Donderdag 7 november

00:01 - 23:59

Delegatie naar de NAVO-Assemblee

NAVO PA - Visit of Committee on the Civil Dimension of Sececurity (CDS) tbc

Werkbezoek
Paris and Strasbourg, France  (besloten)
10:00 - 13:00

Justitie en Veiligheid

Gesubsidieerde rechtsbijstand

Algemeen overleg
Troelstrazaal
10:00 - 13:00

Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Arbeidsongeschiktheid

Algemeen overleg
Groen van Prinstererzaal
10:00 - 13:00

Binnenlandse Zaken

Ontwerp Novi

Algemeen overleg
Aletta Jacobszaal
10:00 - 13:00

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

E-health/Slimme zorg

Algemeen overleg
Thorbeckezaal
10:00 - 11:30

Economische Zaken en Klimaat

PBL - KEV (Klimaat- en Energieverkenning 2019)

Technische briefing
Suze Groenewegzaal
10:00 - 11:30

Economische Zaken en Klimaat

PBL - Conceptadviezen CO2-reducerende opties (tot nader order uitgesteld)

Technische briefing
10:15 - 11:15

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Procedurevergadering

Procedurevergadering
Klompezaal
11:30 - 12:30

Europese Zaken

Procedurevergadering

Procedurevergadering
Klompezaal
12:00 - 15:00

Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking

Maatschappelijk middenveld

Algemeen overleg
Suze Groenewegzaal
12:00 - 14:30

Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking

Ontwikkelingssamenwerking (verplaatst naar 31 oktober)

Algemeen overleg
13:00 - 16:00

Binnenlandse Zaken

Paspoorten en e-id/ BRP (Vooruitblik)

Algemeen overleg
Klompezaal
13:00 - 13:30

commissie voor de Verzoekschriften en de Burgerinitiatieven

Bespreking Burgerinitiatief Ik ben onbetaalbaar

Gesprek
Aletta Jacobszaal  (besloten)
13:30 - 14:30

Justitie en Veiligheid

Procedures en brieven

Procedurevergadering
Thorbeckezaal
tot 14:00

Financiën

Toezichthouderregeling DNB i.v.m. introductie minimumvloer voor risicogewichten van hypotheekleningen in Nederland

Inbreng feitelijke vragen
tot 14:00

Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Rapport van de taskforce verdienvermogen ‘Goed boeren kunnen boeren niet alleen’

Inbreng feitelijke vragen
14:00 - 18:00

Economische Zaken en Klimaat

Mijnbouw/Groningen (tot nader order uitgesteld)

Algemeen overleg
tot 14:00

Financiën

Antwoorden op vragen commissie over de nieuwe strategische samenwerking Air France- KLM

Inbreng schriftelijk overleg
tot 14:00

Buitenlandse Zaken

Nederlandse bijdrage aan de anti-ISIS coalitie en de brede veiligheidsinzet in Irak in 2020 en 2021

Inbreng feitelijke vragen
tot 14:00

Buitenlandse Zaken

Politieke verantwoordelijkheid mbt nevenfuncties leden Koninklijk Huis

Inbreng schriftelijk overleg
tot 14:00

Binnenlandse Zaken

Voorstel van wet van de leden Kuiken, Dik-Faber en Van Eijs ter erkenning van de Nederlandse gebarentaal (Wet erkenning Nederlandse gebarentaal)- 34562

Inbreng verslag (wetsvoorstel)
15:00 - 18:00

Justitie en Veiligheid

Vreemdelingen- en asielbeleid

Algemeen overleg
Troelstrazaal
15:00 - 16:30

Infrastructuur en Waterstaat

Deltacommissaris

Gesprek
Wttewaall van Stoetwegenzaal
tot 15:00

Koninkrijksrelaties

Verzoek van de leden Van Dam (CDA) en Bosman (VVD) om het AO Sint Eustatius, dat staat gepland voor 28 november a.s., te laten vervallen in afwachting van de ontvangst van het wetsvoorstel tot verlenging van de Wet taakverwaarlozing Sint Eustatius

E-mailprocedure
15:00 - 17:00

Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Armoede- en schuldenbeleid (voortzetting) (wordt verplaatst naar 14 november 2019)

Algemeen overleg
15:30 - 18:00

Buitenlandse Zaken

Raad Buitenlandse Zaken

Algemeen overleg
Thorbeckezaal
tot 16:00

Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking

Omzetting gesprek met Movement on The Ground naar petitieaanbieding

E-mailprocedure
16:00 - 17:00

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Verslavingszorg/Drugsbeleid (tweede termijn; voortzetting van het AO van 10 oktober 2019)

Algemeen overleg
Klompezaal
16:30 - 17:00

Financiën

Werkgroep werving buitengewoon collegelid Algemene Rekenkamer - vooroverleg

Vergadering
tot 17:00

Financiën

Verzoek van Glastuinbouw Nederland tot aanbieden petitie op 12 november (13.15 uur) i.v.m. plenaire behandeling Belastingplan 2020

E-mailprocedure

Kies periode

tot Toepassen
Filters wissen