreng feitelijke vragen ARK-rapport Resultaten verantwoordingsonderzoek 2019 bij de overige Hoge Colleges van Staat, Kabinetten van de Gouverneurs en de Kiesraad 2019 (TK35470-IIB-2) (vragen aan de regering)
do 28-05-2020 14.00 - 14.00 Inbreng feitelijke vragen Jaarverslag Staten Generaal 2019 (TK 35470-IIA-1)
do 28-05-2020 14.00 - 14.00 Inbreng feitelijke vragen Slotwet overige Hoge Colleges van Staat, Kabinetten van de Gouverneurs en de Kiesraad 2019 (TK 35470-IIB)
do 28-05-2020 14.00 - 14.00 Inbreng feitelijke vragen Jaarverslag Gemeentefonds 2019 (TK 35470-B-1)
do 28-05-2020 14.00 - 14.00 Inbreng feitelijke vragen Slotwet Staten Generaal 2019 (TK 35470-IIA)
do 28-05-2020 14.00 - 14.00 Inbreng schriftelijk overleg Voorhang Besluit houdende aanpassing van het Besluit bouwwerken leefomgeving (TK 33118-143)
do 28-05-2020 14.00 - 14.00 Inbreng feitelijke vragen Slotwet Ministerie van Algemene Zaken, het Kabinet van de Koning en de Commissie van Toezicht betreffende de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten 2019 (TK 35470-III)
 
53
Voortzetting Overzicht geplande BIZA-activiteiten (ter informatie)

Details

do 28-05-2020 14.00 - 14.00 Inbreng feitelijke vragen ARK-rapport Resultaten verantwoordingsonderzoek 2019 bij het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (TK 35470-VII-2) (vragen aan de Algemene Rekenkamer)
do 28-05-2020 14.00 - 14.00 Inbreng feitelijke vragen ARK-rapport Resultaten verantwoordingsonderzoek 2019 bij het Provinciefonds (TK 35470-C-2) (vragen aan de regering)
do 28-05-2020 14.00 - 14.00 Inbreng feitelijke vragen ARK-rapport Resultaten verantwoordingsonderzoek 2019 bij de Koning (TK 35470-I-2) (vragen aan de Algemene Rekenkamer)
do 28-05-2020 14.00 - 14.00 Inbreng feitelijke vragen ARK-rapport Resultaten verantwoordingsonderzoek 2019 bij het Gemeentefonds (TK 35470-B-2) (vragen aan de Algemene Rekenkamer)
do 28-05-2020 14.00 - 14.00 Inbreng feitelijke vragen ARK-rapport Resultaten verantwoordingsonderzoek 2019 bij het Ministerie van Algemene Zaken, het Kabinet van de Koning en de Commissie van Toezicht betreffende de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten (TK 35470-III-2) (vragen aan de Algemene Rekenkamer)
do 28-05-2020 14.00 - 14.00 Inbreng feitelijke vragen ARK-rapport Resultaten verantwoordingsonderzoek 2019 bij het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (TK 35470-VII-2) (vragen aan de regering)
do 28-05-2020 14.00 - 14.00 Inbreng feitelijke vragen Slotwet Provinciefonds 2019 (TK 35470-C)
do 28-05-2020 14.00 - 14.00 Inbreng feitelijke vragen Jaarverslag Provinciefonds 2019 (TK 35470-C-1)
do 28-05-2020 14.00 - 14.00 Inbreng schriftelijk overleg Antwoorden op vragen commissie over contouren Besluit Woningbouwimpuls 2020 (TK 32847-639)
do 28-05-2020 14.00 - 14.00 Inbreng feitelijke vragen ARK-rapport Resultaten verantwoordingsonderzoek 2019 bij het Gemeentefonds (TK 35470-B-2) (vragen aan de regering)
di 02-06-2020 14.00 - 14.00 Inbreng feitelijke vragen Wijziging van de begrotingsstaat van het provinciefonds voor het jaar 2020 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota) (TK 35450-C)
di 02-06-2020 14.00 - 14.00 Inbreng feitelijke vragen Wijziging van de begrotingsstaat van het gemeentefonds voor het jaar 2020 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota) (TK 35450-B)
di 02-06-2020 14.00 - 14.00 Inbreng feitelijke vragen Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Algemene Zaken (IIIA), de begrotingsstaat van het Kabinet van de Koning (IIIB) en de begrotingsstaat van de Commissie van Toezicht op de Inlichtingen en Veiligheidsdiensten (IIIC) voor het jaar 2020 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota) (TK 35450-III)
di 02-06-2020 14.00 - 14.00 Inbreng feitelijke vragen Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (VII) voor het jaar 2020 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota) (TK 35450-VII)
di 02-06-2020 14.00 - 14.00 Inbreng feitelijke vragen Wijziging van de begrotingsstaat van de Koning (I) voor het jaar 2020 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota) (TK 35450-I)
di 02-06-2020 14.00 - 14.00 Inbreng feitelijke vragen Wijziging van de begrotingsstaat van de overige Hoge Colleges van Staat, Kabinetten van de Gouverneurs en de Kiesraad (IIB) voor het jaar 2020 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota) (TK 35450-IIB)
di 02-06-2020 14.00 - 14.00 Inbreng feitelijke vragen Wijziging van de begrotingsstaat van de Staten Generaal (IIA) voor het jaar 2020 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota) (TK 35450-IIA)
do 04-06-2020 14.00 - 14.00 Inbreng verslag (wetsvoorstel) Voorstel van wet van de leden Van den Bosch en Van der Molen tot wijziging van de Gemeentewet, de Provinciewet en de Wet openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba in verband met het laten vervallen van het verplicht voorzitterschap door raadsleden, statenleden en eilandsraadsleden van raads-, staten- en eilandsraadscommissies (TK 35397)
do 04-06-2020 14.00 - 14.00 Inbreng verslag (wetsvoorstel) Wijziging van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek in verband met het verbeteren van de huurbescherming voor huurders van ligplaatsen (TK 35408)
ma 08-06-2020 11.00 - 16.00 Wetgevingsoverleg Behandeling van de Raming 2021
 
54
Voortzetting Overzicht geplande BIZA-activiteiten (ter informatie)

Details

do 11-06-2020 11.30 - 12.30 Procedurevergadering commissie voor Binnenlandse Zaken
do 18-06-2020 14.00 - 14.00 Inbreng verslag (wetsvoorstel) Tijdelijke regels voor experimenten met nieuwe stembiljetten (Tijdelijke experimentenwet nieuwe stembiljetten) (TK 35455)
ma 22-06-2020 13.30 - 16.30 Notaoverleg Initiatiefnota van het lid Smeulders (GroenLinks) over Marktwerking uit de huursector (35178)
do 25-06-2020 11.30 - 12.30 Procedurevergadering commissie voor Binnenlandse Zaken
do 02-07-2020 11.30 - 12.30 Procedurevergadering commissie voor Binnenlandse Zaken
55
Overzicht ongeplande activiteiten (ter informatie)

Details

Algemeen overleg Aanstellingwijze burgemeester
Algemeen overleg Bestuurlijke organisatie en democratie (tot nader order uitgesteld)
Algemeen overleg Bestuursovereenkomst Friese taal en cultuur (BFTK) ( Tevens zullen de antwoorden van een eerder schriftelijk overleg hierbij worden betrokken)
Algemeen overleg Bouwopgave
Algemeen overleg Bouwregelgeving
Algemeen overleg BRP
Notaoverleg Digitalisering
Algemeen overleg Discriminatie (tot nader order uitgesteld n.a.v. maatregelen coronavirus)
Algemeen overleg E-id
Algemeen overleg Financiële verhoudingen (voorjaar 2020)
Gesprek Gesprek met een delegatie van het Finse parlement (tot het najaar uitgesteld n.a.v. maatregelen coronavirus)
Notaoverleg Initiatiefnota van de leden Asscher en Segers: “De herovering van de publieke samenleving, naar coöperatief overheidsbestuur”
Notaoverleg Initiatiefnota van het lid Koerhuis over de toekomst van gemeentelijk erfpachtbeleid voor woning- en bedrijvenbouw (TK 35232)
Inbreng feitelijke vragen Initiatiefnota van het lid Nijboer over diverse wijken: prettig wonen voor iedereen (activiteit inplannen nadat de kabinetsreactie is ontvangen)
Algemeen overleg IVD
Algemeen overleg Klimaatakkoord gebouwde omgeving
Algemeen overleg Nog te bepalen algemeen overleg (Voortgang Regionaal Ontwikkelprogramma (ROP)?)
Algemeen overleg Novi (tot nader order uitgesteld)
Algemeen overleg Omgevingswet
Algemeen overleg Planning van werkzaamheden (met bewindspersonen)
Hoorzitting / rondetafelgesprek Positie en (democratische) legitimatie van regionale samenwerkingsverbanden in Nederland
Algemeen overleg Rechtspositie politieke ambtsdragers (Agenderen voor dit algemeen overleg, desgewenst na ontvangst van nadere informatie over de adviescommissie die de minister kennelijk voornemens is in het leven te roepen)
Algemeen overleg Renovatie Binnenhof
Algemeen overleg Rijkvastgoed
Hoorzitting / rondetafelgesprek Rondetafelgesprek over het thema 'De gevolgen van een groter eigen belastinggebied' (de commissie heeft besloten om dit rtg pas in te plannen na ontvangst van de aangekondigde brief van de minister)
Algemeen overleg Sociaal Domein
Algemeen overleg Staat van de Volkshuisvesting en Staat van de Woningmarkt (tot nader order uitgesteld n.a.v. maatregelen coronavirus)
Technische briefing Technische briefing over de Zuidplaspolder door ambtenaren van het ministerie BZK en provincie Zuid-Holland (tot nader order uitgesteld n.a.v. maatregelen coronavirus)
56
Voortzetting ongeplande activiteiten (ter informatie)

Details

Hoorzitting / rondetafelgesprek Veiligheid stadions en andere publieke gebouwen (dit rondetafelgesprek is tot nader order uitgesteld totdat het onderzoeksrapport van de OvV over het instorten van het AZ-dak is gepubliceerd)
Algemeen overleg Volkshuisvestelijke en de ruimtelijk ordeningsaspecten m.b.t. het standplaatsenbeleid, vakantieparken en handhaving kraakverbod
Werkbezoek Werkbezoek aan Europese Instellingen voor de leden van de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken (tot nader order uitgesteld)
Algemeen overleg Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr)
Algemeen overleg Wet normering topinkomens
Wetgevingsoverleg Wet op de lijkbezorging
Algemeen overleg Woningcorporaties
Notaoverleg Initiatiefnota van het lid Sneller over het recht van burgeramendement
57
Prioriteitenlijst BiZa vóór zomerreces 2020

Details

  1. WGO 8 juni 11.00 – 16.00 uur: behandeling Raming van de 2e Kamer (reeds gepland)
  2. Notaoverleg Bouwen (3,5 uur)
  3. Notaoverleg Digitalisering (3,5 uur)
  4. Algemeen overleg Financiële verhoudingen (2,5 uur)
  5. Notaoverleg Discriminatie/antisemitisme (3 uur)
  6. WGO Jaarverslag en verantwoording (3 uur); onder voorbehoud

Besluit:
-Notaoverleg Bouwen wordt een AO Bouwen op 18 juni 2020 van 13.00-16.30 uur
-Notaoverleg Digitalisering wordt een AO Digitalisering op 1 juli 2020 van 09.30-13.00 uur
-Algemeen overleg Financiele verhoudingen is gepland op 25 juni 2020 van 09.30-12.00 uur
-Notaoverleg Discriminatie/antisemitisme wordt een AO Discriminatie op 1 juli 2020 van 13.00-15.30 uur. Antisemitisme gaat naar J&V
-Er zal worden gekeken of het alsnog mogelijk is om een WGO Jaarverslag en verantwoording in te plannen en en zo nee, dan zal dit schriftelijk worden afgehandeld
58
Verzoek tot het houden van een schriftelijk overleg over de brieven van de minister van Binnenlandse zaken en Koninkrijksrelaties over het Huurbeleid in tijden van corona en de Maatregelen doorbouwen tijdens de coronacrisis

Te behandelen:

59
Verzoek van het lid Middendorp (VVD) om de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties te verzoeken om de Kamer uiterlijk 15 juni van de beantwoording van het SO Democratie, kiesrecht en desinformatie d.d. 14 mei 2020 te voorzien

Te behandelen: