Commissievergaderingen

Donderdag 3 december 2020

Binnenlandse Zaken

Tijd vergadering 09:30 - 13:00 uur

Discriminatie en racisme

Rondetafelgesprek
Oude zaal

delegatie naar de Parlementaire Vergadering van de Raad van Europa

Tijd vergadering 09:30 - 23:59 uur

Parlementaire Assemblee Raad van Europa - Committee on Culture, Science Education and Media meeting to be held by videoconference

Werkbezoek
On-line (besloten)

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Tijd vergadering 10:00 - 11:00 uur

Procedurevergadering (videoconferentie)

Procedurevergadering
Tilanuskamer

Buitenlandse Zaken

Tijd vergadering 10:00 - 12:00 uur

Internationaal-juridische en diplomatieke aspecten van MH-17 dossier

Rondetafelgesprek
Troelstrazaal

Economische Zaken en Klimaat

Tijd vergadering 10:00 - 11:00 uur

Algemene maatregel van bestuur Veiligheid en integriteit telecommunicatie en de uitrol van 5G

Technische briefing
K4 (besloten)

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Tijd vergadering 10:00 - 14:30 uur

Preventie (medische-, leefstijl- en infectiepreventie)/verslavingszorg/drugsbeleid(verplaatst naar 1 februari 2021)

Notaoverleg
(verplaatst)

Infrastructuur en Waterstaat

Tijd vergadering 10:00 - 13:00 uur

Maritiem

Algemeen overleg
Thorbeckezaal

Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Tijd vergadering tot 10:00 uur

Verzoek van de lid Jasper van Dijk (SP) inzake aanmelding als Hamerstuk wetsvoorstel - 35556 - Wijziging van de Wet financiering sociale verzekeringen

E-mailprocedure
(besloten)

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Tijd vergadering tot 10:00 uur

Wijziging van onder meer de Wet educatie en beroepsonderwijs met het oog op de verbetering van de rechtsbescherming van mbo-studenten

Inbreng verslag (wetsvoorstel)
(besloten)

Infrastructuur en Waterstaat

Tijd vergadering 10:00 - 14:00 uur

Verkeersveiligheid (verplaatst naar 12 oktober AO min I&W en 12 november SO min J&V)

Algemeen overleg
(verplaatst)

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Tijd vergadering 11:00 - 14:00 uur

Internationalisering hoger onderwijs + digitale veiligheid (verplaatst naar 20 januari)

Algemeen overleg
(verplaatst)

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Tijd vergadering 11:00 - 14:00 uur

Wetenschappelijke samenwerking met onvrije landen (verplaatst naar 14 januari)

Rondetafelgesprek
(verplaatst)

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Tijd vergadering 11:00 - 12:30 uur

Procedurevergadering VWS

Procedurevergadering
Groen van Prinstererzaal

Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Tijd vergadering tot 12:00 uur

Derde kwartaalrapportage CBS stikstof- en fosfaatexcretie (35334-125)

Inbreng schriftelijk overleg
(besloten)

Infrastructuur en Waterstaat

Tijd vergadering tot 12:00 uur

Spoor, spoorveiligheid en ERTMS

Inbreng schriftelijk overleg

Economische Zaken en Klimaat

Tijd vergadering 12:00 - 13:30 uur

Klimaat en energie (voortzetting)

Notaoverleg
K4

Economische Zaken en Klimaat

Tijd vergadering tot 12:00 uur

Oprichting van de 100% beleidsdeelneming Bonaire Brandstof Terminals B.V

Inbreng schriftelijk overleg
(besloten)

Buitenlandse Zaken

Tijd vergadering 12:30 - 13:15 uur

Procedurevergadering (via videoverbinding)

Procedurevergadering
Tilanuskamer

algemene commissie voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking

Tijd vergadering 13:45 - 14:30 uur

Procedurevergadering (via videoverbinding)

Procedurevergadering
Tilanuskamer

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2020 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota) (verplaatst naar 4 december)

Inbreng feitelijke vragen
(verplaatst)

Koninkrijksrelaties

Tijd vergadering 14:00 - 14:30 uur

Presidiumoverleg digitaal IPKO

Delegatievergadering
Vondelingkamer (besloten)

Binnenlandse Zaken

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Initiatiefnota van het lid Azarkan over een effectievere aanpak van moslimdiscriminatie (TK 35615)

Inbreng feitelijke vragen
(besloten)

Binnenlandse Zaken

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Evaluatie herindelingsproces gemeente Vijfheerenlanden (TK 28750-78)

Inbreng schriftelijk overleg
(besloten)

Justitie en Veiligheid

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Politie

Inbreng schriftelijk overleg
(besloten)

Infrastructuur en Waterstaat

Tijd vergadering 14:00 - 18:00 uur

Spoor, spoorveiligheid en ERTMS - algemeen overleg omgezet in schriftelijk overleg

Algemeen overleg
(verplaatst)

Buitenlandse Zaken

Tijd vergadering 14:30 - 17:30 uur

Raad Buitenlandse Zaken omgezet in schriftelijk overleg

Algemeen overleg
Geannuleerd

delegatie naar de NAVO-Assemblee

Tijd vergadering 15:00 - 16:30 uur

NAVO PA - Webinar on The future of arms control

Vergadering
(besloten)

Binnenlandse Zaken

Tijd vergadering 15:00 - 19:30 uur

Maatregelen huursector

Wetgevingsoverleg
Troelstrazaal

Economische Zaken en Klimaat

Tijd vergadering 16:30 - 17:30 uur

Raad van State over het advies over de Klimaatnota (via videoconferentie)

Technische briefing
Tilanuskamer (besloten)

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Tijd vergadering tot 17:00 uur

Verzoek van het lid Ploumen (PvdA) om de regering te verzoeken om de zeven scenario's van het RIVM uit februari jl. per ommegaande aan de Kamer te zenden

E-mailprocedure
(besloten)

Justitie en Veiligheid

Tijd vergadering tot 17:00 uur

Verzoek SO Cybersecurity 10 december 2020 omzetten in AO op 9 december 2020

E-mailprocedure
(besloten)